ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


12 березня 2009 року в Торгово-промисловій палаті (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33) одночасно відбулися загальні збори членів трьох саморегулівних організацій

12 березня 2009 року в Торгово-промисловій палаті (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33) одночасно відбулися загальні збори членів трьох саморегулівних організацій (СРО ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа», СРО ЗАТ «Українська фондова біржа» та СРО Асоціація «Регіональний фондовий союз»), що прийняли спільне рішення про консолідацію у єдине СРО на виконання вимог чинного законодавства щодо необхідності створення єдиної саморегулівної організації, що об’єднуватиме щонайменше 50% торговців цінними паперами.
У зборах безпосередньо або через представника прийняли участь 242 торговці цінними паперами. Всього станом на 12.03.2009 р. СРО Асоціація «Регіональний фондовий союз» налічує 322 члени.
Для кожного з СРО у Загальних зборах прийняла участь достатня кількість членів для прийняття не просто важливих, але без перебільшення історичних рішень щодо консолідації у єдине СРО.
З 12 квітня 2009 року набирає чинності стаття 48 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV (див. п.1 розділу 7 «Прикінцеві положення»), згідно якої саморегулівна організація повинна об'єднувати більше 50 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності.
Такі нормативні вимоги спричинили суттєву активізацію всіх українських фондових бірж, навколо яких створювалися СРО, що об’єднували торговців цінними паперами (див. табл. 1). В результаті наразі загальна кількість членів СРО на третину перевищує кількість торговців цінними паперами і зросла порівняно із 2006 роком на 36% - при практично незмінній кількості ТЦП.

Таблиця 1. Кількість членів саморегулівних організацій,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники
на кінець року
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
2009**
Загальна кількість ТЦП
859
860
871
780
795
805
779
813
813
Кількість членів в СРО, що об'єднують ТЦП
810
878
836
892
897
793
952
1011
1081
 - в тому числі:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асоціація ПФТС
169
148
148
149
188
214
278
316
322
КМФБ
182
184
187
210
222
233
257
271
274
Асоціація РФС
-
-
-
-
3
6
67
131
191
ІННЕКС
48
70
62
66
61
68
81
112
110
УФБ
137
136
114
122
117
112
100
100
99
УМВБ
34
36
40
47
47
48
48
52
52
УМФБ
-
-
-
11
11
22
21
29
33
ПФБ
90
105
108
119
104
90
100
-
-
Українська Асоціація торговців цінними паперами
-
30
33
24
-
-
-
-
-
Асоціація ПТІС
150
169
144
144
144
-
-
-
-
Частка членів СРО в загальній кількості ТЦП
94%
102%
96%
114%
113%
99%
122%
124%
133%
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Примітки:

* За 11 місяців 2008 року (за оперативними даними НКЦПФР)

** Станом на 27.02.2009 р. (за даними офіційних сайтів фондових бірж)

 
Дані, наведені в табл. 1, свідчать, що наразі 3 середньостатистичні торговці цінними паперами входять щонайменше до 4 СРО (і це ще не враховуючи паралельного членства в СРО, що об’єднують інші категорії професійних учасників фондового ринку – скажімо, ПАРД). Таким чином, просте складання для формування достатньої кількості членів СРО з точки зору законодавства навряд чи доцільне.
Сукупна кількість членів СРО ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа», СРО ЗАТ «Українська фондова біржа» та Асоціація «Регіональний фондовий союз» (далі – Асоціація) станом на 27.02.2009 р. складала 564 торговця цінними паперами. Однак з врахуванням перехресного членства, кількість членів консолідованої СРО складає 477 ТЦП або близько 59% від загальної кількості торговців цінними паперами в Україні.
Метою створюваної консолідованої СРО визначено:
  • забезпечення високого професійного рівня провадження діяльності учасників на ринку;
  • захист прав та законних інтересів членів СРО, професійних учасників ринку цінних паперів;
  • посилення дієвості саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцій саморегулівної організації.
Головним чинником важливості СРО для його членів стане активний захист їх інтересів шляхом нормативних ініціатив, що спрямовані на забезпечення стабільного розвитку та модернізації інфраструктури вітчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизації діяльності, представництва членів у відносинах з органами державної влади.
Саморегулівні організації досягли згоди, що найбільш прийнятною організаційно-правовою формою для консолідованої СРО торговців цінними паперами є Асоціація. Тому консолідація проводиться на базі Асоціації «Регіональний Фондовий Союз».
Створення СРО, що рівновдалене від інтересів фондових бірж, члени яких входять до складу єдиної саморегулівної організації, безумовно покращить ситуацію щодо захисту інтересів торговців цінними паперами, адаптації торговців цінними паперами до неминучої модернізації та технологізації вітчизняних ринків капіталів, нормативних ініціатив та посилить їх регульованість.
Попереднє рішення про консолідацію було прийнято органами управління трьох СРО, про що ринок було повідомлено у вигляді Спільної заяви саморегулівних організацій на фондовому ринку України, підписаної Головою правління Української фондової біржі В.В.Оскольським, Голова Правління сектора СРО ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа» С.В. Мелесиком та Президентом Асоціації «Регіональний фондовий союз» С.М. Антоновим.
Однак кінцеве рішення було прийнято саме на Загальних зборах трьох СРО, що консолідувалися. По суті, ці загальні збори трьох СРО стали першими загальними зборами консолідованої СРО, на якому були прийняті наступні рішення:
  • Затвердження наслідків консолідації СРО.
  • Затвердження нових редакцій статутних та внутрішніх документів Асоціації.
  • Створення представництв Асоціації за місцезнаходженням фондових бірж ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа» та ЗАТ «Українська фондова біржа».
  • Затвердження нової назви Асоціації – Асоціація «Українські Фондові Торговці».
На Загальні збори СРО були також запрошені представники:
  • органів державної влади (представники НКЦПФР: Петренко Володимир Оникійович, Тарасенко Олексій Олександрович, Петрашко Олексій Геннадійович, Борисенко Андрій Миколайович; державний уповноважений Антимонопольного комітету України Чернелевська Олена Леонідівна),
  • саморегулівних організацій (Президент Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв Кий Олексій Миколайович, Генеральний директор Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу Рибальченко Андрій Анатолійович),
оскільки консолідоване СРО вважає за доцільне із самого початку налагодити плідну та взаємовигідну взаємодію з органами державної влади та іншими єдиними СРО в інтересах всіх категорій професійних учасників фондового ринку.


12.03.2009 11:50:00