ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

06.07.2017

Права учасника фондового ринку захищено Експертно-апеляційною радою Державної регуляторної служби України

На черговому засіданні Експертно-апеляційної ради Державної регуляторної служби України, яке відлось за участі її члена - Голови Ради Асоціації Петрашко О.Г., задоволено скаргу ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» на Постанову НКЦПФР від 11.05.2017 № 191-ЦА-УП-КУА про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
Підставами для подання скарги ліценіатом, серед іншого, були неспівмірність значущості діянь компанії та застосованих до неї санкцій, недоліки.

Асоціація відзначає високе значення співпраці з всіма об'єднаннями на фондовому ринку задля забезпечення стабільності правозастосування і прогнозованості регуляторного впливу.

АНАЛІТИЧНО-ПРАВОВА ДОВІДКА № 19.1.

З повагою
Асоціація «Українські фондові торговці»