ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

27.11.2018

24 листопада набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій»

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Нагадуємо, що 24 листопада набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій».

Цей Закон вносить зміни до низки законів України з метою функціонування нового типу рахунку в цінних паперах в системі депозитарного обліку, на якому обліковуються права на цінні папери, належні клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача.

До Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вносяться зміни в частині встановлення особливостей проведення депозитарними установами ідентифікації та верифікації при відкритті та в процесі функціонування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок", крім іншого, встановлюється, що правочини щодо цінних паперів, вчинені за участю, від імені та/або на користь осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції», що передбачають заборону або обмеження вчинення відповідних правочинів та/або проведення відповідних фінансових операцій, є нікчемними.

До Закону України "Про депозитарну систему України" додано визначення терміну «номінальний утримувач», умови та порядок відкриття депозитарною установою рахунку у цінних паперах номінального утримувача, право депозитарної установи відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави, та інше.

Щодо повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, то до вже наявних повноважень додано: встановлення вимог до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі та право, у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом, заборонити або обмежити на строк до усунення порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, щодо якого не було розкрито зазначену інформацію.

Після набрання чинності цим Законом та приведенням НКЦПФР свої нормативно-правових актів у відповідність, професійні учасники фондового ринку повинні внести зміни і до свої внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Посилання на Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій».

Як наслідок набрання чинності цим Законом, 24 листопада втратило чинність рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року №1105 "Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за №1201/23733 (зі змінами).

З повагою,
Асоціація «УФТ».


Останні новини
25.04.2019 р.
24.04.2019 р.
24.04.2019 р.
15.04.2019 р.
12.04.2019 р.
10.04.2019 р.
10.04.2019 р.
05.04.2019 р.
05.04.2019 р.
05.04.2019 р.