ЄДРПОУ: 
Пароль: 


Засідання студентського клубу фінансистів «FINANCIAL LIFE»

Президент СРО Асоціація «Українські фондові торговці» - учасник засідання студентського наукового клубу «FINANCIAL LIFE»!

7 квітня 2015 року відбулося засідання клубу фінансистів «FINANCIAL LIFE» на тему: «Зміна системи регулювання ринку фінансових послуг: чи є перспективи?».

В роботі студентського наукового клубу взяла учать Єлізавета Ревіло, Президент Асоціації «Українські фондові торговці», яка розповіла про діяльність державного регулятора, яким є НКЦПФР, та особливості роботи на фінансовому ринку саморегулівної організації, якою є Асоціація «Українські фондові торговці», а також відповіла на питання студентів стосовно перспектив розвитку фондового ринку України.

Науковий координатор студентського клубу - Кузнецова С.А., доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, завідувач кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Координатор круглого столу - Пестовська З.С., ст. викладач кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Організатори дискусії - студенти 3 та 4-го курсу спеціальності «Фінанси і кредит».

Модератором круглого столу виступив Артем Романов (гр. ФК-11).

Основне завдання зустрічі – визначення способів покращення координації дій органів державного регулювання фінансового ринку на основі аналізу діяльності основних його сегментів та відповідних їм на даний момент регуляторів.

У засіданні клубу взяли активну участь більше 30 студентів 1-5 курсів спеціальності «Фінанси і кредит». До уваги учасників круглого столу були представлені виступи, підготовані студентами 3 та 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», присвячені змінам у діяльності Національного банку України, Нацкомфінпослуг та НКЦПФР, а також шляхів вирішення проблем у роботі учасників фінансового ринку України.

Альона Мельник (гр. ФК-11) розповіла про Базельський комітет з регулювання діяльності банків та хід імплементації його рекомендацій у практику вітчизняного банківського нагляду. Максим Чумак (гр. ФК-12) представив особливості діяльності Міжнародної організації комісій з цінних паперів та Міжнародної асоціації органів нагляду над страховою діяльністю . Правила та принципи цих організацій спрямовано на захист інтересів інвесторів, депозитаріїв, страхувальників, на зниження ризиків та підвищення рентабельності учасників фінансового ринку.

Інна Ковтуненко , доповідь якої визнано найкращою, представила основні положення Законопроекту “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України стосовно національних комісій, що здійснюють державне регулювання ринків цінних паперів та фінансових послуг”. Такі зміни були спровоковані неефективною роботою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг , про що розповіла Валерія Солодка .

Неефективність правового регулювання знижує інвестиційні можливості фінансового ринка, а, отже, деформує його роль в розвитку економіки, тому основними завданнями державного регулювання фінансового ринку мають стати зниження витрат фінансових установ, викликаних надмірним та неефективним державним регулюванням; розширення кола фінансових інструментів; забезпечення конкуренції. Крім цього, необхідно вирішити проблеми регулювання допоміжних послуг: колекторів, рейтингових агенцій, бюро кредитних історій, аудиторських компаній, оскільки без них фінансовий ринок не є повноцінним, що стане тематикою наступних засідань наукового клубу фінансистів.

Учасники засідання клубу «FINANCIAL LIFE» взяли участь в інтерактивному голосуванні. Дискусія проходила за питаннями:

1. Чи вважаєте Ви необхідним реформувати систему регулювання фінансового ринку України шляхом перерозподілу повноважень Нацбанку, Нацкомісії з цінних паперів та Нацкомфінпослуг – так чи ні?

2. На Вашу думку, кому повинні підпорядковуватися учасники фінансового ринку?

Учасники дискусії дійшли висновку про необхідність зміцнення законодавчих основ фінансової сфери і чіткого розмежування повноважень між основними регуляторами фінансового ринку.

Професорсько-викладацький колектив кафедри вітає учасників круглого столу та запрошує всіх бажаючих взяти участь у наступних дискусіях клубу «FINANCIAL LIFE»!!!