ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

05.04.2019

НКЦПФР на запит АУФТ роз’яснила  порядок обрання суб'єкта аудиторської діяльності профучасниками

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Повідомляємо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) надала відповідь на запит Асоціації «УФТ» щодо обрання професійними учасниками фондового ринку суб’єктів аудиторської діяльності.

Нагадаємо, що Асоціація «УФТ» зверталась до НКЦПФР з проханням надати офіційне роз’яснення з питань порядку обрання професійним учасником фондового ринку суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності, що повинна бути оприлюднена та надана до НКЦПФР, а саме:

1. Щодо порядку призначення професійним учасником фондового ринку суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності;

2. Щодо переліку розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з яких професійний учасник фондового ринку має право обрати суб’єкта аудиторської діяльності, та у яких випадках.

3. Чи буде обрання суб’єкта аудиторської діяльності з відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності вважатись виконанням вимог Ліцензійних умов провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності щодо обрання аудиторської фірми для проведення аудиту серед аудиторських фірм, включених, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку?

4. Чи має право професійний учасник фондового ринку виконати зобов’язання за договором про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (отримати послугу з проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за 2018 рік, звіт аудитора, що буде оприлюднений) з суб’єктом аудиторської діяльності у випадку укладення такого договору у 2018 році (до набрання чинності Законом України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») з суб’єктом аудиторської діяльності, який на той час знаходився в Реєстрі аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що вівся Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку, але на дату проведення самої аудиторської перевірки не включений у відповідний розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України.

Детальніше з позицією Асоціації «УФТ» з цих питань можна ознайомитись у новинах за посиланням.

На запит НКЦПФР надала наступні відповіді:

1. Якщо організаційно-правова форма професійного учасника фондового ринку є акціонерне товариства, наглядова рада акціонерного товариства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес) відповідно до норм частини 3 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» може прийняти рішення щодо розгляду питання про обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минули) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторської фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг на загальних зборах товариства.
У разі, якщо організаційно-правова форма професійного учасника фондового ринку є товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю, призначається суб’єкт аудиторської діяльності відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з урахуванням особливостей для підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2. Професійний учасник фондового ринку, який за критеріями, що встановлені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відноситься до підприємства, що становить суспільний інтерес, повинен обирати суб’єкта аудиторської діяльності з розділу 4 Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», усі інші з розділу 3 Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності».

3. Оскільки закон має вищу юридичну силу, то Ліцензійні умови провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності в частині обрання аудиторської фірми для проведення аудиту серед аудиторських фірм, включених, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку діють в частині, що не суперечить вимогам законів.

4. Відповідно до частини 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про аудит право на провадження аудиторської діяльності зберігається за аудиторськими фірмами та аудиторами, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, що мали право на провадження аудиторської діяльності на дату введення в дію цього Закону. Зазначені в цьому пункті особи підлягають обов’язковому внесенню Аудиторською палатою України до Реєстру.
Разом з тим, Радою аудиторської палати України за погодження Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю прийнято рішення від 01.11.2018 № 3/1 «Про затвердження роз’яснення щодо проведення суб’єктами аудиторської діяльності обов’язкового аудиту фінансової звітності» відносно проведення суб’єктами аудиторської діяльності, які включені до розділу Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності», обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік на підставі договорів, укладених ними до 01.10.2018. зазначене рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.
Відповідно до цього рішення, питання проведення суб’єктами аудиторської діяльності, які включені до Розділу  Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності», обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік на підставі договорів, укладених ними до 01.10.2018 до формування Аудиторською палатою України розділів Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та без внесення інформації про них відповідно до Закону про аудит та Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2018 №766, у вищезазначені розділі Реєстру Законом про аудит не врегульовано.
Разом з тим, відповідно до статті 659 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами. Дана стаття встановлює загальний принцип обов’язковості договору. Отже, належним чином укладений договір є обов’язковим для сторін і повинен добросовісно виконуватись.

Ознайомитись з повним текстом відповіді НКЦПФР можна за посиланням.

Також нагадуємо, що відповідно до норм Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 р. №1925, відповіді на запити СРО до державних органів можуть враховуватись всіма членами СРО при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
16.07.2019 р.
15.07.2019 р.
05.07.2019 р.
03.07.2019 р.
27.06.2019 р.
27.06.2019 р.
27.06.2019 р.
26.06.2019 р.
24.06.2019 р.
24.06.2019 р.