ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

04.02.2019

Правова картина тижня (28.01.2019 - 03.02.2019)

Шановні члени Асоціації "УФТ"!

Пропонуємо до вашої уваги перелік нормативно-правових актів, які набрали чинності за пеірод з 28.01.2019 по 03.02.2019.

29.01.2019 набрало чинності:
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2018 року №881 від 18.12.2018 "Про внесення змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку".
Слід звернути увагу, що у зв'язку з набранням чинності 01.10.2018 року Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" №2258-VIII та скасуванням повноваження НКЦПФР вести реєстрі аудиторських фірм або аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, для яких проведення аудиту є обов'язковим виникла необхідність внесення наступних змін до зазначеного вище Положення, а саме: "Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи може надавати тільки суб'єкт аудиторської діяльності, включений, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", а саме до його розділу, що включає суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та/або обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, якщо до складу небанківської фінансової групи входить(ять) підприємство(а), що становить(лять) суспільний інтерес".

30.01.2019  набрала чинності:
Постанова Кабінету Міністрів України №39 від 23.01.2019 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, є:
- обсяги, масштаб діяльності суб'єкта господарювання;
- фінансові показники діяльності суб'єкта господарювання;
- наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб'єкта господарювання.

Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
- від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
- від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
- від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) щодо провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку стосовно діяльності суб'єктів господарювання, що віднесені:
- до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;
- до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;
- до низького ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

01.02.2019 набрали чинності:
1.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №598 від 30.08.2018 "Про затвердження Змін до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України".
Зміни до вищезазначеного Порядку внесені у зв’язку з набранням чинності Закону України "Про електронні довірчі послуги" та передбачають наступне:
1) Кваліфікований електронний підпис використовується для електронної ідентифікації автора (підписувача) електронного документа іншими учасниками депозитарної системи України, а також для забезпечення виявлення порушення цілісності електронного документа, з яким пов'язаний цей електронний підпис.
2) Створення електронного документа завершується накладанням кваліфікованого електронного підпису.
3) Одержання електронного документа адресатом можливе лише за умови позитивного результату перевірки кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа.
4) Оброблення електронного документа Центральним депозитарієм в інформаційно-телекомунікаційній системі обробки інформації Центрального депозитарію або депозитарною установою в ІТС ЦД ДУ можливе лише за умови позитивного результату перевірки кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа.
5) Перевірка кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа здійснюється відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги".

2. Постанова Кабінету Міністрів України №47 від 30.01.2019 "Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру". Затверджений Порядок визначає механізм внесення до Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання (ЄДР) інформації про ліцензії, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, що видаються відповідними органами ліцензування та дозвільними органами.

Відповідно до Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222 видача ліцензії – внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

До Єдиного державного реєстру вносяться:
1) такі відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб'єкта господарювання:
а) заява про отримання ліцензії;
б) вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
в) дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії;
г) відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органові ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
ґ) дата і номер рішення органу ліцензування про:
- залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);
- розширення виду господарської діяльності ліцензіата;
- звуження виду господарської діяльності ліцензіата;
- переоформлення ліцензії;
- анулювання ліцензії, дату набрання ним чинності (із зазначенням підстав такого анулювання);
д) відомості про орган ліцензування (найменування та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування;

Користувач (посадова особа органу ліцензування) вносить до Єдиного державного реєстру:
1) у день їх отримання:
заяви, подані до органів ліцензування, та іншу інформацію про ліцензування виду господарської діяльності;
2) у день їх прийняття:
рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

У разі скасування ліцензування виду господарської діяльності користувач у місячний строк вносить до Єдиного державного реєстру запис про скасування ліцензування такого виду господарської діяльності та визнання ліцензії недійсною.

Органам ліцензування та дозвільним органам забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до набрання чинності цією постановою.

З повагою, Асоціація "УФТ".


Останні новини
19.08.2019 р.
15.08.2019 р.
13.08.2019 р.
12.08.2019 р.
09.08.2019 р.
06.08.2019 р.
02.08.2019 р.
02.08.2019 р.
02.08.2019 р.
31.07.2019 р.