ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

Комітет з торгової діяльності

Комітет з торгової діяльності є дорадчим органом Асоціації "УФТ".

Мета діяльності - розвиток законодавства про ринок цінних паперів, вдосконалення існуючих та впровадження нових стандартів при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку – а саме діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської, дилерської, андеррайтингу).

            Основні завдання Комітету:
а) розробка та розгляд пропозицій, спрямованих на вдосконалення торгової діяльності, зокрема з питань:
- купівлі-продажу цінних паперів,
- суміщення торгової діяльності з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку,
- взаємодії з клієнтами при здійсненні торгової діяльності,
- взаємодії з Фондовими біржами;
б) розробка та аналіз проектів законодавчих та нормативних актів, пов’язаних з торговою діяльністю, спрямованих на вдосконалення та розвиток законодавства з питань торгової діяльності;
в) аналіз і узагальнення практики застосування професійними учасниками ринку цінних паперів цивільного законодавства та законодавства про ринок цінних паперів (у взаємодії з іншими комітетами Асоціації "УФТ");
г) розробка рекомендацій для професійних учасників ринку цінних паперів - членів Асоціації "УФТ" з питань стандартизації торгової діяльності;
ґ) підготовка проектів звернень та запитів від імені Асоціації "УФТ" з питань застосування норм законодавства про ринок цінних паперів;
д) розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Комітету.

Комітет здійснює діяльність на підставі Положення про Комітет з торгової діяльності, затвердженого Протоколом засідання Ради Асоціації "УФТ" від 29.10.2009 року.