ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Конференція

Інтернет-конференція для членів СРО АУФТ на тему: «Особливості оподаткування операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами» 

 

Дата початку: 28.02.2012 16:00:00
Дата закінчення:28.02.2012 18:00:00

Задати запитання.
Номер запитання: 1
Ім'я: Наталія
Дата та час: 27.02.2012 9:41:04
Запитання: Питання до Податкової служби: з набутої чинності Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента так і не зрозуміло, як розраховувати чи не розраховувати інвестиційний прибуток та суми податку з такого прибутку, що підлягають сплаті до бюджету, як що торговець не приймає участі у розрахунках, розрахунки за цінні папери здійснюються безпосередньо між продавцем та покупцем
android hidden spy app read android apps spy


Дмитрий Сушко,
Управляющий партнёр "Аудиторская компания  "П.С.П.Аудит"

Відповідно до пп. 14.1.180, пп.170.2.2 та пп.170.2.9 ПКУ вважаємо, що обов’язок податкового агента покладається на суб’єкта – юридичну особу, що безпосередньо здійснює виплату доходу (або за умовами договору повинна здійснити таку виплату) та обчислює заборгованість перед фізичною особою за цінні папери, тобто здійснює перерахування  грошових коштів/має обов’язок  здійснити виплату.
Таким чином, для покладання на торговця цінними паперами (в т.ч. банк) функцій податкового агента мають бути  виконані одночасно 2 умови:
перша – професійний учасник  здійснює операції з інвестиційними активами за участі фізичної особи (пп. 170.2.9 ПКУ);
друга – професійний учасник здійснює/має зобов’язання здійснити виплату доходу фізичній особі (пп.14.1.180, пп.168.1, пп.170.2.2).
У разі наявності лише першої умови, коли за договором торговець не здійснює виплати доходу, відсутнє джерело виплати податку, не  виконуються вимоги пп. 14.1.180, відсутня можливість застосувати пп. 170.2.2. ПКУ з метою розрахунку прибутку, оскільки немає виплати доходу. Також неможливо застосувати пп. 168.1, оскільки за умовами договору в обліку торговця не виникає нарахування доходу на користь фізичної особи.

На наш погляд, при відсутності умови  виплати доходу фізичній особі професійним учасником, обов’язок виконання функцій податкового агента у торговця цінними паперами, не виникає, а розрахунок та сплата податку здійснюється безпосередньо фізичною особою в порядку та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Додатковим аргументом такої позиції є і п. 2.20 Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2011р. № 1484. Яким зокрема передбачено, у разі якщо у зв’язку з недостатністю наявних коштів платника податку податковий агент не має можливості повністю або частково утримати та перерахувати до бюджету суму податку, обчисленого з інвестиційного прибутку на дату виконання чи розірвання договору або за результатами звітного податкового року, податковий агент зазначає про це у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за той звітний податковий квартал, на який припадає дата виконання чи розірвання договору, або за четвертий квартал звітного податкового року, а також у довідці про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб, визначених у пунктах 2.22, 2.23 цього розділу. У такому випадку сплата податку в сумі, якої не вистачає, здійснюється платником податку (у вашому випадку – фізичною особою) самостійно за результатами подання річної податкової декларації.

Однак попереджаємо, що питання є неоднозначним, тому радимо направити відповідний письмовий запит до податкової служби.

Доповнення:

Головне питання всіх торговців цінними паперами: чи є торговець податковим агентом фізичної особи по договору купівлі-продажу цінних паперів, якщо для торговця така діяльність є дилерською, і торговець не надає послугу фізичній особі, відповідно фізична особа не є клієнтом торговця?

Питання стало актуальним з 01.01.2012р. в зв’язку зі змінами внесеними в підпункт 170.2.9 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, який в останній редакції передбачає, що податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента встановлюється Міністерством фінансів України спільно з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

У Міністерстві юстиції України 24.01.2012р. за №100/20413 після певних доопрацювань все ж була зареєстрована Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2011р. №1484 та Рішенням ДКЦПФР від 22.11.2011р. №1689.

Дія цієї Методики розповсюджується на податкових агентів платника податку на доходи фізичних осіб, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного учасника фондового ринку – торговця цінними паперами, включаючи банк.

Згідно п. 2.1 Методики, об’єктом оподаткування для цілей цієї Методики є інвестиційний прибуток, отриманий у розрахунковому періоді платником податку за операціями з інвестиційними активами з використанням послуг торговця цінними паперами, який обчислюється як сума інвестиційного прибутку від  операцій з інвестиційними активами, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів та деривативів, та інвестиційного прибутку від операцій з інвестиційними активами, що не  перебувають в обігу на такому ринку.

 

Що саме розуміти під використанням послуг професійного торговця цінними паперами чинне законодавство визначення не дає. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами включає: дилерську діяльність; брокерську діяльність; андерайтинг; діяльність з управління цінними паперами.

 

Брокерська діяльність – це укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи (Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-IV).

Дилерська діяльність – це укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом (Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-IV).

Тобто, дилер не надає ніяких послуг клієнту, і є звичайним покупцем цінних паперів.

У визначенні об’єкта оподаткування вказана як обов’язкова, умова про використання послуги торговця цінними паперами. Тобто при операціях з цінними паперами не заперечуємо можливість доведення того факту, що методика не поширює це поняття на дилерську діяльність.

Але звертаємо увагу, хоча і за старої редакції пп. 170.2.9 ПКУ, ДПА України в своєму Листі від 21.04.2011 р. № 7836/6/17-071, висловила думку, що якщо договір купівлі-продажу інвестиційних активів укладається між фізичною особою та юридичною особою (в т. ч. професійним торговцем цінними паперами, з яким укладено договір виконання функцій податкового агента), то такі особи повинні виконати всі функції, покладені на податкового агента, в т.ч. щодо повідомлення податкових органів за формою № 1ДФ. Якщо з наведеного в дужках вилучити «з яким укладено договір виконання функцій податкового агента», то перспектива позитивного роз’яснення виглядає не дуже. Інших офіційних позицій податкової на сьогодні не має. Зі свого боку нагадуємо, що ніхто не відміняв конфлікт інтересів, відстоювати власні права треба, але як показує остання практика, виграти у податкової в суді стає все важче і важче.


Номер запитання: 2
Ім'я: Олег
Дата та час: 27.02.2012 14:21:01
Запитання: Запитання до Податкової служби: Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента набула чинності 13 лютого 2012 року. Чи потрібно податковому агенту розраховувати місячний оподатковуваний дохід платника податку за січень 2012 року?

Віктор Левченко,
начальник відділу оподаткування самозайнятих осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПС у м. Києві

Оскільки, починаючи з 1.01.12р,.відповідно до ст.170.2.9 ПК податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торгівця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торгівець, то професійний торгівець при виплаті інвестиційного доходу фізичній особі за січень 2012 року повинен виконати функції податкового агента.

Одночасно повідомляємо, що на даний час жодних офіційних роз’яснень та коментарів з даного питання з боку ДПС України не надано, у зв’язку з цим пропонуємо вам звернутись з письмовим запитом до органів ДПС.


Номер запитання: 3
Ім'я: Олег
Дата та час: 27.02.2012 14:21:57
Запитання: Питання до Податкової служби щодо Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента: Якщо за результатами минулого податкового року платником податку отриманий інвестиційний збиток, чи може його сума бути перенесена у зменшення інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами в розрахунковому періоді, під час розрахунку податковим агентом місячного оподатковуваного доходу платника податку?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 4
Ім'я: Олег
Дата та час: 27.02.2012 14:22:57
Запитання: Питання до Податкової служби: Згідно пункту 1.3.13., підпункту в) Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента: розрахунковий період – календарний період, за який розраховується інвестиційний прибуток з метою справляння податку з урахуванням норм цієї Методики, а саме: в) частина звітного податкового року, якщо протягом такого року виконано або розірвано договір платника податку з торговцем цінними паперами (визначається за період з 1 січня звітного року або дати початку дії договору податкового агента з платником податку, якщо така дата настає після 1 січня, до дати виконання або розірвання договору включно). Запитання: Чи потрібно розраховувати інвестиційний прибуток для виконано договору купівлі-продажу на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, якщо цей договір на брокерське обслуговування платника податку ще не виконаний, не розірваний, а продовжує діяти.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 5
Ім'я: Олександр:
Дата та час: 27.02.2012 14:56:02
Запитання: 1. В яких випадках торговець не виконує функції податкового агента 2. Практичні аспекти врахування витрат на придбання інвестиційних активів- які саме документи, що підтверджують такі витрати для різних ситуацій (наприклад: продаж цп отриманих за майнові або компенсаційні сертифікати, продаж цп емітента який пройшов процедуру реорганізації з КП або ТОВ і т.п,) необхідно підтверджуючі документи ? 3. Більш детально про особливості заповнення податкового розрахунку інвестиційного доходу та його терміни подачі органам ДПС 4. Як на практиці застосовувати норму щодо невключення до доходу якщо дохід від продажу інвестиційних активів протягом року менше 1.4 прожиткового мінімуму. (Тобто якщо сума виплати менше 1500 грн та людина вперше користуються послугами Торгівця в поточному році тоді не стягувати податок, чи все ж таки акцент на доході отриманому протягом року який торговець не в змозі встановити?)

Дмитрий Сушко,
Управляющий партнёр "Аудиторская компания "П.С.П.Аудит"

Щодо 1 запитання: Див. відповідь на питання №1

Відповідь щодо решти питань буде надана пізніше.

Номер запитання: 6
Ім'я: Торговец ценными бумагами
Дата та час: 27.02.2012 15:12:17
Запитання: Распространяется ли на операции с векселями, которые получены в расчет за товары (работы, услуги) норма ст. 153.8 НКУ в части ведения отдельного учета? Сомнения в правомерности требования о ведении отдельного учета таких векселей вызывает формулировка нормы. НКУ требует ведения отдельного учета ЦБ, полученных во время их размещения (вексель не размещают, его выписывают в счет погашения долга), повторной продажи эмитентом (вексель не эмиссионная ЦБ) или в результате внесения уставного фонда (вексель не выписывается в случае внесения УФ). Если операции с векселями, полученными от векселедателя подлежат отдельному учету - на основании какой нормы НКУ, справедливо это утверждение. Благодарим за ответ

Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві

Доброго дня,
Норма п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України поширюється на операції з торгівлі векселями.

Згідно із формою Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженою наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р.  № 1213, прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями відображається в рядку 3 таблиці 1 «Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами додатка ЦП» додатка ЦП до декларації.


Номер запитання: 7
Ім'я: Торговец ценными бумагами
Дата та час: 27.02.2012 15:15:09
Запитання: Операции с фьючерсами предполагают фактическое и условное получение дохода в случаях: 1)при продаже фьючерса (досрочном закрытии позиции) возникает финансовый результат между ценой покупки и ценой продажи контракта; 2)при закрытии позиции по сроку фьючерса возникает доход (убыток) в виде вариационной маржи; 3)в конце отчетного периода предприятие владеет фьючерсами (открытыми позициями) по которым ежедневно начисляется вариационная маржа (окончательный финансовый результат предприятие получит лишь в момент закрытия позиции); Вопрос: Являются ли варианты 1),2) и 3) операциями с деривативами в понимании ст. 153.9 и не относится ли один из вариантов к другим расходам и доходам по операциям с деривативами, которые облагаются на общих основаниях? Что является примером доходов и расходов по операциям с деривативами, которые облагаются на общих условиях? Благодарим за ответ.

Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві.

Відповідно до п. 153.9 ст. 153 Податкового кодексу України за операціями з деривативами (похідними інструментами) визначається загальний результат платника податку від таких операцій за звітний податковий період за даними бухгалтерського обліку. Від'ємний результат від операцій з деривативами переноситься на зменшення результату від операцій з деривативами наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього Кодексу. Позитивний результат (з урахуванням від'ємного результату від операцій з деривативами минулих періодів) включається до складу доходів платника податку за результатами такого звітного податкового періоду. Усі інші витрати та доходи платника податку за операціями з деривативами враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

Норми цього Кодексу щодо звичайних цін не застосовуються при проведенні операцій РЕПО чи операцій з деривативами.
Первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами) можуть бути:
для торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - біржовий звіт за звітний період;
для платників податку - клієнтів торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - звіт торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.
Згідно із формою Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженою наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213, прибуток (збиток) за операціями з деривативами (похідними інструментами) відображається в таблиці 2 «Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами».
Виходячи із норм пункту 153.9 ст. 153 Податкового кодексу України,  прибуток (збиток) за операціями з деривативами (похідними інструментами) визначається за даними бухгалтерського обліку.


Номер запитання: 8
Ім'я: Торговец ценными бумагами
Дата та час: 27.02.2012 15:16:01
Запитання: Попадает ли под налогообложение промежуточное начисление вариационной маржи по открытой позиции (фьючерсный контракт) в конце отчетного периода? Можно ли уменьшить сумму положительного финансового результата по деривативам на сумму отрицательной вариационной начисленной по позициям, которые остались не закрытыми по состоянию на конец отчетного периода? Аналогично, нужно ли увеличивать общий фин. рез. по деривативам на сумму положительной вариационной маржи, начисленной по открытым позициям? Благодарим за ответ

Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві

Відповідно до п. 153.9 ст. 153 Податкового кодексу України за операціями з деривативами (похідними інструментами) визначається загальний результат платника податку від таких операцій за звітний податковий період за даними бухгалтерського обліку. Від'ємний результат від операцій з деривативами переноситься на зменшення результату від операцій з деривативами наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього Кодексу. Позитивний результат (з урахуванням від'ємного результату від операцій з деривативами минулих періодів) включається до складу доходів платника податку за результатами такого звітного податкового періоду. Усі інші витрати та доходи платника податку за операціями з деривативами враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.
Норми цього Кодексу щодо звичайних цін не застосовуються при проведенні операцій РЕПО чи операцій з деривативами.
Первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами) можуть бути:
для торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - біржовий звіт за звітний період;
для платників податку - клієнтів торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - звіт торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.
В бухгалтерському обліку прибуток (збиток) за операціями з деривативами (похідними інструментами) визначається згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженим наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559.

Згідно із формою Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженою наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213, прибуток (збиток) за операціями з деривативами (похідними інструментами) відображається в таблиці 2 «Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами».
Виходячи із норм пункту 153.9 ст. 153 Податкового кодексу України,  прибуток (збиток) за операціями з деривативами (похідними інструментами) визначається за даними бухгалтерського обліку.


Номер запитання: 9
Ім'я: Василь
Дата та час: 27.02.2012 15:21:38
Запитання: Запитання до Податкової служби: відповідно до п.170.2.9. Податкового кодексу, податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з ВИКОРИСТАННЯМ ПОСЛУГ професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Чи буде Торговець виступати податковим агентом при здійсненні оплати за придбані безпосередньо у фізичної особи цінні папери за договором купівлі-продажу при здійсненні Торговцем ДИЛЕРСЬКОЇ діяльності? Адже у цьому випадку платник податку (фізична особа – продавець) не використовує послуги торговця цінними паперами, та і взагалі, у наведеному прикладі відсутній факт надання послуг у розумінні Цивільного кодексу та Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
android hidden spy app read android apps spy


Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 10
Ім'я: Оксана
Дата та час: 27.02.2012 16:08:01
Запитання: Запитання до Податкової служби: відповідно до п.170.2.9. Податкового кодексу, податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з ВИКОРИСТАННЯМ ПОСЛУГ професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Чи буде Торговець виступати податковим агентом при здійсненні оплати за придбані безпосередньо у фізичної особи цінні папери за договором купівлі-продажу при здійсненні Торговцем Брокерскої діяльності, де фізична особа у якої придбавались бумаги є контрагентом Торговця? Адже у цьому випадку платник податку (фізична особа – продавець) не використовує послуги торговця цінними паперами.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 11
Ім'я: Торговець ЦП
Дата та час: 27.02.2012 16:26:39
Запитання: В податковому обліку до складу витрат відносити собівартість тільки проданих ЦП? Чи загальну суму витрат понесену при придбані ЦП різних емітентів?

Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві

Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами регламентується  п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України. Для цілей цього підпункту під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном, викупом емітентом, погашенням або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту під час розміщення) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Платник податку веде відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами в розрізі окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав в тому числі окремий облік операцій з цінними паперами, придбаними під час їх розміщення, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. Витрати платника податку, понесені при придбанні цінних паперів, які використані платником в операціях РЕПО, не враховуються у визначенні фінансових результатів за операціями з торгівлі цінними паперами протягом строку РЕПО, а враховуються при визначенні фінансових результатів за операціями РЕПО в порядку, передбаченому в пункті 153.9 цієї статті.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього розділу.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу (обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження) кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

У разі якщо платник податку виступає інвестором при первинному розміщенні цінних паперів або наступного продажу власних акцій емітентом, або у разі внесення коштів до статутного капіталу емітента, то витрати, сплачені (нараховані) таким платником податку емітенту таких цінних паперів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

Усі інші витрати та доходи платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

Таким чином, витрати на придбання інвестором при первинному розміщенні цінних паперів або наступного продажу власних акцій емітентом визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

Щодо інших операцій з цінними паперами витрати визнаються в порядку, встановленому другим абзацом пункту 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України.


Номер запитання: 12
Ім'я: Людмила
Дата та час: 27.02.2012 17:22:42
Запитання: Запитання до Податкової служби: Відповідно до п. 2.12 б)Методики "Не включається до доходу від продажу інвестиційного активу дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав, одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на..." Які документи будуть достатніми при підтвердженні отримання інвестиційного активу в процесі приватизації під час виконання торговцем ЦП функцій податкового агента? (Вкажіть, будь ласка, вичерпний перелік цих документів).

Віктор Левченко,
начальник відділу оподаткування самозайнятих осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПС у м. Києві


Для підтвердження пільгового набуття громадянином акцій за майновий приватизаційний сертифікат він зобов’язаний надати документ, який підтверджує, що саме його приватизаційний сертифікат було використано у приватизації підприємства. Таким документом може бути довідка, видана товариством покупців або фінансовим посередником, який акумулював кошти для наступної оплати за об’єкти приватизації. Аналогічна довідка може бути видана громадянину в разі придбання ним акцій за власні кошти, в межах їх пільгового придбання як працівником підприємства, що приватизується, або особою, визначеною ст. 25 Закону України «Про приватизацію державного майна».

З метою компенсації громадянам втрат від знецінення їхніх грошових заощаджень в установах Ощадного банку України відповідно до Указу Президента України від 24.11.94 р. № 698/94 «Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху» та постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.96 р. № 161 «Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху» на суму індексації, проведеної за всіма видами вкладів, договорів довгострокового страхування на суми сплачених страхових платежів на 2 січня 1992 року, таким громадянам видавалися компенсаційні сертифікати, які вони могли використати на придбання акцій (у тому числі на придбання акцій на пільгових умовах) акціонерних товариств, що створюються в процесі приватизації державного майна.

Підтвердження пільгового набуття громадянином акцій за компенсаційні сертифікати буде документ установи Ощадного банку України чи Укрдержстраху про кількість отриманих таким громадянином компенсаційних сертифікатів як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень у зазначених установах, що належали безпосередньо цьому громадянину.

У разі придбання компенсаційних сертифікатів в іншому, ніж зазначено, порядку документом, що підтверджують витрати на придбання компенсаційних сертифікатів, може бути, договір купівлі-продажу компенсаційних сертифікатів.

Як засіб платежу при купівлі акцій підприємств, що приватизуються, громадяни могли без обмежень використовувати компенсаційні сертифікати, придбані ними за власні кошти внаслідок вільного обігу останніх на ринку за вільними цінами, визначеними за домовленістю сторін між покупцем і продавцем або одержані у спадщину.

Одночасно повідомляємо, що на даний час жодних офіційних роз’яснень та коментарів з даного питання з боку ДПС України не надано, у зв’язку з цим пропонуємо вам звернутись з письмовим запитом до органів ДПС.


Номер запитання: 13
Ім'я: Людмила
Дата та час: 27.02.2012 17:37:18
Запитання: Запитання до податкової служби: Згідно п. 170.2.9. Податкового кодексу: "Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з ВИКОРИСТАННЯМ ПОСЛУГ професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець". Враховуючи те, що послуги надаються КЛІЄНТУ при здійсненні торговцем ЦП брокерської діяльності, чи можна вважати, що функції податкового агента торговець ЦП повинен виконувати ТІЛЬКИ виключно при виплаті доходу КЛІЄНТУ (за договорами доручення, комісії)і не потрібно при здійсненні дилерських договорів та договорів на виконання договорів комісії (доручення), в яких платник податку є КОНТРАГЕНТОМ (якому послуги торговець ЦП не надає)?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 14
Ім'я: Nataly
Дата та час: 27.02.2012 17:41:35
Запитання: Пожалуйста, разъясните следующие вопросы по "Методиці визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента": 1. - п.2.12 а) Методики: "дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень". Правильно ли мы понимаем, что если сумма по договору продажи (то есть доход, получаемый Продавцом ценных бумаг) составляет 1500.00 грн. (1073.00*1.4?1500.00), то в данном случае налоговым агентом не рассчитывается финансовый результат (прибыль) и не заполняются форма 1-ДФ для данной операции; 2. - п.2.12 б) Методики: "дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону". Какие документы может предоставить физическое лицо как подтверждение, что эти ценные бумаги были получены в процессе приватизации (так как эти операции происходили просто обменом ваучеров на сертификат ценных бумаг и более никаких документов, свидетельствующих о таком получении ценных бумаг населению не предоставлялись)? 3. - абзац второй п.2.17 Методики: "При цьому для цілей розрахунку суми податку, якщо умовно розрахований інвестиційний прибуток, обчислений податковим агентом наростаючим підсумком за розрахунковий період згідно з пунктами 2.1 - 2.15 цього розділу, є більшим, ніж сума поточної виплати коштів, базою оподаткування є фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток у повній сумі такої виплати" если по итогам расчетного периода инвестиционная прибыль физического лица составила, допустим, 20000.00 грн., следовательно, налог (по ставке 15%) - 3000.00 грн.; физическое лицо просит брокера вывести 3000.00 грн.: какой из вариантов дальнейших действий брокера верный: удержать налог в полном объёме 3000.00 грн. и клиенту ничего не выдать? или удержать налог в объёме 450.00 грн. (3000.00*15%); 4. - п.3.5. Методики: "Як документальне підтвердження витрат платником податку повинні бути надані оригінали або належно оформлені копії первинних документів, на підставі яких платник податку здійснив відповідні витрати, а також документів, що підтверджують факт переходу права власності платника податку на відповідні пакети цінних паперів, факт та суму сплати відповідних витрат. У випадку надання платником податку оригіналів документів податковий агент зобов'язаний зберігати належно оформлені копії таких документів протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом України" если клиент-физическое лицо, предоставив подтверждающие затраты на приобретение договор на покупку ценных бумаг и выписку хранителя, не может предоставить документы, подтверждающие факт и сумму оплаты данных ценных бумаг (расчетные документы банка не сохранились, или же расчет производился в наличной форме), означает ли это что брокер как налоговый агент не вправе засчитать расходы на приобретению ценных бумаг. И как следствие, посчитает инвестиционную прибыль в размере полученного дохода (суммы продажи ценных бумаг)? Какие документы, кроме банковских расчетных документов, могут подтверждать факт и сумму оплаты ценных бумаг (например, акт выполненных обязательств, др.); 5. - п.2.8. Методики: "Якщо платник податку, який продає інвестиційний актив протягом звітного (податкового) року, внаслідок чого виникає інвестиційний збиток, придбає такий інвестиційний актив або ідентичний йому актив у наступному звітному (податковому) році, то для цілей оподаткування вартість такого придбаного активу визначається на рівні ціни проданого активу відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами придбання таких двох активів" допустим, физическое лицо в 2011 году купило через брокера на внебиржевом рынке ценные бумаги за 160 грн. и в 2011 году продало их за 60 грн. (итого получился инвестиционный убыток в 100 грн.). В 2012 году оно вновь через брокера приобрело идентичные ценные бумаги за 70 грн. Затем в 2012 году продало их за 100 грн. Как правильно рассчитать сумму расходов по данным ценным бумагам физического лица в 2012 году (сколько она будет в числовом выражении исходя из данного примера)? 6. - в п.2.25 Методики есть ссылка на статью 168 Налогового кодекса о порядке уплаты налога: "Податок сплачується (перераховується) до бюджету податковим агентом у порядку, передбаченому підпунктами 168.4.1 - 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 розділу IV Податкового кодексу України.". Однако статья 168 содержит еще норму касательно начисления и уплаты налога в п.п. 168.1.4. "Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання)." Распространяется ли этот пункт Налогового кодекса на брокера (в частности, банк, который выплачивает наличными из кассы доход физическому лицу) ? 7. - п.2.24 Методики: "Податок розраховується шляхом застосування до бази оподаткування ставки податку, встановленої пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України." содержит ссылку на статью 167.1 Налогового Кодекса: "Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту." применяет ли брокер ставку 17% только в случае, если инвестиционная прибыль по итогу месяца превысила 10730.00 грн. (1073.00*10) или же брокер обязан как-то отслеживать??? доходы физического лица? 8. - п.2.18-2.20 Методики содержат нормы касательно удержания/уплаты налога по итогам отчетного года. Если физическое лицо по итогам года не выводило денежные средства, оно (физическое лицо) имеет инвестиционную прибыль и на биржевом счету физического лица заблокированы средства в достаточном количестве для уплаты налога по итогам года. Должен ли (и может ли самостоятельно без распоряжения клиента) брокер исходя из норм п.2.18-2.20 Методики самостоятельно разблокировать денежные средства со счета физического лица и уплатить необходимую сумму налога? 9. - верно ли, что форма 1-ДФ заполняется по всем операциям физического лица, осуществленным в течении отчетного квартала, в том числе биржевым без вывода денег, убыточным (то есть заполняем графу 3а"Сума нарахованого доходу" (что равняется сумме по договору продажи ценных бумаг) и проставляем нулевые значения в графе 3"Сума виплаченого доходу" (если денежные средства клиентом не выводились), графе 4а"Сума утриманого податку нарахованого", графе 4"Сума утриманого податку перерахованого")?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 15
Ім'я: Людмила
Дата та час: 27.02.2012 17:51:34
Запитання: Запитання до податкової служби: Якщо договором доручення передбачено, що розрахунки за ЦП здійснюються безпосередньо між КЛІЄНТОМ та КОНТРАГЕНТОМ, тобто торговець ЦП не приймає участі у розрахунках. Чи можна вважати, що у такому випадку торговець ЦП не може виконувати функції податкового агента - утримати та сплатити податок до бюджету, тому що він не виплачує дохід продавцю?

Дмитрий Сушко,
Управляющий партнёр "Аудиторская компания  "П.С.П.Аудит"

Див. відповідь на питання №1

Номер запитання: 16
Ім'я: Людмила
Дата та час: 27.02.2012 18:10:19
Запитання: В случае заключения разового договора с физическим лицом (1 раз в течение года) может ли торговец ЦБ не анализировать все операции с инвестиционными активами данного физ. лица на протяжении отчетного года, а удержать налог с суммы выплаченного торговцем ЦБ по данному договору дохода по ставке 15(17)% без учета пп. 2.1-2.15 Методики (имея в виду, что плательщик налога обязан самостоятельно подать в налоговую декларацию, где будут учтены ВСЕ его операции с инвест. активами)?
android hidden spy app read android apps spy


Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 17
Ім'я: Михаил
Дата та час: 28.02.2012 9:12:06
Запитання: Выступает ли торговец ЦБ налоговым агентом при договоре мены ЦБ с физическим лицом. Если да, то каким образом рассчитывается инвестиционный доход физического лица и как удержать налог 15(17)%?
android hidden spy app read android apps spy


СРО АУФТ:
Исходя из Методики - является, но если у агента при прикращении договора или по истечении года нет источника для удержания налога, то обязанность по уплате налога ложится на плательщика налога.


Номер запитання: 18
Ім'я: Анна
Дата та час: 28.02.2012 9:32:02
Запитання: Является ли торговец налоговым агентом в следующей ситуации: Физ. лицо заключает договор через торговца на покупку ЦБ. Проходит поставка ЦБ между физ. лицом и продавцом. Потом договор разрывается и физ. лицо возвращает ЦБ. Движения денег не происходит. В данном случае инвест. дохода физ. лицо не получает. Должен ли торговец все равно предоставлять физ. лицу справку про начисление инвест. дохода с нулевым результатом?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 19
Ім'я: Анна
Дата та час: 28.02.2012 9:39:27
Запитання: Если физ. лицо пользуется услугами нескольких торговцев, тогда каждый из торговцев обязан рассчитывать инвест. доход? Или это должен быть только один торговец, например, через которого происходила продажа ЦБ? Торговцы ведь могут и не знать про все заключенные сделки физ. лица.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 20
Ім'я: Михаил
Дата та час: 28.02.2012 9:42:00
Запитання: Выступает ли торговец ЦБ налоговым агентом при договоре мены ЦБ с физическим лицом. Если да, то каким образом рассчитывается инвестиционный доход физического лица и как удержать налог 15(17)%?
android hidden spy app read android apps spy


СРО АУФТ:
Див. відповідь на запитання №17


Номер запитання: 21
Ім'я: Микола
Дата та час: 28.02.2012 9:45:21
Запитання: Яка процедура виконання функцій податкового агента торговцем цінними паперами у разі, якщо клієнт звертається за отриманням разової послуги з купівлі-продажу цінних паперів на позабіржовому ринку? Який мінімально необхідний пакет документів та за який період потрібно отримати торговцю цінними паперами від клієнта для підтвердження понесених клієнтом витрат?

Дмитрий Сушко,
Управляющий партнёр "Аудиторская компания  "П.С.П.Аудит"

Щодо підтверджуючих документів:
Лише коментар до Податкового кодексу, тлумачить, що первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами) можуть бути:
для торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - біржовий звіт за звітний період;
для платників податку - клієнтів торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - звіт торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.
Відповідно до положень Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для платника податку, є звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору.
У разі якщо цінні папери були придбані платником податку за участю іншого торговця цінними паперами,  як витрати за проданими цінними паперами податковим агентом приймаються за заявою платника податку підтверджені документально витрати за договором купівлі цінних паперів за участю такого торговця цінними паперами, що також враховуються при застосуванні методу FІFО.
Зазначені витрати враховуються  при обчисленні інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами податковим агентом, якщо раніше вони не були враховані іншим податковим агентом, що підтверджується довідкою довільної форми торговця цінними паперами, за участю якого цінні папери були придбані, підписаною його керівником та скріпленою печаткою.
Як документальне підтвердження витрат платником податку повинні бути надані оригінали або належно оформлені копії первинних документів, на підставі яких платник податку здійснив відповідні витрати, а також документів, що підтверджують факт переходу права власності платника податку на відповідні пакети цінних паперів, факт та суму сплати відповідних витрат. Таким чином, нормативно чітко визначеного переліку документів немає, те що вказується в Методиці не дає підстав для однозначної відповіді.

Додатково див. відповідь на запитання № 39


Номер запитання: 22
Ім'я: Торговец ценными бумагами
Дата та час: 28.02.2012 9:58:14
Запитання: Чи відповідає вимогам чинного законодавства України відчуження акції емітента-банкрута іншій особі, якщо обіг цих акції не було обмежено, а саме - зупинено, або скасовано реєстрацію випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з припиненням діяльності емітента шляхом його ліквідації?

Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві.

Правові підстави перебування в обігу цінних паперів емітента-банкрута, в тому числі акцій, встановлені Господарським кодексом України та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Роз’яснення з цього питання надаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).
Що стосується оподаткування операцій із зазначеними цінними паперами, то на думку ДПС України, викладену на офіційному сайті в Єдиній базі податкових знань: якщо при розподілі ліквідаційною комісією активів ліквідаційного підприємства - емітента цінних паперів платник податку - власник таких цінних паперів отримує компенсацію, то сума перевищення отриманих платником коштів або вартості майна над витратами на придбання цінних паперів цього підприємства включається до складу доходу такого платника як позитивний фінансовий результат від операцій з цінними паперами.
Якщо сума коштів або вартість майна, отримана платником, є меншою за витрати, понесені цим платником на придбання цінних паперів, то така від'ємна сума бере участь у зменшенні фінансових результатів від операцій з цінними паперами відповідного виду майбутніх звітних періодів.
Якщо згідно з розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) цінні папери анульовано, при цьому платник податку - власник таких цінних паперів не брав участі у розподілі активів ліквідованого підприємства – емітента цінних паперів, то законодавчі підстави для відображення витрат, пов’язаних з придбанням таких цінних паперів в податковому обліку платника податку, відсутні, тобто такий платник податку в податковому періоду, у якому отримано таке розпорядження, має здійснити коригування відображених витрат на придбання таких цінних паперів (в тому числі придбаних до 01.04.2011) у розрахунку фінансових результатів операцій з відповідним видом цінних паперів шляхом зменшення.Номер запитання: 23
Ім'я: Торговец ценными бумагами
Дата та час: 28.02.2012 9:58:59
Запитання: З якого моменту акції емітента втрачають статус цінних паперів у розумінні чинного законодавства України, зокрема, у розумінні Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства»?

Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві.

Щодо втрати акціями статусу цінних паперів в умовах дії Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" були надані роз’яснення листом ДПА України від 23.06.2008 р. N 12642/7/35-3017, а саме:

«Пунктом 1.4 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) визначено, що цінний папір - документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає вимогам, установленим законодавством про цінні папери.

Законодавством про цінні папери, зокрема, Законом України від 23.02.2006 N 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", передбачено такі вимоги:

цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам;

акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Статтею 59 Господарського кодексу України визначено, що скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру.

Суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог цього Кодексу.

Також статтею 22 Закону України "Про господарські товариства" ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Таким чином, у разі припинення діяльності акціонерного товариства припиняються і право власника акцій щодо отримання прибутку, право на управління тощо, тобто з цього часу раніше випущені акції не можуть посвідчувати майнові права її власника і бути об'єктом цивільно-правових угод.

Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) "об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага".

Згідно зі ст. 178 ЦКУ "об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи".

Отже, у разі здійснення суб'єктами господарської діяльності операцій з акціями, емітованими підприємствами, діяльність яких припинилася (про що до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи); емітованими підприємствами, щодо яких судом визнано недійсними записи про проведення державної реєстрації, установчі документи та свідоцтва про державну реєстрацію з моменту їх видачі і визнано недійсними реєстрації випуску акцій з моменту внесення інформації про них до Загального реєстру випуску цінних паперів та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з моменту їх видачі, такі акції не можуть бути об'єктами цивільних прав та не відповідають терміну "цінні папери", який встановлено чинним законодавством. Нормами статті 202 ЦКУ визначено, що "правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків".

Згідно з ч. 1 статті 215 ЦКУ підставою недійсності правочину с недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Нормами статті 203 ЦКУ встановлено, що:

"Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства" (ч. 1 статті 203);

"Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним" (ч. 5 статті 203).

Оформлення суб'єктами господарської діяльності договорів та первинних документів щодо придбання та (або) відчуження акцій у періоді, з якого або припинилася діяльність емітента (про що до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи), або визнано судом недійсною реєстрацію випуску акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, є таким, що суперечить вказаним нормам ЦКУ та не може бути спрямоване на реальне настання правових наслідків.

Відповідно до частини 2 статті 215 ЦКУ недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому випадку не вимагається визнання такого правочину судом недійсним.

У момент вчинення суб'єктами господарської діяльності правочинів щодо придбання та (або) відчуження акцій, які відбуваються після припинення діяльності емітента (про що до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи); набуття законної сили судових рішень про скасування реєстрації випуску акцій та свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, цими суб'єктами не додержуються вимоги частин 1, 5 статті 203 ЦКУ. У таких випадках згідно із ч. 1 статті 215 ЦКУ правочини є недійсними та ч. 2 статті 215 ЦКУ - нікчемними у розумінні ЦКУ.


Номер запитання: 24
Ім'я: Торговец ценными бумагами
Дата та час: 28.02.2012 9:59:35
Запитання: Чи є виписки з реєстру Договорів, укладених на ПАТ «Українська біржа» та ПАТ «ФБ «Перспектива», які завірені підписом та скріплені печаткою бірж, візуалізацією електронної форми біржових угод та/або біржових контрактів, укладених між Торговцем ЦП та його контрагентами та, відповідно, первинними бухгалтерськими документами, які містять усі встановленні законом реквізити, у розумінні чинного законодавства України?

Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві.

Починаючи з 1 квітня 2011 року згідно із п. 153.9 ст. 153 Податкового кодексу первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами) можуть бути:
-для торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - біржовий звіт за звітний період;
-для платників податку - клієнтів торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - звіт торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.

Щодо вимог з оформлення цивільно-правових угод необхідно керуватися нормами Цивільного кодексу України, зокрема, статті 205 – 236.Номер запитання: 25
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 10:05:44
Запитання: Яким чином ТЦП - придатковий агент зазначає суму коштів по договору доручення при виконанні договору у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (1 ДФ)? Сума зазначається і в графі «Сума нарахованого доходу» і «Сума виплаченого доходу» (фактично ТЦП грошові кошти не виплачує)?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 26
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 10:06:19
Запитання: 5. Чи зазначає податковий агент в розрахунку 1 ДФ суму коштів, які не були використані для здійснення операцій з інвестиційними активами та повертаються платнику податку торговцем за договором, укладеним із платником податку? За якою ознакою доходу?

Дмитрий Сушко,
Управляющий партнёр "Аудиторская компания  "П.С.П.Аудит"

Якщо відсутня виплата доходу, то відповідно і немає жодних підстав для декларування у формі 1ДФ суми коштів, яка не була використана для здійснення операцій з інвестиційними активами та повертається платнику податку торговцем.


Віктор Левченко,
начальник відділу оподаткування самозайнятих осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПС у м. Києві

Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, а також суми утриманого з них податку (ф№1ДФ) подається лише у разі нарахування сум доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Оскільки ви доход не нараховували та не виплачували, то розрахунок за ф№1ДФ по цим операціям подавати непотрібно

Номер запитання: 27
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 10:08:00
Запитання: Цінні папери визнаються проданими (придбаними) у разі припинення зобов'язань платника податку за договором, у тому числі за документально підтвердженим у встановленому законодавством порядку заліком зустрічних однорідних вимог при здійсненні клірингу відповідно до законодавства та правил фондової біржі. Чи визначає інвестиційний прибуток податковий агент у разі якщо перераховує аванс за придбані цінні папери, тобто зобов’язання не припинені у зв’язку з тим, що не було поставки цінних паперів?

СРО АУФТ:
Згідно норм п. 2.17. Методики ( Мінфін|Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, від 22.11.2011, № 1484|1689 "Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента") протягом звітного року до складу місячного оподатковуваного доходу включається фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток, отриманий платником податку у складі поточної грошової виплати за датою фактичної виплати та/або за датою виконання або розірвання в період до кінця такого року договору....

Тобто, на наш погляд, оподаткуванню підлягає будь-яка поточна виплата за цінні папери.Номер запитання: 28
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 10:12:25
Запитання: Що у податковому обліку є доходом від продажу ф'ючерсних контрактів, і що є витратами, понесеними на придбання ф'ючерсних контрактів?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 29
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 10:12:56
Запитання: Що слід розуміти під виплатою винагороди? Чи має місце виплата винагороди при укладанні брокерського договору, коли ТЦП діє від імені та за рахунок клієнта?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 30
Ім'я: Торговець цінними паперами
Дата та час: 28.02.2012 10:23:56
Запитання: Питання до податкової служби. Визначення моменту визнання доходів та витрат при торгівлі цінними паперами з 01 квітня 2011року.

Дмитрий Сушко,
Управляющий партнёр "Аудиторская компания  "П.С.П.Аудит"

Державна податкова адміністрація України в своєму Листі від 20.04.2011 р. № 11287/7/15-0317, роз’яснила що, після 01.04.2011 р. витрати на придбання цінних паперів, крім придбаних при первинному розміщенні, відображатимуться в момент отримання доходів від подальшого продажу цінних паперів.
Іншими словами, ДПАУ пропонує застосовувати принципи бухгалтерського обліку та до обліку операцій з цінними паперами.
Нажаль, крім цитат з п. 153.8 ПКУ, ДПАУ в листі не дає додаткової аргументації свого висновку.

 


Алла Ліщименко,

Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві.

Починаючи з 1 квітня 2011 року оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами регламентується  п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України.

Для цілей цього підпункту під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном, викупом емітентом, погашенням або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту під час розміщення) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Платник податку веде відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами в розрізі окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав в тому числі окремий облік операцій з цінними паперами, придбаними під час їх розміщення, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. Витрати платника податку, понесені при придбанні цінних паперів, які використані платником в операціях РЕПО, не враховуються у визначенні фінансових результатів за операціями з торгівлі цінними паперами протягом строку РЕПО, а враховуються при визначенні фінансових результатів за операціями РЕПО в порядку, передбаченому в пункті 153.9 цієї статті.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього розділу.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу (обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження) кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

У разі якщо платник податку виступає інвестором при первинному розміщенні цінних паперів або наступного продажу власних акцій емітентом, або у разі внесення коштів до статутного капіталу емітента, то витрати, сплачені (нараховані) таким платником податку емітенту таких цінних паперів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

Усі інші витрати та доходи платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

Таким чином, витрати на придбання інвестором при первинному розміщенні цінних паперів або наступного продажу власних акцій емітентом визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

Щодо інших операцій з цінними паперами витрати визнаються в порядку, встановленому другим абзацом пункту 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України.Номер запитання: 31
Ім'я: Лена
Дата та час: 28.02.2012 10:30:32
Запитання: Как правильно рассчитать инвестиционный доход с физ.лица. Клиент обращается к ТЦБ с просьбой продать определенное количество ЦБ, предоставив выписку со счета ЦБ у Хранителя и оригиналы договоров по приоббретению ЦБ. При этом количество имеющихся у него на счету ЦБ и желаемых продать различно. Согласно "Методики" п.2.5. розділ ІІ "Результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операції з кожним окремим пакетом цінних паперів розраховується як різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого пакета цінних паперів, та його вартістю, що визначається як сума витрат, понесених у зв’язку з придбанням такого окремого пакета цінних паперів з урахуванням розділу IІІ цієї Методики п.3.3. При продажу окремих пакетів цінних паперів витрати у вигляді вартості таких пакетів цінних паперів, придбаних за весь період обслуговування платника податку торговцем цінними паперами, визнаються за вартістю перших за часом придбання окремих пакетів цінних паперів (метод FІFО). Откуда ТЦБ должен знать, что предоставленные договора это первичное приобретение данных ЦБ, если они приобретались у разных ТЦБ и в разное время.

СРО АУФТ:
Якщо запитання стосується того, як визначити послідовність придбання ЦП клієнтом, то це робиться на підставі первинних документів, які надає клієнт.
Відповідальність за достовірність та повноту наданих документів несе клієнт.


Номер запитання: 32
Ім'я: Антон
Дата та час: 28.02.2012 11:12:22
Запитання: Поясніть, будь-ласка детально норми п.3.2. розділу Ш Методики, зокрема норму «Однорідними щодо цінних паперів визнаються вимоги з передачі ІДЕНТИЧНИХ цінних паперів» Чи може бути проведене сторонами зарахування зустрічних однорідних вимог за двома договорами, укладеними на позабіржовому ринку. Якщо предметом одного договору є облігації, випущені підприємством А, предметом іншого договору – акції, випущені підприємством Б.

Дмитрий Сушко, Управляющий партнёр "Аудиторская компания  "П.С.П.Аудит"
Якщо виходити з пп. 1.3.4 Методики, то ідентичні цінні папери – цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення. А наведене в п. 3.2 Методики, що однорідними щодо цінних паперів визнаються вимоги з передачі ідентичних цінних паперів, є алогічним, значно звужує можливість зарахування зустрічних однорідних вимог, в тому числі і не дозволяє зробити це у Вашому випадку.


Номер запитання: 33
Ім'я: ТЦП
Дата та час: 28.02.2012 11:19:17
Запитання: Чи треба ТЦП утримувати податок з доходів фізичних осіб у випадку, якщо сума виплаченого інвестиційного доходу за однією угодою з цінними паперами не перевищує 1500,00 грн, тобто суми що звільняється від оподаткування . Чи відображається така сума виплаченого доходу в 1ДФ? Чи потрібно ТЦП утримувати податок з доходів фізичних осіб, якщо торговець діє на підставі договору Доручення та розрахунок за цінними паперами проводиться без участі торговця?

СРО АУФТ:
Ст. 170.2.8.НКУ передбачено, що  не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:
а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу;
Таким чином неоподатковується сукупний дохід у встановленому розмірі, отриманий протягом року, а не довід кожної операції. на нашу думку, льгота може буте застосована лише при розрахунку податку за результатом звітного року (або при проведенні перерахунку).

Щодо 2 частини Вашого запитання див. відповідь на питання №1

Номер запитання: 34
Ім'я: ТЦП
Дата та час: 28.02.2012 11:22:04
Запитання: Чи треба ТЦП утримувати податок з доходів фізичних осіб у випадку, якщо сума виплаченого інвестиційного доходу за однією угодою з цінними паперами не перевищує 1500,00 грн, тобто суми що звільняється від оподаткування . Чи відображається така сума виплаченого доходу в 1ДФ? Чи потрібно ТЦП утримувати податок з доходів фізичних осіб, якщо торговець діє на підставі договору Доручення та розрахунок за цінними паперами проводиться без участі торговця?

Див. відповідь на запитання №33

Номер запитання: 35
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 11:51:23
Запитання: Запитання до Податкової служби. У разі, якщо КУА відправляє кошти за викуплені інвестиційні сертифікати на рахунок торговця ЦП для подальшого перерахуванню фізичній особі, в якому порядку будуть використовуватись норми: а) що КУА є податковим агентом (170.4.1 НК) б) що торговець є податковим агентом (170.2.9 НК) щодо одної і тої самої суми? Як використовуються ці норми, якщо кошти відправляються з КУА прямо на фізичну особу? Дякую.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 36
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 11:55:26
Запитання: Питання до Податкової служби. Якою має бути дата нарахування ПДФО з інвестиційного прибутку для торговця ЦП (варіанти): - дата перерахування ЦП фізичною особою; - дата настання оплати за ЦП; - інше? Будь ласка, вкажить законодавче джерело для визначення дат. Дякую.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 37
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 12:04:24
Запитання: Запитання до Податкової служби. Будь ласка, вкажіть, хто має застосовувати норми НК щодо емітента-податкового агента за виплатами доходу по облігаціях, якщо між емітентом та платіжним агентом укладений договір і кошти фізичним особам сплачуються саме платіжним агентом? Чи буде порушенням,якщо емітент не сам утримає податок, а це зробить платіжний агент? Дякую.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 38
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 12:10:16
Запитання: Запитання до Податкової служби. Будь ласка, визначте, за яким принципом має перераховуватися ПДФО з інвестиційного прибутку податковим агентом, якщо кошти за ЦП перераховуються на банківський грошовий рахунок фізичної особи: - до бюджету за місцем реєстрації фізичної особи; - до бюджету за місцем реєстрації угоди; - до бюджету за місцем знаходження установи банку; - до бюджету за місцем реєстрації торговця; - інше. Дякую.

Віктор Левченко,
начальник відділу оподаткування самозайнятих осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПС у м. Києві

Відповідно до п.2.25 Методики, податок сплачується (перераховується) до бюджету податковим агентом у порядку, передбаченому п168.4.1. – 168.4 ст.168 розділу ІV ПК, тобто за місцем знаходження  податкового агента.Номер запитання: 39
Ім'я: Юрий
Дата та час: 28.02.2012 12:12:26
Запитання: Какой документ есть подтверждающим ранее понесенные затраты на приобретение ЦБ плательщиком налога, в случае, если физические лица рассчитались между собой наличными? Каким нормативным документом это регламентировано?

Віктор Левченко,
начальник відділу оподаткування самозайнятих осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПС у м. Києві

Відповідно до частини 1 статті 1087 Цивільного кодексу розрахунки за участю фізичних осіб, в тому числі - нерезидентів, не пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді.
Пунктом 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320, визначено, що готівкові розрахунки - це платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.
При цьому потрібно враховувати, що до касових документів, за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, тобто операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу, відносяться, зокрема, касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, інші прибуткові та видаткові касові документи.
Відповідно до пункту 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 22 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за N 377/8976, безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
При цьому згідно з пунктом 1.35 статті 1 Закону України від 05.04.2001 р. N 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" розрахунковий документ - це документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача (платіжне доручення, розрахунковий чек тощо).
 
Враховуючи наведене, документами, що підтверджують фактично понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів фізичною особою - платником податку, в тому числі нерезидентом, крім договорів купівлі-продажу цінних паперів; виписок зберігачів під кожну замову, завірених печатками зберігачів; актів прийому-передачі цінних паперів, є в обов'язковому порядку касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках


Номер запитання: 40
Ім'я: Ірина
Дата та час: 28.02.2012 12:14:57
Запитання: Запитання до Податкової служби. Як розрахувати інвестиційний прибуток фізичної особи від продажу цінних паперів, які під час придбання були передані у власність фізичній особі, але на момент продажу оплата за такі цінні папери не була проведена або проведена частково?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 41
Ім'я: Інна
Дата та час: 28.02.2012 12:23:19
Запитання: Торгівець ЦП. Якими нормами податкового кодексу керуватися при визнанні доходів та витрат при торгівлі ЦП з 01 квітня 2011 року (спеціальною нормою п.153.8 ст. 153 чи загальною нормою п.137.1 ст.137 ПКУ)

Дмитро Леоненко,
Головний державний податковий ревізор-інспектор відділу організації перевірок фінансових установ управління
податкового контролю ДПС у м. Києві.
При визнанні доходів та витрат при торгівлі ЦП з 01 квітня 2011 року слід керуватися спеціальною нормою п.153.8 ст. 153ПК.
Однак попереджаємо, що питання є неоднозначним, тому радимо направити письмовий запит до Податкової служби.Номер запитання: 42
Ім'я: марина
Дата та час: 28.02.2012 12:53:56
Запитання: Прошу надати роз’яснення щодо заповнення і подання форми «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1020, а саме операцій з ознакою доходу - 112 (Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 розділу IV цього Кодексу (підпункт 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 розділу IV, підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу)) у зв’язку із опублікуванням 13 лютого 2012 «Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента» Наказ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ № 1484 від 22.11.2011 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 р. за № 100/20413. Згідно пункту 3.2 Розділу 3 Наказу ДПАУ N 1020 від 24.12.2010 .2. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні. Згідно п. 2.20.Розділу 2 Методики У разі якщо у зв’язку з недостатністю наявних коштів платника податку податковий агент не має можливості повністю або частково утримати та перерахувати до бюджету суму податку, обчисленого з інвестиційного прибутку на дату виконання чи розірвання договору або за результатами звітного податкового року, податковий агент зазначає про це у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за той звітний податковий квартал, на який припадає дата виконання чи розірвання договору, або за четвертий квартал звітного податкового року, а також у довідці про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб, визначених у пунктах 2.22,2.23 цього розділу. У такому випадку сплата податку в сумі, якої не вистачає, здійснюється платником податку самостійно за результатами подання річної податкової декларації. Питання: 1 Якщо фізична особа отримала в першому кварталі 2012 дохід від операцій з цінними паперами в сумі 100 000,00 грн ( сто тисяч грн. 00 окоп.) при цьому інвестиційний прибуток склав 1000 грн ( одна тисяча грн.) в цьому ж кварталі відбулася поточна виплата коштів сумі 850 (вісімсот п’ятдесят грн.) а також був нарахований та перерахований податок на доходи фізичних осіб до бюджету в сумі 150 грн. 00 коп. (сто п’ятдесят грн.. 00 коп.) Яку суму потрібно відобразити у графі 3а "Сума нарахованого доходу", графі 3 "Сума виплаченого доходу", графі 4а "Сума нарахованого податку", графі 4 "Сума перерахованого податку" податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку? 2. Якщо фізична особа отримала в першому кварталі 2012 дохід від операцій з цінними паперами в сумі 100 000,00 грн ( сто тисяч грн. 00 окоп.) при цьому інвестиційний прибуток склав 0 грн ( 00 нуль грн. 00 коп.) поточної виплати коштів в поточному кварталі не відбувалося Яку суму потрібно відобразити у графі 3а "Сума нарахованого доходу", графі 3 "Сума виплаченого доходу", графі 4а "Сума нарахованого податку", графі 4 "Сума перерахованого податку" податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку? 3. Якщо фізична особа отримала в першому кварталі 2012 дохід від операцій з цінними паперами в сумі 100 000,00 грн ( сто тисяч грн. 00 окоп.) при цьому інвестиційний прибуток склав 1000 грн ( одна тисяча грн.) працювавши при цьому з торговцем цінними паперами (далі ТЦП) за договором доручення (Стаття 1000, Глава 68 ЦКУ) і розраховувалась зі своїм контрагентом в обхід ТЦП, тобто ТЦП як податковий агент не має можливості утримати та перерахувати до бюджету суму податку, обчисленого з інвестиційного прибутку на дату виконання договору. В який спосіб ТЦП може виконати функції податкового агента? Яку суму потрібно відобразити у графі 3а "Сума нарахованого доходу", графі 3 "Сума виплаченого доходу", графі 4а "Сума нарахованого податку", графі 4 "Сума перерахованого податку" податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку?
android hidden spy app read android apps spy


Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 43
Ім'я: Анна
Дата та час: 28.02.2012 13:07:51
Запитання: Как торговец ЦБ может выполнить функцию налогового агента (брокерский договор), если торговец инициирует вывод денежных средств с биржи, деньги при этом зачисляются на счет хранителя ( банк) минуя счет торговца ЦБ. Далее хранитель зачисляет денежные средства на текущий счет клиента, на основании договора между клиентом торговца и Хранителем ( БАНК). При этом такая операция не попадает под формулировку «Поточна виплата» п. 1.3. Методики т.к. торговец ЦБ не выплачивает доход на текущий счет клиента и соответственно не может выполнить условия п.2.17. Методики

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 44
Ім'я: Елена
Дата та час: 28.02.2012 14:09:26
Запитання: Если Торговец ЦБ выступает довереным лицом между двумя физлицами. Расчет по договору купли-продажи без участия торговца. Выступает ли торговец в этом случае налоговым агентом, если та то какой механизм уплаты налога и подачи 1ДФ

Див. відповідь на запитання №1

Номер запитання: 45
Ім'я: Ольга
Дата та час: 28.02.2012 14:14:29
Запитання: Питання до податкової служби: Грошові кошти КЛІЄНТА- ФІЗ ОСОБИ виведені з біржі на рахунок ЗБЕРІГАЧА та видані ЗБЕРІГАЧЕМ КЛІЄНТУ. Яким чином торговець ЦП, як податковий агент, повинен утримати та сплатити податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 46
Ім'я: Ольга
Дата та час: 28.02.2012 14:14:53
Запитання: Питання до податкової служби: Згідно умов договору розрахунки за цінні папери здійснюються без участі торговця ЦП. Яким чином торговець ЦП, як податковий агент, повинен утримати та сплатити податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 47
Ім'я: Ольга
Дата та час: 28.02.2012 14:15:13
Запитання: Питання до податкової служби: На біржі КЛІЄНТОМ-ФІЗ ОСОБОЮ здійснюється продаж цінних паперів. Грошові кошти отримані за продаж спрямовані на придбання інших цінних паперів ні цієї біржі. Чи повинен торговець ЦП відображати в формі 1ДФ кожну угоду окремо?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 48
Ім'я: Егор
Дата та час: 28.02.2012 14:44:19
Запитання: В течении 2011 г. было много споров вокруг порядка налогообложения ЦБ. Прошу в общих чертах описать принцип налогового учета операций с ценными бумагами в условиях действия НКУ. Спасибо

Дмитро Леоненко,
головний державний податковий ревізор-інспектор
 відділу організації перевірок фінансових установ управління  податкового контролю ДПС у м. Києві

Загальні принципи оподаткування операцій з ЦП, а саме: визначення об’єкту оподаткування, дати визнання доходів та витрат, особливості ведення податкового обліку операцій з торгівлі ЦП встановлені п. 153.8 ст. 153 ПКУ, із змінами, внесеними ЗУ від 07.07.2011 № 3609-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України".

Однак попереджаємо, що питання є неоднозначним, тому радимо направити письмовий запит до Податкової служби.Номер запитання: 49
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 14:47:26
Запитання: Що у податковому обліку є доходом від продажу ф'ючерсних контрактів, і що є витратами, понесеними на придбання ф'ючерсних контрактів?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 50
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 15:21:02
Запитання: Запитання до Податкової служби. Будь ласка, визначте, за яким принципом має перераховуватися ПДФО з інвестиційного прибутку податковим агентом, якщо кошти за ЦП перераховуються на банківський грошовий рахунок фізичної особи: - до бюджету за місцем реєстрації фізичної особи; - до бюджету за місцем реєстрації угоди; - до бюджету за місцем знаходження установи банку; - до бюджету за місцем реєстрації торговця; - інше. Дякую.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 51
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 15:38:13
Запитання: Що у податковому обліку є доходом від продажу ф'ючерсних контрактів, і що є витратами, понесеними на придбання ф'ючерсних контрактів?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 52
Ім'я: Євгенія
Дата та час: 28.02.2012 15:51:32
Запитання: Які дати вважати датами виникнення доходів і витрат у податковому обліку для юридичних осіб за операціями з купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 53
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 15:57:38
Запитання: Що у податковому обліку є доходом від продажу ф'ючерсних контрактів, і що є витратами, понесеними на придбання ф'ючерсних контрактів?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 54
Ім'я: Юлія
Дата та час: 28.02.2012 15:57:55
Запитання: Що у податковому обліку є доходом від продажу ф'ючерсних контрактів, і що є витратами, понесеними на придбання ф'ючерсних контрактів?


Номер запитання: 55
Ім'я: Євгенія
Дата та час: 28.02.2012 16:02:28
Запитання: Яким чином професійному торгівцю цінними паперами здійснити функції податкового агента у відповідності до діючої Методики, якщо грошові кошти за продані інвестиційні активи отримує безпосередньо платник податку (фізична особа) від покупця (іншої фізичної особи або юридичної особи), без участі у розрахунках професійного торговця цінними паперами і чи повинен такий професійний торгівець цінними паперами відображати у формі 1ДФ суму інвестиційного доходу фізичної особи у такому випадку?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 56
Ім'я: Сергій
Дата та час: 28.02.2012 16:07:09
Запитання: Виконуючи разове замовлення Клієнта до брокерського договору Торговець іноді не бере участі у розрахунках, тобто Продавець напряму сплачує кошти Клієнту без участі Торговця. В цьому випадку Торговець не нараховує і не сплачує кошти Клієнту. Чи виступає в такому разі Торговець податковим агентом?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 57
Ім'я: Євгенія
Дата та час: 28.02.2012 16:07:10
Запитання: Чи повинна юридична особа (покупець інвестиційного активу) відображати з 01.01.12р. у формі 1ДФ виплати інвестиційного доходу фізичній особі, якщо угода укладається за участю професійного торговця цінними паперами?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 58
Ім'я: Михаил
Дата та час: 28.02.2012 16:08:51
Запитання: Отражаются ли в отдельном налоговом учете эмитента операции по приобретению и последующей продаже ценных бумаг собственной эмиссии?

СРО АУФТ:
Повторная продажа,  эмитентом собственных ценных бумаг не является операцией с ценными бумагами в понимании ст. 153.8 НКУ.
Учет таких операций производится на общих основаниях, установленных разделом III НКУ.

Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві

Не отражаются с 1 апреля 2011 года в соответствии в нормами п. 153.4 и 153.8 статьи 153 Налогового кодекса


Номер запитання: 59
Ім'я: Ірина
Дата та час: 28.02.2012 16:15:45
Запитання: Чи правильно я розумію, що дилер не є податковим агентом, так як нема умови «з використанням послуг торговця»?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 60
Ім'я: Ірина
Дата та час: 28.02.2012 16:16:32
Запитання: Чи правильно я розумію, що торговець, який виступає на стороні контрагента (а не самого платника податку), не є податковим агентом, так як нема умови, що платник податку здійснює операцію «з використанням послуг торговця» (тобто послуги використовує інша особа – контрагент)?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 61
Ім'я: Євгенія
Дата та час: 28.02.2012 16:20:19
Запитання: Яким чином при визначенні інвестиційного прибутку враховуються витрати фізичної особи на придбання ОВДП за наявності усіх підтверджуючих документів у разі отримання нею коштів від часткового погашення номіналу таких ОВДП?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 62
Ім'я: Сергій
Дата та час: 28.02.2012 16:20:42
Запитання: Виконуючи разове замовлення Клієнта до брокерського договору Торговець іноді не бере участі у розрахунках, тобто Продавець напряму сплачує кошти Клієнту без участі Торговця. В цьому випадку Торговець не нараховує і не сплачує кошти Клієнту. Чи виступає в такому разі Торговець податковим агентом?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 63
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 16:33:15
Запитання: Запитання до Податкової служби. Будь ласка, визначте, за яким принципом має перераховуватися ПДФО з інвестиційного прибутку податковим агентом, якщо кошти за ЦП перераховуються на банківський грошовий рахунок фізичної особи: - до бюджету за місцем реєстрації фізичної особи; - до бюджету за місцем реєстрації угоди; - до бюджету за місцем знаходження установи банку; - до бюджету за місцем реєстрації торговця; - інше. Дякую.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 64
Ім'я: Інна
Дата та час: 28.02.2012 16:47:33
Запитання: Торгівець ЦП. Якими нормами податкового кодексу керуватися при визнанні доходів та витрат при торгівлі ЦП з 01 квітня 2011 року (спеціальною нормою п.153.8 ст. 153 чи загальною нормою п.137.1 ст.137 ПКУ)

Дмитрий Сушко, Управляющий партнёр "Аудиторская компания  "П.С.П.Аудит"
Порядок обчислення і сплати податків з операцій з цінними паперами, який визначений у п. 153.8 ПКУ, слід розглядати з врахуванням положень п. 137.4 ПКУ, присвяченій загальному порядку визначення доходів. Ст. 137, зокрема, встановлює положення, яке має загальне значення для визначення доходів платників податку на прибуток підприємств, що датою отримання доходів, які враховуються для визначення об'єкту оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи визнаються (відповідно до ст. 137) незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту (тобто п. 137.4) та статті 159 Кодексу (у цій статті регулюються питання безнадійної та сумнівної заборгованості). Однак для визначення доходів за цінними паперами встановлено деякі особливості. Зокрема, датою отримання доходів власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів). Якщо ж при цьому позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу в порядку, визначеному для врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості. При цьому метод нарахувань процентів (комісійних) за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною.


Алла Ліщименко,
Заступник начальника відділу податкових консультацій управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у м.Києві

Спеціальною нормою п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України.

Номер запитання: 65
Ім'я: Александра
Дата та час: 28.02.2012 17:08:01
Запитання: Вопрос к налоговой службе. Подскажите, какие подтверждающие документы физическое лицо - Продавец ценных бумаг, должен предоставить торговцу для определения торговцем ставки налога согласно ст. 167.1. ст. 167 налогового кодекса (15 или 17%). Спасибо.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 66
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 17:12:52
Запитання: Запитання до Податкової служби. Будь ласка, визначте, за яким принципом має перераховуватися ПДФО з інвестиційного прибутку податковим агентом, якщо кошти за ЦП перераховуються на банківський грошовий рахунок фізичної особи: - до бюджету за місцем реєстрації фізичної особи; - до бюджету за місцем реєстрації угоди; - до бюджету за місцем знаходження установи банку; - до бюджету за місцем реєстрації торговця; - інше. Дякую.
android hidden spy app read android apps spy


Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 67
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 17:30:08
Запитання: Запитання до Податкової служби. Будь ласка, визначте, за яким принципом має перераховуватися ПДФО з інвестиційного прибутку податковим агентом, якщо кошти за ЦП перераховуються на банківський грошовий рахунок фізичної особи: - до бюджету за місцем реєстрації фізичної особи; - до бюджету за місцем реєстрації угоди; - до бюджету за місцем знаходження установи банку; - до бюджету за місцем реєстрації торговця; - інше. Дякую.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 68
Ім'я: Александра
Дата та час: 28.02.2012 17:34:10
Запитання: Вопрос к налоговой службе. Подскажите, какие подтверждающие документы физическое лицо - Продавец ценных бумаг, должен предоставить торговцу для определения торговцем ставки налога согласно ст. 167.1. ст. 167 налогового кодекса (15 или 17%). Спасибо.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 69
Ім'я: Оксана
Дата та час: 28.02.2012 17:50:20
Запитання: Питання до Дмитра Сушко: ваша відповідь на питання №1 так і не відповіла на головне питання всіх торговців - по договору купівлі-продажу цінних паперів - дилерська діяльність, де торговець не надає послугу фізичної особі, де фізична особа не є Клієнтом торговця Торговець є податковим агентом фізичної особи, чи ні?

Відповідь на запитання буде надана пізніше

Номер запитання: 70
Ім'я: Світлана
Дата та час: 28.02.2012 18:48:45
Запитання: Запитання до Податкової служби. Будь ласка, визначте, за яким принципом має перераховуватися ПДФО з інвестиційного прибутку податковим агентом, якщо кошти за ЦП перераховуються на банківський грошовий рахунок фізичної особи: - до бюджету за місцем реєстрації фізичної особи; - до бюджету за місцем реєстрації угоди; - до бюджету за місцем знаходження установи банку; - до бюджету за місцем реєстрації торговця; - інше. Дякую.

Відповідь на запитання буде надана пізніше

 
Шановні колеги, час надання питань закінчився. Якщо на Ваше питання за час проведення конференції не отримано відповіді, відповідь буде надана пізніше та розміщена на сайті Асоціації.