ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

18.02.2019

АУФТ, УАІБ та ПАРД звернулись до Комітетів ВРУ та депутатських фракцій з позицією щодо ПЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в частині розвитку ринків капіталу» №9375

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Повідомляємо, що Асоціація «УФТ», Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу та Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів, які є саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність та діяльність з управління активами (далі разом – саморегулівні організації) звернулись до Комітетів Верховної Ради України та депутатських фракцій із спільною позицією щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в частині розвитку ринків капіталу» (реєстраційний № 9375 від 06.12.2018).

Даним законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Зміни Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачають закріплення за професійними учасниками фондового ринку статусу підприємств, що становлять суспільний інтерес, оскільки професійні учасники фондового ринку працюють із залученими коштами.

Змінами до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» передбачено надання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) права протягом трьох років з дня набрання чинності цього Закону відповідно до процедур, установлених нормативно-правовими актами НКЦПФР, відхиляти обрану емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійним учасником фондового ринку для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит емітента, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійного учасника фондового ринку.

Саморегулівні організації не погоджується з такими пропозиціями, оскільки вважають:
-  на даний час достатніми повноваження НКЦПФР для оперативного отримання достовірної інформації про діяльність всіх, без виключення, професійних учасників ринку цінних паперів та емітентів, у тому числі щодо фінансових показників та звітності;
- недоцільним проведення аудиту фінансової звітності професійних учасників фондового ринку, що належать до мікропідприємств та малих підприємствам, лише суб’єктами аудиторської діяльності, що внесені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, оскільки, високі вимоги до аудиторських компаній, які матимуть право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, обмежать кількість таких компаній, а вартість аудиторських послуг буде надто високою. Для професійних учасників фондового ринку, які належать до мікро- та малих підприємств, витрати на проведення аудиту не відповідатимуть рівню їх фінансових результатів від діяльності;
- банківську діяльність та діяльність на фондовому ринку нерівнозначними, і, як наслідок, необґрунтованою пропозицію надати НКЦПФР аналогічні з Національним банком України повноваження щодо права відхиляти обрану для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит емітента.

Ознайомитись з розгорнутим текстом позиції саморегулівних організацій.
 
Саморегулівні організації звернулись до депутатських фракцій та Комітетів Верховної Ради України з питань економічної політики, фінансової політики і банківської діяльності, податкової та митної політики, бюджету, запобігання і протидії корупції, європейської інтеграції з проханням звернути увагу на викладені саморегулівними організаціями аргументи щодо запропонованих змін та підтримувати проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в частині розвитку ринків капіталу» (реєстраційний № 9375 від 06.12.2018) лише після доопрацювання.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
11.05.2019 р.
11.05.2019 р.
10.05.2019 р.
10.05.2019 р.
10.05.2019 р.
07.05.2019 р.
06.05.2019 р.
02.05.2019 р.
26.04.2019 р.
25.04.2019 р.