ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

31.07.2019

Погоджувати намір набуття або збільшення істотної участі у профучаснику фондового ринку планують по-новому

Шановні колеги!

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила новий проект Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.

Цей Проект став предметом обговорення кількох липневих робочих зустрічей представників Асоціації «УФТ», Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Одразу ж треба зауважити, що новий Порядок є результатом імплементації не тільки норм Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиви 2002/92/ЄC і Директиви 2011/61//ЄC (MiFid II), а і Регламенту Комісії (ЄС) 2017/1946 від 11 липня 2017 року щодо імплементації Директив 2004/39/ЄС і 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно нормативно-технічних стандартів, які визначають вичерпний перелік інформації, яку потенціальний набувач повинен розкрити в повідомленні про намір набуття значного пакету акцій в інвестиційній фірмі.

Якщо ж Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, і передбачає зобов’язання України забезпечити поступове приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до acquis Європейського Союзу, то додатками до Угоди було визначено перелік директив та регламентів ЄС до яких саме мають бути адаптовані законодавчі акти України. Саморегулівні організації звернули увагу НКЦПФР, що серед таких документів Регламенту 2017/1946, що імплементується регулятором, немає.
Попри це, НКЦПФР намагається максимально детально виконувати вимоги регламенту щодо переліку інформації, яку потенціальний набувач істотної участі у професійному учаснику має надати до регулятора.

Зазнає зміни глосарій, де серед термінів або за текстом документу з’являться: «близькі особи», «особи, які здійснюють виконавчі функції», «особи, які здійснюють наглядові функції», «рівень володіння корпоративними правами юридичної особи», «спільне з іншими особами володіння участю», «траст», «фідуціарні відносини», «значний/вирішальний вплив на управління чи діяльність професійного учасника», «фінансові та не фінансові інтереси» тощо.

Крім того, буде додано порядок дій особи, яка набула істотну участь у професійному учаснику без наміру та попереднього погодження, а саме у випадках: отримання спадщини, придбання акцій профучасника за результатами придбання контрольного пакета акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення суду.

Щодо переліку інформації, що має розкрити особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у профучаснику, - доведеться розкривати більше та детальніше.

Наслідуючи Регламент 2017/1946, НКЦПФР планує вивчати не тільки ділову репутацію особи за останні 10 років, а і її досвід роботи, наявність в неї спеціальних знань та навиків, достатність часу для виконання функцій в професійному учаснику, якщо такі будуть, актуальний фінансовий стан особи (інформація про активи та зобов’язання особи) тощо.

Особам, які будуть мати намір набути або збільшити істотну участь у профучаснику у розмірі до 25%, від 25% до 50 та понад 50% необхідно буде долучати до пакету документів інформацію, яка б розкривала плани цієї особи відносно профучасника, готовності його підтримувати додатковими власними коштами, якщо це буде необхідно для розвитку діяльності або у разі фінансових труднощів.

Проект порядку має ще низку новацій, наприклад, можливість придбання істотної участі у профучаснику за рахунок залучених кредитних коштів, але після обговорення на робочих зустрічах потребує доопрацювання. Після цього очікується, що проект буде схвалений НКЦПФР та оприлюднений на сайті для обговорення та пропозицій.

Асоціація «УФТ» буде і в подальшому відслідковувати цей проект та надавати свої пропозиції.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
03.12.2019 р.
03.12.2019 р.
22.11.2019 р.
12.11.2019 р.
07.11.2019 р.
07.11.2019 р.
05.11.2019 р.
05.11.2019 р.
01.11.2019 р.
01.11.2019 р.