ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

ЄДРПОУ:
    

1
Чи знайомі Ви з діяльністю компанії ТОВ «ММСІС Інвестментс»?


2
Чи вважаєте Ви інформацію, оприлюднювану ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою, виходячи з визначення, наданого в Законі України «Про рекламу» (інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару)?3
Чи можете ви згадати бачену чи чуту рекламу (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформацію ТОВ «ММСІС Інвестментс» щодо прогнозованої доходності за операціями з цінними паперами?


4
Де ви чули чи бачили рекламу (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформацію ТОВ «ММСІС Інвестментс» щодо прогнозованої доходності за операціями з цінними паперами?
Плакат на вулиці
Плакат в громадському транспорті
Плакат (без зазначення місця)
Телебачення
Радіо
Загальнонаціональна газета/додаток до неї (за можливості вказати, в якій саме)
Місцева газета (за можливості вказати, в якій саме)
Журнал (за можливості вказати, в якому саме)
Інше (ПРОХАННЯ ВКАЗАТИ)
5
Чи містила реклама (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформація ТОВ «ММСІС Інвестментс» щодо прогнозованої доходності за операціями з цінними паперами будь-які застереження стосовно періоду, за який була розрахована вказана дохідність?


6
Що Ви запам'ятали з баченої/чутої реклами (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформації ТОВ «ММСІС Інвестментс»?
100% доходності
Соціальна реклама фондового ринку
Особисте рекламування пана Кондакова
Інше (ПРОХАННЯ ВКАЗАТИ)
7
Яка інформація з цієї реклами (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформації була найважливішою?
100% доходності
Соціальна реклама фондового ринку
Особисте рекламування пана Кондакова
Інше (ПРОХАННЯ ВКАЗАТИ)
8
Чи можете Ви сказати, на Вашу думку, ця реклама (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформація

9
Яким словом Ви могли би описати дану рекламну кампанію (можна вибрати декілька варіантів)
Неймовірно агрессивно
Дуже дорого
Агресивно
Дорого
Не дуже агрессивно
Не дуже дорого
Не сильно кидалася в очі
Скромні бюджети
Малопомітна реклама
Малі бюджети
9
Що в цій рекламі (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформації викликало Вашу недовіру?
100% доходності
Перспективи розвитку фондового ринку
Особисте рекламування здібностей пана Кондакова в якості експерта
Інше (ПРОХАННЯ ВКАЗАТИ)
11
Чи вважаєте Ви наполегливі обіцянки прибутковості від операцій з цінними паперами у рекламних цілях порушенням законодавства?12
На Вашу думку, реклама (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформація компанії ТОВ «ММСІС Інвестментс» мала ознаки такої, що вводить в оману потенційних інвесторів?13
Як Ви вважаєте, за який період можна заробити на українському фондовому ринку, кошти, витрачені за Вашою оцінкою на рекламу (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або інформацію компанії ТОВ «ММСІС Інвестментс»?
За два тижні
За місяць
За квартал
За півроку
За рік
Від одного року до трьох
Від трьох років до п’яти
Більше 5 років
14
Як Ви вважаєте, за рахунок яких інструментів, або на яких ринках ТОВ «ММСІС Інвестментс» може покрити фінансові витрати на рекламу (якщо Ви вважаєте інформацію, оприлюднену ТОВ «ММСІС Інвестментс», рекламою) або на розповсюдження інформації про власну діяльність?
Строковий ринок
Ринок облігацій
Ринок акцій
Ринки Європи та Азії
Інше (ПРОХАННЯ ВКАЗАТИ)
15
Яку доходність на українському фондовому ринку Ви вважаєте реальною (у % річних) ?16
З якою метою, на Вашу думку, ТОВ «ММСІС Інвестментс» розгорнув на фондовому ринку України таку активність ?
Залучення коштів роздрібного інвестора
Залучення коштів інституційних інвесторів
Популяризація фондового ринку
Особистого рекламування здібностей пана Кондакова в якості експерта
Інше (ПРОХАННЯ ВКАЗАТИ)
17
Наскільки адекватною Ви вважаєте рішення Ради АУФТ про призупинення членства а потім і про виключення ММСІС зі складу учасників АУФТ ?18
Представники ТОВ «ММСІС Інвестментс» та інші зацікавлені особи неодноразово негативно висловлювалися з приводу виключення ТОВ «ММСІС Інвестментс» з членів СРО. Чи вважаєте їх коментарі аргументованими та вірними?19
Якими засобами Ви готові допомогти АУФТ у судовій тяганині з ММСІС ?
Виключно моральною підтримкою, оскільки я плачу свої внески
Спробую визначитись чим можна допомогти, повідомте координати контактної особи з цього питання
Юридичною
Фінансово
Лоббістською
Публічною підтримкою діяльності АУФТ
Ваш варіант
20
Чи вважаєте Ви за можливе поставити свій підпис під даним опитуванням?