ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

Банківський комітет

Відповідно до Положення про Банківський комітет, затвердженого Протоколом засідання Ради АУФТ від 29.10.2009 року, Комітет є дорадчим органом АУФТ, діяльність якого спрямована на вдосконалення фінансових нормативів, правил, процедур пов’язаних із розрахунками при здійснені діяльності на фондовому ринку безпосередньо банківськими установами та за їх участю.

Основними завданнями Комітету є:
а) розробка та розгляд пропозицій, спрямованих на вдосконалення системи управління рисками, оцінки вартості активів, обліку та розрахунків за при здійсненні операцій на фондовому ринку банківськими установами;
б) розробка та аналіз проектів законодавчих та нормативних актів, регулюючих порядок розрахунків при здійсненні операцій з цінними паперами банківськими установами;
в) аналіз і узагальнення практики застосування професійними учасниками – банківськими установами законодавства з питань регулювання ринку цінних паперів;
г) розробка рекомендацій для професійних учасників ринку цінних паперів – банківських установ з питань роботи на фондовому ринку, в т.ч. з питань оподаткування, обліку та здійснення розрахунків;
г) підготовка проектів звернень та запитів від імені АУФТ з питань застосування норм законодавства;
д) розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Комітету.

Склад Банківського комітету АУФТ


ПІБ Організація Посада   Місцезнаходження  
1 Ареф’єв Ігор Валерійович ПАТ «Донгорбанк» Начальник управління цінних паперів та інвестицій м. Донецьк
2 Данилова Людмила Володимирівна АКБ «Меркурій» Заступник голови правління з інвестицій і цінних паперів м. Харків
3 Денисенко Наталія Сергіївна ПАТ «Дельта Банк» Начальник управління цінних паперів м. Київ
5 Казун Андрiй Іванович ВАТ «БГ Банк» Заступник директора департаменту цінних паперів м. Київ
6 Рибальченко Людмила Володимирівна ПАТ ФК «Сучасні кредитні технології» Директор м. Дніпропетровськ