ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

06.11.2018

НКЦПФР планує внести зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

01 листопада відбулось спільне засідання Комітету з управління змінами та ризиками та Комітету з питань функціонування емітентів та корпоративного управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на якому був присутній представник Асоціації.

На спільному засіданні Комітетів обговорювався проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013  № 2826.

НКЦПФР приводить норми Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів до вимог закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII.

Серед іншого, зазначений вище закон України вносить зміни до закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які наберуть чинності 01 січня 2019 року щодо розкриття регульованої інформації та діяльності пов’язаною з фондовим ринком, у тому числі діяльністю з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Отже, регулярна (річна та проміжна) та особлива інформація про емітента, як учасника фондового ринку, з 01.01.2019 року має розкриватись шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 

Для  розміщення регульованої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів емітентам, як і іншим учасника фондового ринку, необхідно буде належним чином оформити свої відносини з АРІФРУ (після проходження АРІФРУ процедури авторизації в НКЦПФР), як особою, що з 01.01.2019 року планує здійснювати діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У випадку здійснення діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку іншою особою, окрім АРІФРУ, учасники ринку будуть мати можливість на договірних розміщувати регульовану інформацію в базі даних цієї особи, що також буде виконанням норм законодавства.

За проектом інформація про емітента цінних паперів повинна розміщуватись на його веб-сайті (наявність для емітента власного веб-сайту є обов’язковою)  у формі електронного документа, придатній для приймання змісту людиною, що може бути  необмежено роздрукований та завантажений, із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи емітента та, за наявності, кваліфікованої електронної печатки емітента.

Крім того, вносяться зміни до строків розкриття особливої інформації, а саме: на власному веб-сайті емітента така інформація повинна розкриватись негайно, але не пізніше 9:00 години наступного робочого дня після дати вчинення дії.

До складу особливої інформації додаються відомості про зміну адреси власного веб-сайту акціонерного товариства.

Такі строки, на думку НКЦПФР, є дієвим засобом боротьби з інсайдерською діяльністю та заволодінням інсайдерською інформацією.

Також, до переліку проміжної інформації про емітента буде додано інформацію за 4 квартал. НКЦПФР пропонує до інформації за 4 квартал додавати річну фінансову звітність емітента, що не підтверджена аудитором, та розкрити таку інформацію необхідно буде не пізніше 28 лютого року, наступного за четвертим кварталом.

Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, повинні розкривати календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації не пізніше 31 січня кожного року.

Проект змін, як і передбачено законом, відміняє публікацію річної інформації в офіційному друкованому виданні.

Ознайомитись з повним текстом проекту змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів можна буде на сайті НКЦПФР після його оприлюднення, а також, протягом встановленого у повідомленні про оприлюднення строку, надати свої пропозиції та коментарі до проекту.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
20.03.2019 р.
15.03.2019 р.
14.03.2019 р.
14.03.2019 р.
13.03.2019 р.
13.03.2019 р.
13.03.2019 р.
12.03.2019 р.
07.03.2019 р.
07.03.2019 р.