ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

Головні цілі Асоціації

Головними цілями Асоціації є:

 • Виконання функцій та повноважень об’єднання та саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку відповідно до чинного законодавства України.
 • Забезпечення високого професійного рівня діяльності членів Асоціації.
 • Представництво членів Асоціації та захист їх професійних інтересів, в тому числі шляхом їx представництва в органах державної влади.
 • Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців членів Асоціації.
 • Інформування членів Асоціації стосовно законодавства, яке регулює їх професійну діяльність,та про всі зміни, що вносяться до нього.
 • Ініціювання та участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов’язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляння до органів державної влади висновків за результатами проведених Асоціацією незалежних експертиз проектів актів.
 • Впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між членами Асоціації, а також в порядку та на підставах передбачених Законом України «Про третейські суди» між членами Асоціації та третіми особами.
 • Розроблення та впровадження заходів щодо захисту клієнтів членів Асоціації та інших інвесторів, а також додержання етичних норм та правил поведінки членів Асоціації у їх взаєминах з клієнтами.
 • Створення системи довіри інвесторів до професійних учасників фондового ринку та фондового ринку в цілому.
 • Сприяння у створенні належної законодавчої бази для розвитку фінансового ринку України.
 • Сприяння розвитку добросовісної конкуренції між професійними учасниками фондового ринку.
 • Інформування громадськості про діяльність Асоціації i її членів.
 • Здійснення заходів, спрямованих на розвиток фондового ринку.

АУФТ здійснює контроль за додержанням членами Асоціації Правил Асоціації.

Апарат АУФТ приймає участь у створенні та підготовці проектів законодавчих та нормативних актів, а також проводить методологічну роботу та надає консультаційну підтримку членам Асоціації.

Відповідно до основних напрямків діяльності, АУФТ на системному рівні проводить роботу в напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, удосконалення саморегулювання, проведення інформаційних та публічних заходів.

АУФТ надає консультаційну підтримку своїм членам, а також компаніям, які збираються отримати ліцензію на здійснення торгівлі цінними паперами.

АУФТ перша серед СРО на фондовому ринку запровадила попередню перевірку адміністративних даних своїх учасників.

АУФТ надає спеціалізоване програмне забезпечення, яке забезпечує формування адміністративних даних торговця цінними паперами та інших облікових аналітичних реєстрів відповідно до вимог чинного законодавства.

АУФТ співпрацює з центром сертифікації ключів «Комунікаційний фондовий центр», який видає сертифікати ключів електронного цифрового підпису для здійснення електронного документообігу (далі - ЕДО), та займає активну позицію щодо створення єдиного інформаційного простору ЕДО в Україні.

АУФТ перша СРО, що започаткувала практику проведення Інтернет-конференцій з питань діяльності професійних учасників фондового ринку із залученням фахівців регулятора.

АУФТ приймає постійну участь у роботі комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Відповідно до основних напрямків діяльності, АУФТ на системному рівні проводить роботу в напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, удосконалення саморегулювання, проведення інформаційних та публічних заходів.

АУФТ перше об'єднання професійних учасників фондового ринку, яке отримало статус СРО з депозитарної діяльності та діяльності з торгівлі цінними паперами.

АУФТ надає консультаційну підтримку своїм членам, а також компаніям, які збираються отримати ліцензію на здійснення торгівлі цінними паперами та/або на здійснення депозитарної діяльності.