ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

СРО Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Саморегулівна організація на ринку цінних паперів – Асоціація "Українські Фондові Торговці" (до 17.03.2009р. - Асоціація «Регіональний Фондовий Союз») (далі – Асоціація) була заснована 14 грудня 2004 року та здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів на підставі Cвідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації, що видано НКЦПФР 22 червня 2012 року № 3.
Асоціація "Українські Фондові Торговці" створена 12.03.2009 р. шляхом консолідації трьох СРО (СРО «Регіональний Фондовий Союз», СРО ВАТ "Київська Міжнародна Фондова Біржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова Біржа") на перших Загальних зборах Асоціації.
Мета та завдання, поставлені перед Асоціацією, оприлюднені в Спільній Заяві СРО, що консолідувалися.

Асоціація є відкритим добровільним договірним об’єднанням професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють торгівлю цінними паперами та депозитарну діяльність.

Асоціація досить реалістично оцінює сучасний стан вітчизняного фондового ринку. На жаль, ринок цінних паперів так і не став локомотивом зростання економіки України. Не в останню чергу це пов’язано з нечисленністю його учасників, оскільки масовий інвестор (населення) ставиться до операцій на ринку цінних паперів з певною недовірою, а інституційні (в т.ч. іноземні) інвестори зважають на суттєві ризики, притаманні національному фінансовому ринку. Безумовно, кожний учасник ринку зацікавлений в збільшенні кількості клієнтів. Тому спільною метою професійних учасників фондового ринку наша Асоціація вважає створення нормативних, технологічних та організаційних умов для залучення на ринок широкого кола інвесторів, для розвитку ритейлової складової ринку цінних паперів. І ми працюємо в цих напрямках.
Інформаційні повідомлення для членів Асоціації щодо:

- Статусу СРО з торгівлі цінними паперами;

Свідоцтво про реєстрацію Асоціації як СРО з торгівлі цінними паперами № 23 від 22 травня 2017 року

- Статусу  СРО з депозитарної діяльності;
Свідоцтво про реєстрацію Асоціації як СРО з депозитарної діяльності № 24 від 27 грудня 2019 року

- Статусу ОПУФР з торгівлі цінними паперами;
Свідоцтво про реєстрацію Асоціації як об‘єднання професійних учасників фондового ринку-торгівля цінними паперами № 6 від 28.02.2013 року

- Статусу ОПУФР з депозитарної діяльності;
Свідоцтво про реєстрацію Асоціації як об‘єднання професійних учасників фондового ринку-депозитарна діяльність № 8 від 28.02.2013 року

- Статусу Асоціації "УФТ" як платника податку на додану вартість:
ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

- технічних питань, пов'язаних із процедурою консолідації;

- відсутності необхідності погодження вступу до асоціації з АМКУ.

 

1. Нормативні пропозиції Асоціації

Асоціація веде активну участь у розробках, внесенні змін та наданні пропозицій до нормативних актів НКЦПФР, що стосуються реформування національного ринку капіталу. Асоціацією були надані пропозиції по системному, концептуальному внесенню змін та прийняттю нових, найбільш актуальних для впорядкування організованого фондового ринку, нормативних документів.

Члени Асоціації можуть скористатися досвідом та професіоналізмом фахівців Асоціації для отримання кваліфікованих консультацій щодо застосування нормативної бази з питань діяльності з торгівлі цінними паперами.

2. Технологічні пропозиції Асоціації

З метою реалізації статутних цілей та завдань, Асоціація запроваджує автоматизацію бек-офісів проф. учасників комплексами внутрішнього обліку та системами комунікації та електронного документообігу. З 2017 року, використання програмного продукту стало платним, з огляду на те, що членські внески дорівнюють нулю, а альтернативних ресурсів недостатньо для якісного виконання поставлених задач. Вважаємо, що найбільш прийнятним напрямком використання коштів СРО є підтримка автоматизації їх діяльності, як основного засобу конкурентної боротьби на ринку капіталів, що активно модернізуються в останні роки.
Дослідження щодо стану автоматизації національного ринку цінних паперів, проведене нами серед учасників фондового ринку, демонструє, що вже зараз досить широке коло торговців цінними паперами технологічно готове до активного трейдингу, озброївши свої бек-офіси автоматизованими комплексами внутрішнього обліку.

Асоціація запроваджує такі широкоформатні проекти як створення програмних продуктів для професійних учасників фондового ринку для забезпечення наскрізної автоматизації їх діяльності та електронного документообігу. За допомогою програмних продуктів, що розповсюджуються серед членів Асоціації, Ви зможете:

  • обмінюватись електронними документами (договорами, актами, розпорядженнями) з іншими торговцями цінними паперами, депозитарними установами, інвесторами щодо операцій на біржовому та позабіржовому ринках, що дозволить різко знизити інтенсивність паперового документообігу засобами Електронної пошти BIT eTrade Mail;
  • формувати регулярні та нерегулярні адміністративні дані торговця цінними паперами за допомогою програмного продукту BIT eReport;

3. Організаційна діяльність Асоціації

Асоціація налагодила ефективну співпрацю з державними органами, депозитарними та банківськими установами, фондовими біржами, саморегулівними організаціями, що об’єднують професійних учасників фондового ринку. За рахунок налагодженої співпраці Асоціація здійснює діяльність по модернізації біржової та депозитарної інфраструктури фондового ринку

Контакти
Список членів Асоціації
Правила Асоціації