ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

02.02.2018

НКЦПФР пропонує оновити регулюваня запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів

02 лютого відбулось засідання Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку під головуванням члена НКЦПФР - Тарабакіна Д.В.
Презентовано проект змін до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2009 року № 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 818/16834 (далі – Положення).

Пропонується визначити порядки, з яких складаються правила фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, а саме:
- порядок допуску членів фондової біржі та інших осіб до біржових торгів деривативами;
- порядок організації та проведення біржових торгів деривативами;
- порядок здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами, порядок здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі деривативів, у тому числі порядок примусового закриття позицій, встановлення лімітів концентрації деривативів з поставкою на певний базовий актив у одного учасника біржових торгів від загального обсягу таких укладених деривативів;
- порядок запобігання маніпулюванню цінами та зловживанням при обігу на фондовій біржі деривативів;
- порядок здійснення контролю за дотриманням правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів.

Також може бути розширено обґрунтування, яке надає фондова біржа до Комісії щодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив. А саме, обґрунтування повинно містити, зокрема:
- опис та результати проведеного фондовою біржею дослідження при виборі базового активу деривативу (аналітичний огляд ринку; опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюються значення/ціна базового активу; аналіз динаміки значення/ціни базового активу за попередні 1- 3 роки; оцінка відповідності фінансового інструменту потребам ринку та клієнтів тощо);
- економічне обґрунтування доцільності запровадження відповідного деривативу, що має містити прогнозні показники щодо майбутніх обсягів торгів, пов’язаних з впровадженням нового деривативу, опис програмного продукту та технічних засобів, які будуть використовуватись при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки їх виконання щодо розробки/придбання програмного продукту та/або технічних засобів, інформацію про наявність маркет-мейкера(ів) для підтримання ліквідності деривативу тощо.

Необхідість надання такої інформації, на думку фахівців Комісії, дозволить переконатись в готовності відповідної фондової біржі в запровадженні в обіг на ній деривативів та наявності достатньо сформованого спот ринку, до якого такі деривативи прив'язуватимуться.
Разом з тим, на думку фахівців Асоціації "УФТ" пропоновані зміни створюють передумови для прийняття Комісією рішень спираючись на оцінку доцільності, а не формальне вивчення документів на предмет відповідності законам.

З повагою
Асоціація "УФТ"


Останні новини
17.01.2019 р.
14.01.2019 р.
14.01.2019 р.
14.01.2019 р.
11.01.2019 р.
11.01.2019 р.
10.01.2019 р.
28.12.2018 р.
28.12.2018 р.
26.12.2018 р.