ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

03.12.2018

29 листопада на Комітеті НКЦПФР обговорили проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Повідомляємо, що 29 листопада відбулось спільне засідання Комітету з управління змінами та ризиками та Комітету з питань функціонування емітентів та корпоративного управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на якому був присутній представник Асоціації «УФТ».

На засіданні обговорювався проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

НКЦПФР, отримавши від учасників ринку та СРО пропозиції та зауваження до проекту, що був оприлюднений на сайті регулятора, частину пропозицій врахувала та внесла зміни до проекту, але, на жаль, частина пропозицій була відхилена.

Так, НКЦПФР частково врахувала пропозиції учасників ринку щодо зміни строків розкриття особливої інформації про емітента.
Емітент на власному веб-сайті повинен якнайшвидше розкрити особливу інформацію. Якщо цінні папери емітента не допущені до торгів на фондовій біржі, то розкриття повинно відбутись не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії, а якщо цінні папери емітента допущені до торгів на фондовій біржі – не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії.

Щодо проміжної фінансової звітності, то звітність за 4-й квартал у проекті залишається. Проте емітенти розкривають проміжну інформацію за четвертий квартал у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, без надання наступних даних: «Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента зобов’язання та забезпечення емітента», «Проміжна фінансову звітність» «Висновок про огляд проміжної фінансової звітності».

Також у проекті пропонується закріпити норму, що дозволяє емітенту безпосередньо подати Інформацію до НКЦПФР, а не виключно через особу, яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку. 

При цьому емітент має право подавати інформацію до НКЦПФР безпосередньо тільки в порядку встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527 (зі змінами).

Слід зазначити, що НКЦПФР розробляє зміни до зазначеного вище Положення про надання адміністративних даних та інформації та планує додати до них технічні стандарти підключення зовнішніх програмно-технічних комплексів (тобто комплексів емітента) до відповідно комплексу НКЦПФР. Зазначимо, що серед вимог до каналу зв’язку у НКЦПФР є вимога відповідності засобів криптографічного захисту інформації нормативним вимогам захисту інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації), що має бути підтверджено чинним позитивним експертним висновком за результатами державної експертизи у встановленому порядку та (або) їх використання має охоплюватись комплексною системою захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи суб’єкта подання (емітента) з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи. Виконання цієї вимоги не буде простим та вимагатиме значних зусиль та часу від емітента.

Найближчим часом проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів буде винесений на засідання Комісії для затвердження.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
25.04.2019 р.
24.04.2019 р.
24.04.2019 р.
15.04.2019 р.
12.04.2019 р.
10.04.2019 р.
10.04.2019 р.
05.04.2019 р.
05.04.2019 р.
05.04.2019 р.