ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

21.09.2021

Щодо оновлених вимог НКЦПФР до Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.

Шановні члени Асоціації "УФТ"!

     НКЦПФР встановила нові вимоги до здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та до договорів, які укладаються під час провадження такої діяльності, на підставі двох нормативних актів:
• Рішення від 03.11.2020 № 640 «Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»;
• Рішення від 03.11.2020 № 641 «Про затвердження Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперам».
    Вищезазначені рішення набрали чинності з 01.07.2021 року.
  Після детального вивчення оновлених вимог та аналізу доступних способів оптимізації шляхів їх виконання, Асоціація дійшла висновку, що найскладнішими питаннями є наступні вимоги:
• торговець (інвестиційна фірма) розробляє та затверджує внутрішні положення;
• ділові відносини між торговцем (інвестиційною фірмою) та клієнтом можуть здійснюватися з використанням надійних носіїв, в т.ч. відмінних від паперових документів.
    З приводу обох питань Асоціацією розроблені пропозиції, приклади та рекомендації.
1. Внутрішні положення - це комплекс внутрішніх документів торговця цінними паперами (інвестиційної фірми), який містить правила, настанови та приписи, що регламентують діяльність ліцензіата та його співробітників, а саме:
• Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;
• Положення про конфлікт інтересів;
• Положення (політика)  з питань винагороди;
• Порядок розгляду скарг.

    Нормативні акти НКЦПФР містять загальний перелік вимог та допускають можливість різних варіантів здійснення діяльності в залежності від сектору, у якому планує працювати інвестиційна фірма. Тому Внутрішні положення не можуть бути універсальними, вони мають містити здебільшого індивідуальні норми, що забезпечувати діяльність кожного конкретного професійного учасника та відображають саме його особливості здійснення документообігу, контрою за ризиками та забезпечення збереження інформації. Більш того, деякі окремі статті та/або документи, що є складовими внутрішніх документів – це конфіденційні документи.
    З огляду на таке, Асоціація пропонує надати практичну індивідуальну допомогу своїм членам при складанні внутрішніх документів або окремих положень. Члени Асоціації, що бажають скористатися такою пропозицією, можуть надіслати до Асоціації заявку-анкету, допомога буде надаватися у черзі надісланих заявок. Анкетування допоможе працівникам Асоціації визначитися з первинними ознаками заявника для надання більш оптимальних рекомендацій.
   1. Пропозицій Асоціації щодо надійного носія, відмінного від паперового документа, надавалися у інформаційному листі, доступному  на сайті Асоціації за посиланням: http://www.aust.com.ua/NewsView.aspx?news=4716

     З усіх питань, що стосуються складання внутрішніх положень та налагоджування ЕДО з клієнтом, можна звертатися за телефоном: (050)3209906. Анкету можна надити особисто представнику Асоціації УФТ, поштою на юридичну адресу або засобами BIT еTrade Mail.

      Документи для участі у діяльності Асоціації УФТ додаються.

       З повагою, Асоціація УФТ