ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Конференція

Інтернет-конференція з актуальних питань підготовки та надання звітності торгівців цінними паперами 

 

Дата початку: 18.04.2012 15:00:00
Дата закінчення:18.04.2012 18:00:00

Задати запитання.
Номер запитання: 1
Ім'я: Тарас
Дата та час: 17.04.2012 20:32:13
Запитання: Доброго дня. Цікавить чи можна подавати в НКЦПФР квартальну звітність за 1кв. 2012р. в електронному виді? Якщо можна, то яким чином і чи потрібно дублювати в паперовому виді?

М.С.Шубін СРО АУФТ:

Доброго дня, шановні члени Асоціації. Ми вдячні вам за проявлену увагу до інтернет-конференції, та будемо намагатись надати повні та вичерпні відповіді на ваші запитання.

Відповідь: Професійні учасники фондового ринку - торговці цінними паперами подають адміністративні дані до апарату Комісії, відповідно до рішення ДКЦПФР від 08.06.2004 року № 279 "Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами» (зі змінами).

Відповідно до пункту другого Розділу ІІІ Рішення №279 до Комісії адміністративні дані подаються одним із таких способів:

1. Шляхом подання (надсилання) до загального відділу центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в електронній формі.

2. Шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу.

При цьому, пунктом третім цього ж Розділу Рішення №279 передбачено, що спосіб подачі адміністративних даних до Комісії обирає торговець цінними паперами.


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:
Доброго дня, Рішенням № 279 передбачено подання звітності як в електронному вигляді з накладанням електронного цифрового підпису так і в паперовій та електронній формі, тобто на сьогоднішній день у тцп є можливість вибору, як подавати дані до Комісії. Таким чином, якщо Ви обрали електронну форму з накладанням ЕЦП, дублювати в паперовій формі, звичайно, не потрібно. Щодо алгоритму подачі можете зв’язатися з Ай-Ті відділом Комісії 254-55-35.
Номер запитання: 2
Ім'я: Максим
Дата та час: 18.04.2012 9:17:09
Запитання: Чи є обов"язковим подача річної звітності чи то ТЦП чи то ЗЦП якщо компанія зареєстрована в ЄДРПОУ за 3 місяці до подачі річної звітності?
android hidden spy app read android apps spy


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь: 
Діючою редакцією Рішення №279 не передбачено подання торговцями до Комісії  річних Даних.  Аудиторський висновок подається до Комісії до 30 квітня наступного року (якщо він є у тцп під час подачі 4 кварталу, можна подати в складі кварталу). Якщо тцп здійснював діяльність протягом року (навіть місяць) він зобов’язаний подати аудиторський висновок.  

Номер запитання: 3
Ім'я: Марина
Дата та час: 18.04.2012 9:22:28
Запитання: Доброго дня! Питання: при формуванні нерегулярної звітності за допомогою ПЗ необхідно вказувати серію та № ліцензії контрагента яка надається в виписці фондових бірж чи ту на основі якої діє контрагент?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:
Доброго дня, питання не зовсім зрозуміле, однак у виписці фондових бірж повинні відображатися реквізити ліцензії на підставі якої діє контрагент. 

Номер запитання: 4
Ім'я: Марина
Дата та час: 18.04.2012 10:15:49
Запитання: Доброго дня! Питання: при формуванні нерегулярної звітності за допомогою ПЗ необхідно вказувати серію та № ліцензії контрагента яка надається в виписці фондових бірж чи ту на основі якої діє контрагент?


Номер запитання: 5
Ім'я: Алексей
Дата та час: 18.04.2012 10:40:42
Запитання: Добрый день. Вопрос может не совсем по теме, но все же прошу дать ответ. Заключен договор поручения согласно которого обязанность торговца только заключить договор купли-продажи (деньги и бумаги через ТЦБ не идут), какая будет дата закрытия договора купли-продажи если клиент не дает ни каких подтверждающих документов прохождения денег и бумаг или акта. Договор поручения закрыт актом. Спасибо.

М.С.Шубін СРО АУФТ:

Відповідь: В розрізі чинної з 13.02.2012 р. редакції Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі - Правила), зокрема визначення дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше, дата виконання договору (в розрізі подання адміністративних даних до Комісії) має встановлюватися за фактом настання останньої з вказаних у визначенні подій. Проте чинною редакцією Правил також визначено, що датою виконання договору може бути настання події, про яку сторони домовилися (читаємо: визначили в договорі), зокрема, це може бути момент укладення договору.


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:
  Добрый день, в соответствии с 1449 «дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об`єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше». Учитывая статьи 627 и 628 ГКУ,  возможно такие нюансы, касательно подтверждающих документов прохождения денег и бумаг или акта, нужно закладывать в суть договора купли-продажи.


Номер запитання: 6
Ім'я: Олександр
Дата та час: 18.04.2012 11:19:48
Запитання: Доброго дня! Питання № 1: Чи відноситься операція банку, який має ліцензію на провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності та брокерської діяльності, щодо купівлі-продажу цінних паперів за посередництвом торговця цінними паперами, який має ліцензію на провадження брокерської діяльності, а саме - на підставі договору доручення (комісії), укладеного з таким торговцем, до професійної діяльності банку на фондовому ринку? Питання № 2: Чи повинен банк відображати подібні операції у внутрішньому обліку торговця цінними паперами в разі укладання таких договорів до набуття чинності змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.12.2006 № 1449 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638?

М.С. Шубін СРО АУФТ:

Відповідь:
У зв’язку з набранням чинності новими Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням НКЦПФР від 15.11.2011 № 1638 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 25.01.2012 за №114/20427 (далі - Правила) торговці цінними паперами зобов’язані при укладанні відповідного договору присвоювати літерну ознаку виду договору у внутрішньому обліку.

Також частиною восьмою статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» прямо не передбачено, що діяльність торговців цінними паперами, які користуються послугами інших торговців, не є професійною діяльністю.


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:
Доброго дня,
  1. Так, відноситься. 2. Так, бажано відображати.

Номер запитання: 7
Ім'я: Ирина
Дата та час: 18.04.2012 11:52:40
Запитання: Добрый день. Вопрос не совсем по теме, но все же прошу дать ответ. Если торговец не дает клиенту своему отчет за 2011 г. для предоставления в налоговою (просто оттягивает, по разным причинам). Что может сделать Клиент, как требовать отчет.

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:
Для получения отчета за 2011 год Вам не обходимо направить соответствующий запрос торговцу (письмо с уведомлением). В случае не предоставления информации торговцем в течении 30 календарных дней. Обратиться с соответствующим запросом в НКЦПФР, факт  нарушения членом СРО норм профессиональной этики так же может стать предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета СРО АУФТ в случае соответствующего обращения.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:
Добрый день. Какой отчет имеется в виду? Если речь идет об отчет торговца перед клиентом, то, скажем так, торговец не обязан был его предоставлять клиенту, если такое условие не было предусмотрено в договоре с этим клиентом. В новых Правилах такое условие есть обязательным. Но! Даже до вступления в силу новых Правил п. 6 ст. 17 ЗУ «О ЦБ и ФР» предусмотрено, что, среди всего прочего, в договоре должен быть определен порядок отчетности торговца перед клиентом.  

Номер запитання: 8
Ім'я: Тарас
Дата та час: 18.04.2012 11:57:36
Запитання: Торгівець і Зберігача одна юридична особа. Зберігачу потрібно надати в НКЦПФР аудиторський висновок до 31 березня, Торгівцю до 30 квітня. Зберігач подав перший, Торгівець вже не подає? Відділ звітності один для них?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:
  Відділи звітності різні, але якщо Ви подали аудиторський звіт до Комісії, як Зберігач, спеціалісти відділу ТЦП зможуть знайти звіт у відділі, який займається моніторингом Зберігчів, таким чином, дублювати аудиторський звіт непотрібно. Разом з тим, потрібно надати лист, в відповідний підрозділ, яким Ви повідомляєте, що аудиторський звіт був поданий в складі звітності ТЦП чи Зберігача Номер запитання: 9
Ім'я: Алексей
Дата та час: 18.04.2012 12:10:21
Запитання: Добрый день. Вопрос может не совсем по теме, но все же прошу дать ответ. Заключен договор поручения согласно которого обязанность торговца только заключить договор купли-продажи (деньги и бумаги через ТЦБ не идут), какая будет дата закрытия договора купли-продажи если клиент не дает ни каких подтверждающих документов прохождения денег и бумаг или акта. Договор поручения закрыт актом. Спасибо.
android hidden spy app read android apps spy


М.С. Шубін СРО АУФТ
Відповідь: див. відповідь на запитання № 5

Номер запитання: 10
Ім'я: Лиля
Дата та час: 18.04.2012 12:56:52
Запитання: Добрый день! Скажите, пожалуйта, в ТЦБ в апреле (2 кв. 2012 года) появилась должность главного бухгалтера. Необходимо ли при формировании квартальной отчетности за 1 квартал 2012 (по состоянию на 31.03.2012) указывать главного бухгалтера в административных данных, где он будет подписывать все справки вместе с директором? Спасибо большое.


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:
Да, желательно, но в этом случае на Ваше усмотрение (вопрос дискуссионный).Номер запитання: 11
Ім'я: Фома
Дата та час: 18.04.2012 13:16:37
Запитання: Добрый день! подскажите пож. предусмотрены ли санкции НКЦБФР за неопубликование и неразмещение на сайте торговцем финансовой отчетности и аудиторского за 2011г? спасибо за ответ!

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:  
Частиною першою статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» наведено, які фінансові санкції Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб.


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:
Добрый день. Торговец несет ответственность согласно ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів».

Номер запитання: 12
Ім'я: Людмила
Дата та час: 18.04.2012 13:23:37
Запитання: Добрый день. Необходимо ли в отчетность торговца вводить карточки дополнительных договоров к биржевому контракту, если в контракте несколько раз изменилась сумма и переносился срок исполнения.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый день, карточек к отчетности не предусмотрено. Вводить дополнительные договора обязательно.Номер запитання: 13
Ім'я: Фома
Дата та час: 18.04.2012 13:23:58
Запитання: Добрый день! подскажите пож. предусмотрены ли санкции НКЦБФР за неопубликование и неразмещение на сайте торговцем финансовой отчетности и аудиторского за 2011г? спасибо за ответ!

див. відповідь на запитання № 11

Номер запитання: 14
Ім'я: Людмила
Дата та час: 18.04.2012 13:26:05
Запитання: Добрый день. Необходимо ли в отчетность торговца вводить карточки дополнительных договоров к биржевому контракту, если в контракте несколько раз изменилась сумма и переносился срок исполнения.

див. відповідь на запитання № 12

Номер запитання: 15
Ім'я: Виктория
Дата та час: 18.04.2012 13:41:43
Запитання: Добрый день. Может ли ТЦБ продавать или покупать векселя ООО, если он владеет долей этого ООО 5%?,10%?

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:
В розрізі чинної з 13.02.2012 р. редакції Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами підпунктом «к)» пункту тринадцятим Розділу ХІІІ передбачено, що торговці цінними паперами не мають права при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу. Таким чином, торговець цінними паперами може здійснювати торгівлю акціями тільки при дилерської діяльності. Стосовно векселів заборони не має.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый день, вопрос не по тематике отчетности.Номер запитання: 16
Ім'я: Виктория
Дата та час: 18.04.2012 13:56:53
Запитання: Добрый день. Как быть с буквенными обозначениями открытых Договоров в программе АФР-ТЦП (до принятия изменений к №1449), которые подразумевают сроки выполнения обязательств в 2015 году? Не будет ли при проверке административных данных выдавать ошибку.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый день, нет не будет.


Номер запитання: 17
Ім'я: Виктория
Дата та час: 18.04.2012 14:03:36
Запитання: Добрый день. Я правильно понимаю, по новым изменениям к правилам №1449 - глава ХІІІ, п.13 к)- при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п’ять відсотків статутного капіталу, т.е. дилерские договора можно заключать?

М.С. Шубін СРО АУФТ
Відповідь: дилерские договоры можно заключать

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый день, вопрос не по тематике, но теоретически можно.Номер запитання: 18
Ім'я: Вера
Дата та час: 18.04.2012 14:04:30
Запитання: Добрый день. Договор был заключен в предыдущем квартале и в отчетности торговца отражен как открытый. В текущем квартале в договор были внесены изменения и в отчетность были добавлены несколько карточек дополнительных договоров. Как правильно заполнять суммы «укладено /выполнено»: каждый следующий дополнительный договор меняет только сумму «выполнено» или обе суммы «укладено/выполнено» в карточке основного договора и всех дополнительных договоров? Спасибо.
android hidden spy app turbofish.com android apps spy


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый день, по-логике, должна меняться только сумма исполнения.Номер запитання: 19
Ім'я: Светлана
Дата та час: 18.04.2012 14:06:51
Запитання: Необходимо ли в рамках ведения внутреннего учета вносить данные о дате платежа, расчетном счете клиента (контрагента), МФО, названии банка; а так же дату передачи ЦБ, № счета в ЦБ, номер хранителя при осуществлении брокерской деятельности? В ПО АФРТЦП такая функция не автоматизирована.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Вопрос не по тематике.Номер запитання: 20
Ім'я: Владимир
Дата та час: 18.04.2012 14:47:56
Запитання: Есть ли требования к изданиям в которых публикуется аудиторское заключение и финансовая отчетность. Это может любое издание (допустим местная городская газета), либо необходимо публиковать в официальных изданиях НКЦБФР (к примеру в Цінні папери України)? Спасибо.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Тоже не совсем по тематике, но: Згідно з пунктом 4 статті 14 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» …професійні учасники фондового ринку,  банки,  страховики  та  інші  фінансові установи  зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року,  що настає за звітним періодом,  оприлюднювати річну фінансову  звітність  та річну  консолідовану  фінансову  звітність  разом  з  аудиторським висновком   шляхом   розміщення   на   власній   веб-сторінці    з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях. Іншого не передбачено, таким чином на розсуд особи.

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:
Частиною четвертою статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що професійні учасники фондового ринку зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.
Довідково:

Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017—95

10. Види видань за періодичністю
10.1 неперіодичне видання

Видання, що виходить одноразово і продовження якого не передбачене

Номер запитання: 21
Ім'я: Наталя
Дата та час: 18.04.2012 14:57:54
Запитання: Запитання щодо поля у структурі файлу "CONTRACT.DBF" CSUM. У Порядку заповнення торговцями цінними паперами електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (затвердженого Рішенням ДКЦПФР N 1543 від 20.10.2011) «Таблиця 2. Структура файла "CONTRACT.DBF". Довідка про укладені та виконані договори з цінними паперами торговцем цінними паперами за звітний період» існує поле CSUM. Найменування поля - Комісійна винагорода. Проте існує примітка «*******», яка пояснює, що «дане поле заповнюється у разі, якщо не відбулося купівлі-продажу цінних паперів, а разове замовлення / договір комісії (доручення) вважається виконаним». Питання: 1. Яких ситуацій може стосуватись дана примітка? Чи можна вважати, що поле CSUM заповнюється лише у тому випадку, якщо не відбулося купівлі-продажу цінних паперів, а разове замовлення / договір комісії (доручення) вважається виконаним? 2. Чи правильно ми розуміємо, що якщо відбулась купівля-продаж цінних паперів та відповідно разове замовлення / договір комісії (доручення) вважається виконаним, то поле CSUM заповнювати не треба?
android hidden spy app read android apps spyНомер запитання: 22
Ім'я: Анастасія
Дата та час: 18.04.2012 14:59:53
Запитання: Чи можемо поле "Комісійна винагорода" не заповнюватися торговцем? В нас комісіна винагорода по кожному договору не нараховується, а береться по загальному об'єму укладених угод за день по кожному клієнту окремо.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Правил діяльності торговців цінними паперами №1449 «…крім істотних умов в договорі, зокрема, зазначається порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору». Виходячи з цього, вважаємо, що комісійна винагорода торговця встановлюється кожним окремим договором з клієнтом. Номер запитання: 23
Ім'я: Олег
Дата та час: 18.04.2012 15:02:21
Запитання: чи включаться в квартальну адміністративну звітність торговця (в якусь таблицю, довідку) інформація про операції з реєстру внутрішнього обліку, номери рахунків внутрішнього обліку клієнтів?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Ні, номери рахунків внутрішнього обліку застосовуються тільки в рамках внутрішнього обліку.Номер запитання: 24
Ім'я: Юлия
Дата та час: 18.04.2012 15:13:45
Запитання: Добрый день.Какой датой ТЦБ должен показывать закрытие биржевой сделки, если на бирже она закрылась, а у хранителя операция по каким-то причинам провелась только на следующий день?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Нужно пони
мать причины, по которым операция провелась на следующий день. Если биржа закрыла сделку, то даты должны совпадать у ТЦП с биржей.


Номер запитання: 25
Ім'я: Маруся
Дата та час: 18.04.2012 15:19:12
Запитання: В яких випадках ТЦП є "керуючим рахунку Клієнта в ЦП".Чи потрібна письмова згода Клієнта на те, що ТЦП буде "керуючим рахунку"?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Вопрос не по тематике, рекомендую просмотреть
Правила деятельности торговцев ц.б. №1449Номер запитання: 26
Ім'я: Маруся
Дата та час: 18.04.2012 15:25:32
Запитання: В яких випадках ТЦП є "керуючим рахунку Клієнта в ЦП".Чи потрібна письмова згода Клієнта на те, що ТЦП буде "керуючим рахунку"?


Номер запитання: 27
Ім'я: Сергей
Дата та час: 18.04.2012 15:35:17
Запитання: Подскажите, меняется ли что-либо в квартальной отчётности ТЦБ в связи с Приказом ГКЦБФР №1205 от 30.12.2011 года?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Последние изменения по отчетности ТЦП в решение №279 вступили в силу с 01.02.2012р. Решение коррелируется с Приказом №1205Номер запитання: 28
Ім'я: Ігор
Дата та час: 18.04.2012 15:36:27
Запитання: Доброго дня. Торгівець ТЦП1 уклав договір брокерського обслуговування з іншим торгівцем ТЦП"(субкомісії). Угоди укладаються на організованому ринку.ТЦП1 діє в інтересах клієнта. чи погоджуєтесь Ви з тим, що оскільки торговець-комітент не є стороною договору на виконання до договору комісії або разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, то відображати такий договір у внутрішньому обліку та у звітності немає підстав?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Доброго дня, вважаємо, що у  внутрішньому обліку потрібно внести відповідні договори на виконання, з відповідною літерною ознакою, щодо звітності – на даний час не передбачено висвітлення таких договорів.


Номер запитання: 29
Ім'я: Оксана
Дата та час: 18.04.2012 15:46:30
Запитання: Добрий день, скажить будь ласка, що робити з невідповідністю Правил торгівлі цінними паперами: 13. Торговці не мають права: к) при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу; з Господарським кодексом України: "3. Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю: цінними паперами власного випуску; акціями того емітента, у якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу." Правила дозволяють робити те, що не дозволяє робити Кодекс і навпаки, чи як?

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:

Доброго дня, дякуємо за запитання. Питання актуальне але не відповідає заявленій тематиці конференції.

Номер запитання: 30
Ім'я: Марина
Дата та час: 18.04.2012 15:52:28
Запитання: До питання №3... Біржа надсилає виписку де зазначено реквізити 2 ліцензій контрагента, а ПЗ для формування адмін данних включає в журнал обліку тільки одну. Не факт що саме ту, на основі якої діяв контрагент! Як бути в такій ситуації?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Якщо це була брокерська діяльність, то брокерську ліцензію, дилерська відповідно дилерську.Номер запитання: 31
Ім'я: ВИКТОРИЯ
Дата та час: 18.04.2012 16:00:29
Запитання: Согласно "Правил" к составляющим внутреннего учета относятся документы ВУ, отчеты ТЦБ клиентам. По этому поводу вопрос: Нужно ли вести УЧЕТ отчетом и документов. Если ДА, то каким образом. Вопрос №2: ТЦБ разместил финотчетность за 2011год на сайте и в печатном издании, а также отправил в бумажном виде в НКЦБФР. Что еще необходимо сделать, чтобы исполнить НАКАЗ 1205? И какого периода этот Наказ касается?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

По-второму вопросу: Приказ 1205 не предусматривает размещение фин. отчетности на сайте и размещения в печатном издании. Приказ 1205 дополнение к Решению №279 с изменениями, которые вступили в силу 01.02.2012.Номер запитання: 32
Ім'я: Инга
Дата та час: 18.04.2012 16:04:26
Запитання: Добрый день. При составлении квартальной отчетности ТЦП предусмотрен ввод в портфель финансовых инструментов, которые не являются ценными бумагами. Как правильно указать сумму финансового инструмента (опцион) в портфеле в отчетности ТЦП за 1 квартал 2012г. Спасибо.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый день, вопрос больше методологического характера, мое мнение сумма фин. инструмента – его балансовая стоимость, согласно Вашего внутреннему учету, бухгалтерских подсчетов Вы должны дать оценку этому инструменту.Номер запитання: 33
Ім'я: ВИКТОРИЯ
Дата та час: 18.04.2012 16:06:36
Запитання: Согласно "Правил" к составляющим внутреннего учета относятся документы ВУ, отчеты ТЦБ клиентам. По этому поводу вопрос: Нужно ли вести УЧЕТ отчетом и документов. Если ДА, то каким образом. Вопрос №2: ТЦБ разместил финотчетность за 2011год на сайте и в печатном издании, а также отправил в бумажном виде в НКЦБФР. Что еще необходимо сделать, чтобы исполнить НАКАЗ 1205? И какого периода этот Наказ касается?


Номер запитання: 34
Ім'я: Марина
Дата та час: 18.04.2012 16:11:18
Запитання: До питання №3... Біржа надсилає виписку де зазначено реквізити 2 ліцензій контрагента, а ПЗ для формування адмін данних включає в журнал обліку тільки одну. Не факт що саме ту, на основі якої діяв контрагент! Як бути в такій ситуації?


Номер запитання: 35
Ім'я: ВИКТОРИЯ
Дата та час: 18.04.2012 16:15:24
Запитання: Согласно "Правил" к составляющим внутреннего учета относятся документы ВУ, отчеты ТЦБ клиентам. По этому поводу вопрос: Нужно ли вести УЧЕТ отчетом и документов. Если ДА, то каким образом. Вопрос №2: ТЦБ разместил финотчетность за 2011год на сайте и в печатном издании, а также отправил в бумажном виде в НКЦБФР. Что еще необходимо сделать, чтобы исполнить НАКАЗ 1205? И какого периода этот Наказ касается?


Номер запитання: 36
Ім'я: Оксана
Дата та час: 18.04.2012 16:16:06
Запитання: В цивільному кодексі України прописано: Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного. Питання: чи обовязково торговцю становитися керуючим рахунком в разі надання Довірителем Повіреному (торговцю) частини юридичних дій, а саме лише сплату, або прийняття грошових коштів за договором?

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:

В розрізі чинної з 13.02.2012 р. редакції Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, а саме вимог до договорів доручення наведених у Розділу
VIII не передбачено обов’язковість набуття статусу керуючого рахунком для торговця цінними паперами.
Така обов’язковість передбачена у договорах комісії, субкомісії (Розділ VII).

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Питання методологічного характеруНомер запитання: 37
Ім'я: Анна
Дата та час: 18.04.2012 16:29:52
Запитання: Добрый день. Должен ли ТЦП показывать в отчетности за 1 квартал 2012г. все сделки, которые заключены на срочном рынке и в каких таблицах квартальной отчетности эти сделки должны быть отражены(количество сделок, сумма сделок)? Как вычисляется финансовый результат для таких финансовых инструментов? Эти сделки повлияют на расчет портфеля за каждый день при пересчете коэффициентов капитала и инвестирования. Какой коэффициент риска должен быть указан для таких финансовых инструментов? Спасибо.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

По сделкам срочного рынка заключенным на фондовых биржах, пока отчитывается организатор торговли. 


Номер запитання: 38
Ім'я: Валерія
Дата та час: 18.04.2012 16:30:49
Запитання: Підкажіть необхідність існування керуючого рахунку при укладанні договорів на брокерське обслуговування, при якому Торговець діє стосовно клієнта як комісіонер, а даний договір виконується на Біржі? Клієнт заводить гроші через торговця на торги. Потім проводить купівлю/продаж ЦП натисканням однієї кнопки. Перереєстрація прав власності проводиться автоматично, без необхідності надання розпоряджень Зберігачу. Фактично керуючий рахунком нічого не робить при укладанні клієнтами угод на організованому ринку. Контроль за перереєстрацією прав власності на ЦП здійснює депозитарій. Біржа є місцем (площадкою) для укладання та виконання договорів. Яким чином торговець виступає в якості керуючого? При розумінні, що НКЦПФР стимулює розвиток організованого ринку, пропонуємо вимогу щодо призначення керуючого рахунком застосовувати лише для неорганізованого ринку, або прописати у нормативних документах НКЦПФР процедуру призначення керуючого рахунком для проведення операцій на біржах. Питання вважаємо по темі, оскільки дану інформацію ми висвітлюємо у звіті Торговця.

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:

«Існування керуючого рахунку при укладанні договорів на брокерське обслуговування, при якому Торговець діє стосовно клієнта як комісіонер, а даний договір виконується на Біржі». Необхідність виникає згідно частини першої статті 1016 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що комітент зобов'язаний забезпечити комісіонера усім необхідним для виконання обов'язку перед третьою особою.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Питання методолог
ічного характеру. Тема конференції стосується звітності ТЦП перед Комісією, а не перед клієнтом,  шановні колеги, прохання дотримуватись в запитаннях  теми конференції.Номер запитання: 39
Ім'я: Маруся
Дата та час: 18.04.2012 16:37:24
Запитання: В яких випадках ТЦП є "керуючим рахунку Клієнта в ЦП".Чи потрібна письмова згода Клієнта на те, що ТЦП буде "керуючим рахунку"?

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:

В розрізі чинної з 13.02.2012 р. редакції Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, дана обов’язковість передбачена у договорах комісії, субкомісії (Розділ
VII) та є обов’язковим пунктом (розділом) у самому договорі комісії.Номер запитання: 40
Ім'я: Дмитрий
Дата та час: 18.04.2012 16:38:32
Запитання: В случае изменения условий заключенного ранее договора необходимо создавать новый договор с новым номером, называемый "дополнительным договором". В результате чего в отчетности мы увидем фактически дублирование предыдущего договора, а так как предыдущий договор у нас не закрывается и продолжает действовать вместе с "дополнительным договором" т.е фактически увеличится открытые позиции торговца?
android hidden spy app read android apps spy


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

В чем проблема увеличения откр
ытых позиций? Если касательно ликвидности, то при ее расчете учитываются основные договоры.


Номер запитання: 41
Ім'я: Юлія
Дата та час: 18.04.2012 16:38:57
Запитання: ТЦП придбав пакет акцій у першому кварталі 2012 р. Чи можливо віднести цю суму до витрат першого кварталу у податковому обліку?Законодавство України з цього питання є досить недосконалим, має певні недоліки та трактує неоднозначно. Дякую за відповідь!

 СРО АУФТ : Питання не стосується теми цієї конференції. Радимо переглянути попередні інтернет-конференції з питань бухгалтерського обліку та оподаткування на яких ці питання розглядались.Номер запитання: 42
Ім'я: Инна
Дата та час: 18.04.2012 16:49:35
Запитання: 17.04.2012 г. возникли проблемы с принятием нерегулярной отчетности торговца. Отчетность формируется с помощью программы АФР-ТЦП. Биржа и СРО (АУФТ) отчет приняли. От НКЦПФР получен ответ с ошибкой:"Невідповідне значення в полі дати: NRegAgr (поля DORDE)". Разработчик ответил, что он не имеет отношения к возникновению этой ошибки. Что сейчас происходит с процессом принятия нерегулярки? Какие дальнейшие действия в этой ситуации предпринять торговцу?

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:
Дякуємо за запитання. Дійсно зараз до АУФТ надходять численні звернення від  торговців цінними паперами - членів  СРО АУФТ щодо виникнення протягом останніх днів проблем при наданні до НКЦПФР адміністративних даних. Для належного реагування з приводу викладеної сітуації просимо в найкоротший термін направити звернення до апарату СРО АУФТ та  зателефонувати до відділу взаємодії з членами  СРО АУФТ 056-373-97-84.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Для корректного ответа на Ваш вопрос хотелось бы взглянуть на непосредственно данные, но навскидку скорее всего Вы поставили
не корректную дату исполнения (DORDE), просто так ошибок не бывает. Рекомендую пересмотреть Ваши данные, если не поможет звоните в отдел отчетности, там уже предметно разберем ситуацию


Номер запитання: 43
Ім'я: Валерія
Дата та час: 18.04.2012 16:50:39
Запитання: В новій редакції Правил прописано, що при зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань торговця та/або його клієнта, торговцю необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку. Розрахунки за ЦП та перехід права власності на ЦП здійснюється безпосередньо між Довірителем та Покупцем/Продавцем без участі Торговця, що прописано в Договорі доручення. Яким чином відображається Договір купівлі-продажу цінних паперів та Додатковий Договір на розірвання основного Договору в програмі АФР-ТЦП? Чи повинен Довіритель сплатити винагороду Повіреному по Дог. доручення, якщо Дог. купівлі-продажу цінних паперів був укладений, ЦП були проведені, але не оплачені, а по Дод. Договору Покупець не може оплатити ЦП, тому повинен повернути ЦП Продавцю?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Что касается 1-го вопроса, рекомендую пообщаться с разработчиком Вашего ПО. По 2-му вопросу – это Ваши договорные отношения с клиентом.Номер запитання: 44
Ім'я: Маруся
Дата та час: 18.04.2012 16:52:40
Запитання: В яких випадках ТЦП є "керуючим рахунку Клієнта в ЦП".Чи потрібна письмова згода Клієнта на те, що ТЦП буде "керуючим рахунку"?
android hidden spy app read android apps spy


див. відповідь на запитання № 39

Номер запитання: 45
Ім'я: Инна
Дата та час: 18.04.2012 16:53:03
Запитання: 17.04.2012 г. возникли проблемы с принятием нерегулярной отчетности торговца. Отчетность формируется с помощью программы АФР-ТЦП. Биржа и СРО (АУФТ) отчет приняли. От НКЦПФР получен ответ с ошибкой:"Невідповідне значення в полі дати: NRegAgr (поля DORDE)". Разработчик ответил, что он не имеет отношения к возникновению этой ошибки. Что сейчас происходит с процессом принятия нерегулярки? Какие дальнейшие действия в этой ситуации предпринять торговцу?


Номер запитання: 46
Ім'я: Ирина
Дата та час: 18.04.2012 16:55:05
Запитання: Добрый день. Нужно ли заполнять при подготовке отчетности информацию о коде ЕДРИСИ для ЦБ ИСИ? Эта информация не поступает с биржи в отчетах по сделкам. Предусмотрено ли НКЦБФР централизованное ведение справочников(ЦБ, торговцев) для использования в отчетности всеми торговцами? Спасибо.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый день, на сегодняшний день ведение такого справочника не предусмотрено, согласно требований для формирования отчетности код
ЕДРИСИ для ЦБ ИСИ необходимо указывать.Номер запитання: 47
Ім'я: Валентина
Дата та час: 18.04.2012 16:55:49
Запитання: Необходимо ли указывать в програме отчетности дополнительное соглашение, если меняется только форма расчета или дата расчета? Заранее благодарна за ответ.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Спасибо за вопрос, мое мнение, в отчетность доп. соглашения согласно которым меняется только
форма расчета или дата расчета не должны попадать т.к. все равно не будет видно что конкретно поменялось.Номер запитання: 48
Ім'я: Фома
Дата та час: 18.04.2012 16:59:15
Запитання: добрый вечер! в ответе на вопрос 11 Вы ссылаетесь на ст 11 Закона о госрегулировании (я так понимаю п.5 : "5) неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;" Но ведь ведь тцб не нарушает нормативные документы НКЦБФР - ценнобумажное законодатество не обязывает публиковаться торговцам. С какой целью комиссия ведет такие репрессивные методы против торговцев?
android hidden spy app click android apps spy


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый вечер. Ни о каких репрессивных методах и речи быть не может. Но законодательные требования есть обязательные для исполнения.


Номер запитання: 49
Ім'я: Маруся
Дата та час: 18.04.2012 17:04:19
Запитання: В яких випадках ТЦП є "керуючим рахунку Клієнта в ЦП".Чи потрібна письмова згода Клієнта на те, що ТЦП буде "керуючим рахунку"?

див. відповідь на запитання № 39

Номер запитання: 50
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 18.04.2012 17:08:11
Запитання: Чи можемо поле "Комісійна винагорода" не заповнюватися торговцем? В нас комісіна винагорода по кожному замовленню ( не договору) не нараховується, а береться по загальному об'єму укладених угод за день по кожному клієнту окремо.(дани пункт прописаний в договорі на брокерське обслуговування і узгоджений з клієтом, він не супиречтить пункту 3 розділу ІІІ Правил )


Номер запитання: 51
Ім'я: Сергій
Дата та час: 18.04.2012 17:09:08
Запитання: Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Правил при розірванні договору , така зміна повинна бути оформлена додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку. Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов'язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний). Таким чином при формуванні звітності заповнюються поля: дата укладання договору, дата виконання або розірвання Основного договору. Натомість Додаткова угода яка припиняє дію Основного договору та укладається до нього є виконаною оскільки Основний Договір розірвано! Питання: якщо за Основним договором (Дилерська угода) є дата виконання і розірвання і ці події є логічними, то за Додатковим договором Дата виконання і Розірвання не є логічною оскільки Додатковий договір як раз є виконаним! Виникає ситуація при якій не зрозуміло в якому полі проставляти дату за якою закривається Додатковий договір що призводить до розірвання Основного Договору. Оскільки в полях картки Додаткового Договору проставляються на вимогу НКЦПФР суми і кількість ЦП за угодою, проставляння дати в полі "Виконано" призведе до хибного відображення інформацію, в разі ж проставляння дати закриття Додаткової угоди за якою Основний Договір закритий в полі розірвано, не зрозуміло чому тоді Основний договір є розірваним! Підкажіть будь-ласка яким чином відображати дані договори. Пропозиція: Договори на припинення основного договору не відображати, оскільки є поле дата розірвання основного договору. Внести відповідні зміни у Правила.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Ваша пропозиція слушна та при можливості  буде розглянута при підготовці змін до Порядку формування та подання звітності ТЦП.


Номер запитання: 52
Ім'я: Зоя
Дата та час: 18.04.2012 17:14:27
Запитання: Добрый день. Какой день является последним днем подачи отчетности ТЦП за 1 квартал 2012г. в связи с переносом рабочих дней в апреле ( 30.04.12 перенесено 28.04.12.)? Спасибо.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Останній день подання АД за І квартал 2012 р. ТЦП до Комісії – 03.05.2012.


Номер запитання: 53
Ім'я: Fedya
Дата та час: 18.04.2012 17:17:51
Запитання: Відповідно до Законодавчої бази, при укладанні договору купівлі акцій, загальна кількість яких становить 10% і більше відсотків від загального зареєстрованої кількості акцій компанії, повинно обов’язково бути рішення Антимонопольного комітету, який надає згоду на консолідацію даного пакету ЦП. Копія рішення Антимонопольного комітету обов‘язково має надаватись торговцю. При укладанні договору комісії Торговець є керуючим рахунку. Уявімо ситуацію, що у торговця є три різних клієнти, які одночасно придбають через цього торговця по 5% акцій однієї і тієї компанії. Чи потрібен дозвіл Антимонопольного комітету для проведення даної угоди, оскільки торговець проводить дану операцію і керує рахунками цих клієнтів? Дане питання є актуальним оскільки дані договори будуть заноситись у звіт Торговця та надаватись НКЦПФР.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Дане питання є дискусійним, на мою суб’єктивну думку, такої згоди від Антимонопольного комітету отримувати в такої ситуації отримувати не потрібно, оскільки ТЦП діє за рахунок клієнтів.


Номер запитання: 54
Ім'я: Елена
Дата та час: 18.04.2012 17:22:21
Запитання: Что меняется в отчетности за 1 квартал 2012 года в свете вступления в силу НАКАЗА №1205? И будет ли как-то изменен программный комплекс АФР-ТЦП в связи с этими изменениями?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Последние изменения к отчетности соответствуют Приказу 1205. Касательно Вашего программного комплекса обращайтесь к Вашим разработчикам.
 

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:
Програмне забезпечення  BIT eReport, яке надається  членам СРО АУФТ в межах  внесків членів СРО (тобто без додаткової оплати)  враховує всі актуальні зміни в т.ч. зміни що внесені наказом НКЦПФР № 1205.
З питань, пов'язаних із використанням програмно-технічного комплексу АФР-ТЦП Вам необхідно зв'язуватись безпосередньо з його розробниками.


Номер запитання: 55
Ім'я: Сергій
Дата та час: 18.04.2012 17:24:14
Запитання: Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Правил при розірванні договору , така зміна повинна бути оформлена додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку. Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов'язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний). Таким чином при формуванні звітності заповнюються поля: дата укладання договору, дата виконання або розірвання Основного договору. Натомість Додаткова угода яка припиняє дію Основного договору та укладається до нього є виконаною оскільки Основний Договір розірвано! Питання: якщо за Основним договором (Дилерська угода) є дата виконання і розірвання і ці події є логічними, то за Додатковим договором Дата виконання і Розірвання не є логічною оскільки Додатковий договір як раз є виконаним! Виникає ситуація при якій не зрозуміло в якому полі проставляти дату за якою закривається Додатковий договір що призводить до розірвання Основного Договору. Оскільки в полях картки Додаткового Договору проставляються на вимогу НКЦПФР суми і кількість ЦП за угодою, проставляння дати в полі "Виконано" призведе до хибного відображення інформацію, в разі ж проставляння дати закриття Додаткової угоди за якою Основний Договір закритий в полі розірвано, не зрозуміло чому тоді Основний договір є розірваним! Підкажіть будь-ласка яким чином відображати дані договори. Пропозиція: Договори на припинення основного договору не відображати, оскільки є поле дата розірвання основного договору. Внести відповідні зміни у Правила.


Номер запитання: 56
Ім'я: Тони
Дата та час: 18.04.2012 17:26:50
Запитання: Ми є Банк, який також має ліцензію Торговця та Зберігача. Наші акціонери є активними клієнтами нашого Банку, відповідно до чого у нас ці клієнти беруть у нас кредит, мають відкриті поточні та депозитні рахунки, відкрили рахунки у ЦП, торгують на фондовому ринку. Чи маємо ми при укладанні договорів купівлі/продажу ЦП перевіряти пов’язаність осіб. Яким чином?


Номер запитання: 57
Ім'я: Дмитрий
Дата та час: 18.04.2012 17:28:18
Запитання: ТЦБ осуществляет торговлю на срочном рынке. В результате торговли количество проданных деривативов (фьючерсы) больше чем купленных. Каким образом отражать в отчетности отрицательный остаток в портфеле ЦБ по деривативам на конец квартала?


Номер запитання: 58
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 18.04.2012 17:28:30
Запитання: Доброго дня! Ми, торговець ЦП, уклали договір на брокерське обслуговування з іншим ТЦП1. Згідно договору ТЦП1 надає послуги з купівлі-продажу на біржі на умовах комісії. У внутрішньому обліку ми відображаємо договір на брокерське обслуговування (БОД), разове замовлення до договору (БОД-1,... n) і договір купівлі-продажу (ДВК). При перевірці комісією нерегулярних звітів комісією видає помилку літерної класифікації. Питання: 1. Чи є коректним в даній ситуації відображення договору ДВК при договорі комісії? 2. Яким чином повинні відображатись такі договори?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Ви, як ТЦП, який уклав з ТЦП1 (у вашому випадку) договір обслуговування в АД відображаєте тільки цей договір та РЗ до нього. Договори на виконання ви відображаєте лише у своєму внутрішньому обліку, присвоюючи їм літерну ознаку ДВК. А в АД по договорах на виконання інформацію відображатиме ТЦП1.


Номер запитання: 59
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 18.04.2012 17:34:14
Запитання: Чи потрібно перенаправляти нерегулярні дані до комісії, якщо видало помилку літерної класифікації, але присвоєно реєстраційний номер?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Якщо присвоєно реєстраційний номер, дані вважаються прийняті та без критичних помилок. Якщо Ви потім виявили невідповідності в нерегулярних даних, Ви маєте право відповідно до пункту 5 розділу 5 Положення 279 переп
одати нерегулярні дані. 


Номер запитання: 60
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 18.04.2012 17:34:33
Запитання: Чи потрібно перенаправляти нерегулярні дані до комісії, якщо видало помилку літерної класифікації, але присвоєно реєстраційний номер?


Номер запитання: 61
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 18.04.2012 17:34:59
Запитання: Чи потрібно перенаправляти нерегулярні дані до комісії, якщо видало помилку літерної класифікації, але присвоєно реєстраційний номер?


Номер запитання: 62
Ім'я: Мария
Дата та час: 18.04.2012 17:35:11
Запитання: Добрый день. Еще раз по 24 вопросу. Как все-таки быть ТЦП, если у хранителя были технические проблемы, а сделка была в интересах клиента - ИСИ, который отчитывается перед комиссией каждый день по СЧА. Факт перехода бумаг и списания денег на следующий день подтверждает выписка хранителя.
android hidden spy app read android apps spy


І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

На сколько мне известно, к сожаление, биржа не всегда контролирует этот процесс и из-за технических проблем хранителя биржа не переносит дату исполнения, она просто про них может не знать. Торговец в таких, наверное единичных ситуациях, должен отталкиваться от фактического перехода
бумаг и списания денег, т.е. таки да, на следующий день.


Номер запитання: 63
Ім'я: Валерія
Дата та час: 18.04.2012 17:37:06
Запитання: В новій редакції Правил прописано, що при зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань торговця та/або його клієнта, торговцю необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку. Розрахунки за ЦП та перехід права власності на ЦП здійснюється безпосередньо між Довірителем та Покупцем/Продавцем без участі Торговця, що прописано в Договорі доручення. Яким чином відображається Договір купівлі-продажу цінних паперів та Додатковий Договір на розірвання основного Договору в програмі АФР-ТЦП? Чи повинен Довіритель сплатити винагороду Повіреному по Дог. доручення, якщо Дог. купівлі-продажу цінних паперів був укладений, ЦП були проведені, але не оплачені, а по Дод. Договору Покупець не може оплатити ЦП, тому повинен повернути ЦП Продавцю?

Див. відповідь на питання № 43.


Номер запитання: 64
Ім'я: Лиля
Дата та час: 18.04.2012 17:38:24
Запитання: Максим, добрый день. Вы мне ответили по вопросу №10, чтобы я смотрела ответ на вопрос №5. Но вопрос №5 никакого отношения не имеет к теме вопроса. Спасибо.
android hidden spy app turbofish.com android apps spy


СРО АУФТ: Добрый день, приносим извинения за некорректную ссылку.

Номер запитання: 65
Ім'я: Наталія
Дата та час: 18.04.2012 17:40:34
Запитання: Питання 38 по темі, оскільки для правильного відображення у звітності Торговця необхідно зазначати чи є Торговець керуючим рахунку при укладанні договору на брокерське обслуговування та його виконання на Біржі. Купівля/продаж ЦП на біржі проводиться автоматично, відповідно чи потрібно відображати що торговець є керуючим рахунку при укладанні даних договорів?

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:


В адміністративних даних ТЦП така інформація не зазначається. Тому ніякого відношення керуючий рахунком до подання звітності ТЦП до Комісії не має.Номер запитання: 66
Ім'я: Фома
Дата та час: 18.04.2012 17:45:41
Запитання: добрый вечер! подскажите пож, должен ли тцб при публикации фин отчтености за 2011 г руководствоваться решением ГКЦБФР №173 от 24.05.2001г., которым в частности установлено: "засобами розповсюдження інформації, що оприлюднюється, є «друковані засоби масової інформації, що є офіційними виданнями Комісії». (Тобто: Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»; Бюлетень «Цінні папери України»; Газета «Цінні папери України»; Журнал «Ринок цінних паперів України».)?

М.С.Шубін СРО АУФТ
Відповідь:
 
Добрый вечер, позиция СРО состоит в том, что поскольку данная информация  публикуется в соответствии с требованиями Закона о бух. учете, которым к слову, предусмотренна возможность публикации как в периодических так и непериодических изданиях, и не связана с раскрытием информации на фондовом рынке (круг субъектов, обязанных опубликовать информацию гораздо шире), указанные Вами нормы на такие публикации не распространяются.

Номер запитання: 67
Ім'я: Сергій
Дата та час: 18.04.2012 17:57:31
Запитання: Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Правил при розірванні договору , така зміна повинна бути оформлена додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку. Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов'язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний). Таким чином при формуванні звітності заповнюються поля: дата укладання договору, дата виконання або розірвання Основного договору. Натомість Додаткова угода яка припиняє дію Основного договору та укладається до нього є виконаною оскільки Основний Договір розірвано! Питання: якщо за Основним договором (Дилерська угода) є дата виконання і розірвання і ці події є логічними, то за Додатковим договором Дата виконання і Розірвання не є логічною оскільки Додатковий договір як раз є виконаним! Виникає ситуація при якій не зрозуміло в якому полі проставляти дату за якою закривається Додатковий договір що призводить до розірвання Основного Договору. Оскільки в полях картки Додаткового Договору проставляються на вимогу НКЦПФР суми і кількість ЦП за угодою, проставляння дати в полі "Виконано" призведе до хибного відображення інформацію, в разі ж проставляння дати закриття Додаткової угоди за якою Основний Договір закритий в полі розірвано, не зрозуміло чому тоді Основний договір є розірваним! Підкажіть будь-ласка яким чином відображати дані договори. Пропозиція: Договори на припинення основного договору не відображати, оскільки є поле дата розірвання основного договору. Внести відповідні зміни у Правила.


Номер запитання: 68
Ім'я: Мария
Дата та час: 18.04.2012 18:01:38
Запитання: Добрый день. Преамбула Наказа 1205 ссылается на отчетность КУА, а именно « З метою виконання пункту 10 Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.06.2011 № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 за № 1002/19740» Скажите, пожалуйста, откуда следует, что Наказ изменяет 279 Положение и форматы отчетности ТЦП. Спасибо.

І.Г. Барамія,  НКЦПФР:
Відповідь:

Добрый день
. Смотрите пункт 1 « Затвердити електронну форму фінансової звітності компаній з управління активами та торговців цінними паперами, що додається.» Дело в том, что при подготовке этого приказа еще  не было реквизитов Мин. Юста по изменениям в решение 279, которые вступили в силу 01.02.2012. Приказ никак не может изменять Решение Комиссии №279.

 Пункт 4  Порядка заполнения утвержденного решением Комиссии от 20.10.2011 за № 1543 гласит « Структура, формат та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності, а саме файлів: "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF", "FM.DBF", "FM.DBT", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT"  встановлюється наказом Голови Комісії.» Соответствующий Наказ – 1205. 
Шановні колеги, час надання питань закінчився. Якщо на Ваше питання за час проведення конференції не отримано відповіді, відповідь буде надана пізніше та розміщена на сайті Асоціації.