ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Відповідно до численних запитів членів Асоціації щодо технічних питань, пов’язаних із проведенням процедури консолідації СРО

Відповідно до численних запитів членів Асоціації щодо технічних питань, пов’язаних із проведенням процедури консолідації СРО, повідомляємо наступне.
1. Щодо нових документів Асоціації, затверджених на Загальних зборах Асоціації.
Пакет документів на узгодження внутрішніх положень Асоціації був поданий у Комісію 23.03.2009р. Основним статутним документом Асоціації «Українські Фондові Торговці» став Статут в новій редакції ( установчий договір залишився в старій редакції, посилання на нього як на статутний документ виключені в нових редакціях положень). Нова редакція Статуту була також подана в Комісію 23.03.2009р., але не для узгодження, а лише в якості інформування про прийняття нової редакції. (п.4.3. Положення про діяльність СРО передбачає узгодження нових редакцій правил і положень, але не Статуту). 27.03.2009 р. до Комісії поданий пакет на продовження терміну дії Свідоцтва та на його заміну у зв'язку зі зміною найменування СРО (строк розгляду до 45 днів).
2. Щодо одночасного членства в СРО, що консолідувалися.
На сьогоднішній день частина торговців цінними паперами є одночасно членами АУФТ, КМФБ, УФБ. Вихід зі складу членів СРО КМФБ або УФБ у зв'язку з членством в АУФТ меморандумом про спільні дії щодо консолідації не передбачався, тобто вихід з СРО КМФБ чи УФБ може здійснюватись винятково з волі самих торговців. Втім, слід зазначити, що 12.04.2009 р. набирають чинності вимоги до СРО, викладені у Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок». Не пізніше 12.05.2009 р. Комісія повинна прийняти рішення про відповідність Асоціації «Українські Фондові Торговці» законодавчим вимогам до єдиного СРО, натомість термін дії свідоцтв, виданих Комісією СРО КМФБ та СРО УФБ, закінчиться.
3. Відносно подачі торговцями відомостей до Комісії, у зв'язку із вступом у нове СРО існують наступні нормативні вимоги:
Згідно п.10 Ліцензійних умов здійснення професіональної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: „... Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію про вихід із СРО із зазначенням причини виходу. У цьому разі ліцензіат повинен протягом двох місяців стати членом іншої СРО та повідомити про це орган ліцензування протягом двадцяти робочих днів. У разі анулювання СРО Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів або закінчення терміну його дії ліцензіат зобов'язаний протягом двох місяців з дати публікації рішення Комісії щодо анулювання цього Свідоцтва або з дати публікації Комісією інформації щодо закінчення терміну його дії стати членом іншої СРО та повідомити про це орган ліцензування протягом двадцяти робочих днів з дати вступу до СРО.” Однак згідно п.5.1. "Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів", у разі, якщо зміна відомостей, що містяться в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, не пов'язана зі зміною найменування або місцезнаходження, фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати виникнення таких змін подати заяву про внесення змін до Реєстру довільної форми та заповнену реєстраційну картку з відповідними змінами. В свою чергу, в Реєстрі містяться дані про участь в саморегулівній організації на ринку цінних паперів. Таким чином, для членів Асоціації необхідно лише повідомити Комісію про зміну відомостей, що містяться в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, щодо зміни назви СРО, в якому торговець цінними паперами є членом.
4. Щодо заміни свідоцтв для членів Асоціації «Регіональний Фондовий Союз» та вступу нових членів.
Нормативно процедура та строк зміни свідоцтв члена СРО не передбачений. Заміна в майбутньому передбачається, строки будуть залежати від здатності персоналу міняти свідоцтва. Нові логотип і фірмовий бланк узгоджуються Радою Асоціації. Фондовими біржами КМФБ та УФБ, а також регіональними представниками Асоціації продовжується збір заяв на вступ до Асоціації.


27.03.2009 15:56:00