ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Конференція

Інтернет-конференція для членів СРО АУФТ на тему: «Зміни в податковому кодексі України щодо порядку оподаткування операцій з цінними паперами та корпоративними правами» 

 

Дата початку: 17.12.2012 0:00:00
Дата закінчення:18.12.2012 0:00:00

Задати запитання.
Номер запитання: 1
Ім'я: Олександр
Дата та час: 17.12.2012 10:32:13
Запитання: Яким чином має торговець цінними паперами сплатити акцизний податок, якщо розрахунки за цінні папери між сторонами угоди по договору доручення проходять без участі торговця цінними паперами?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

Платниками акцизного податку є особи, що здійснюють операції з відчуження цінних паперів (п.212.9 ПКУ). Податковим агентом є торговець цінними паперами, який зобов`язаний нараховувати, утримувати та сплачувати податок від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі (п.219.2 ). Датою виникнення податкових зобов`язань є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ПКУ (п. 216.7 ПКУ). Таким чином, за відсутністю факту виплати доходу торговцем продавцю цінних паперів у будь-якій формі, обов`язок по утриманню та перерахуванню доходу у такого торговця не виникає.

 Номер запитання: 2
Ім'я: Олександр
Дата та час: 17.12.2012 10:32:40
Запитання: Згідно Закону №11285: «Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в п. 213.1.7 ст. 213 цього Кодексу є відповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору…» Згідно змін до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», що набуває сили з 01.01.2013р.: «8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами, крім випадків: - здійснення операцій щодо неемісійних цінних паперів». Питання: Як платити акцизний податок, якщо правочини, наприклад, з векселями вчиняються без участі торговця цінними паперами?
android hidden spy app read android apps spy


Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

Хоча ПКУ і не містить вказівки на процедуру сплати податку безпосередньо платниками цього податку, та він і не забороняє платникам податку самостійно сплачувати акцизний податок. Наприклад, згідно пп. 219.5.1 ПКУ, кожна із сторін деривативу сплачує акцизний  податок за визначеною ставкою. За відсутністю особливих правил сплати, такі особи мають застосовувати правила обліку, звітності та сплати, встановлені для податкового агента, оскільки за загальними правилами податкові агенти мають ті ж самі права та обов`язки, що і платники податку (ст. 18 ПКУ). Так само і інші платники податку, за відсутністю встановленого законом податкового агента, можуть сплатити акцизний податок самостійно визначивши його розмір та дату виникнення зобов`язання по сплаті згідно норм ПКУ.


Номер запитання: 3
Ім'я: Наталія
Дата та час: 17.12.2012 10:55:23
Запитання: Вопрос 1 Летом 2012 года был подписан договор купли-продажи простых именных акций публичного акционерного общества. ПАО не прошло процедуру листинга на фондовой бирже (его акции не котируются). Акции ПАО были переданы продавцом покупателю сразу после подписания договора купли-продажи. Расчет за акции в денежной форме еще не произошел и согласно договору должен быть произведен в 2013 году. Будет ли стоимость этого пакета акций базой налогообложения налогом с оборота по операциям с ЦБ в размере 1,5% после 01.01.2013 г. Вопрос 2 В какой момент будут возникать обязательства по налогу на операции по отчуждению ценных бумаг (заключение договора купли-продажи, передача бумаг, оплата).

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

Відповідь на запитання 1:
ПКУ не встановлює перехідних положень щодо операцій, угоди за якими укладені до 01.01.2013 року, а розрахунки проводяться після 01.01.2013 року. Датою виникнення податкового зобов`язання є дата виплати доходу продавцю цінних паперів ( пп. 216.7, абз. 2 пп. 219,2 ПКУ). Таким чином, за нормою ПКУ, виплата доходу за відчуження таких  цінних паперів після 01.01.2013 року підлягає оподаткуванню, за правилами, що будуть діяти після 01.01.2013.

Відповідь на запитання 2:
Датою виникнення податкових зобов`язань є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ПКУ (п. 216.7 ПКУ). Пп. 219.2 встановлено, що податковий агент сплачує податок від імені та за рахунок доходу, що виплачується платнику податку. Таким чином, датою виникнення податкового зобов`язання є дата виплати доходу у будь-якій формі продавцю цінних паперів. Термін сплати такого податкового зобов`язання встановлено абз. 1 пп. 219.2 ПКУ, а саме 10 календарних днів, що настають за останнім днем терміну подачі квартальної податкової звітності.Номер запитання: 4
Ім'я: Ростислав
Дата та час: 17.12.2012 12:18:25
Запитання: Торговець обслуговує клієнта фізичну особу щодо торгівлі з цінними паперами на фондовому ринку України. На протязі року клієнт через торговця здійснював ряд угод на фондовій біржі. Частина з них були з доходом, а частина зі збитком. Грошові кошти за результатом торгів на бірже з біржі не були відкликані та не були перераховані клієнту, тому податок з інвестиційного прибутку не був утриман. За результатом звітного податкового року торговець здійснює розрахунок інвестиційного прибутку та суми податку з такого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету. 1. Можливо торговцю як податковому агенту згортати прибуткові та збиткові операції які робив через нього клієнт на протязі звітного податкового року? 2. Якщо на кінці року по розрахунку у клієнта інвестиційний прибуток, а грошові кошти він не отримав (вони залишились на біржі), то можливо щоб клієнт сам здійснив виплату податку на основі довідки виданої йому торговцем?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці":   

Торговець цінними паперами здійснює розрахунок фінансового результату за операціями з інвестиційними активами клієнта з метою оподаткування за правилами встановленими спільним Рішенням Мінфіну та ДКЦПФР № 1689|1484 від 22.11.2011р.  "Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента".

Згідно Методики, загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операцій з інвестиційними активами визначається як алгебраїчна сума результатів (прибуток або збиток) від операцій з кожним окремим пакетом цінних паперів та загальним результатом (інвестиційний прибуток або збиток) від операцій з деривативами (п. 2.4 розділу ІІ).  Результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операції з кожним окремим пакетом цінних паперів розраховується як різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого пакета цінних паперів, та його вартістю, що визначається як сума витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого окремого пакета цінних паперів з урахуванням розділу III цієї Методики (п. 2.5 розділу ІІ). У разі якщо у зв'язку з недостатністю наявних коштів платника податку податковий агент не має можливості повністю або частково утримати та перерахувати до бюджету суму податку, обчисленого з інвестиційного прибутку на дату виконання чи розірвання договору або за результатами звітного податкового року, податковий агент зазначає про це у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за той звітний податковий квартал, на який припадає дата виконання чи розірвання договору, або за четвертий квартал звітного податкового року, а також у довідці про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб, визначених у пунктах 2.22, 2.23 цього розділу. У такому випадку сплата податку в сумі, якої не вистачає, здійснюється платником податку самостійно за результатами подання річної податкової декларації (п. 2.20 розділу ІІ). 

Стосовно того, що грошові кошти залишилися на біржі, то це є особливості господарських відносин між торговцем, клієнтом та біржею. Для більш повної відповіді на запитання необхідно розуміти який статус таких  коштів, хто їми розпоряджається і т.п.Номер запитання: 5
Ім'я: Ростислав
Дата та час: 17.12.2012 12:43:04
Запитання: Торговець обслуговує клієнта фізичну особу щодо торгівлі з цінними паперами на фондовому ринку України. На протязі року клієнт через торговця здійснював ряд угод на фондовій біржі. Частина з них були з доходом, а частина зі збитком. Грошові кошти за результатом торгів на бірже з біржі не були відкликані та не були перераховані клієнту, тому податок з інвестиційного прибутку не був утриман. За результатом звітного податкового року торговець здійснює розрахунок інвестиційного прибутку та суми податку з такого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету. 1. Можливо торговцю як податковому агенту згортати прибуткові та збиткові операції які робив через нього клієнт на протязі звітного податкового року? 2. Якщо на кінці року по розрахунку у клієнта інвестиційний прибуток, а грошові кошти він не отримав (вони залишились на біржі), то можливо щоб клієнт сам здійснив виплату податку на основі довідки виданої йому торговцем?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці":   

Торговець цінними паперами здійснює розрахунок фінансового результату за операціями з інвестиційними активами клієнта з метою оподаткування за правилами встановленими спільним Рішенням Мінфіну та ДКЦПФР № 1689|1484 від 22.11.2011р.  "Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента".

Згідно Методики, загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операцій з інвестиційними активами визначається як алгебраїчна сума результатів (прибуток або збиток) від операцій з кожним окремим пакетом цінних паперів та загальним результатом (інвестиційний прибуток або збиток) від операцій з деривативами (п. 2.4 розділу ІІ).  Результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операції з кожним окремим пакетом цінних паперів розраховується як різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого пакета цінних паперів, та його вартістю, що визначається як сума витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого окремого пакета цінних паперів з урахуванням розділу III цієї Методики (п. 2.5 розділу ІІ). У разі якщо у зв'язку з недостатністю наявних коштів платника податку податковий агент не має можливості повністю або частково утримати та перерахувати до бюджету суму податку, обчисленого з інвестиційного прибутку на дату виконання чи розірвання договору або за результатами звітного податкового року, податковий агент зазначає про це у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за той звітний податковий квартал, на який припадає дата виконання чи розірвання договору, або за четвертий квартал звітного податкового року, а також у довідці про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб, визначених у пунктах 2.22, 2.23 цього розділу. У такому випадку сплата податку в сумі, якої не вистачає, здійснюється платником податку самостійно за результатами подання річної податкової декларації (п. 2.20 розділу ІІ). 

Стосовно того, що грошові кошти залишилися на біржі, то це є особливості господарських відносин між торговцем, клієнтом та біржею. Для більш повної відповіді на запитання необхідно розуміти який статус таких  коштів, хто їми розпоряджається і т.п.


Номер запитання: 6
Ім'я: Ростислав
Дата та час: 17.12.2012 14:43:25
Запитання: Торговець обслуговує клієнта фізичну особу щодо торгівлі з цінними паперами на фондовому ринку України. На протязі року клієнт через торговця здійснював ряд угод на фондовій біржі. Частина з них були з доходом, а частина зі збитком. Грошові кошти за результатом торгів на бірже з біржі не були відкликані та не були перераховані клієнту, тому податок з інвестиційного прибутку не був утриман. За результатом звітного податкового року торговець здійснює розрахунок інвестиційного прибутку та суми податку з такого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету. 1. Можливо торговцю як податковому агенту згортати прибуткові та збиткові операції які робив через нього клієнт на протязі звітного податкового року? 2. Якщо на кінці року по розрахунку у клієнта інвестиційний прибуток, а грошові кошти він не отримав (вони залишились на біржі), то можливо щоб клієнт сам здійснив виплату податку на основі довідки виданої йому торговцем?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці":   

Торговець цінними паперами здійснює розрахунок фінансового результату за операціями з інвестиційними активами клієнта з метою оподаткування за правилами встановленими спільним Рішенням Мінфіну та ДКЦПФР № 1689|1484 від 22.11.2011р.  "Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента".

Згідно Методики, загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операцій з інвестиційними активами визначається як алгебраїчна сума результатів (прибуток або збиток) від операцій з кожним окремим пакетом цінних паперів та загальним результатом (інвестиційний прибуток або збиток) від операцій з деривативами (п. 2.4 розділу ІІ).  Результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операції з кожним окремим пакетом цінних паперів розраховується як різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого пакета цінних паперів, та його вартістю, що визначається як сума витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого окремого пакета цінних паперів з урахуванням розділу III цієї Методики (п. 2.5 розділу ІІ). У разі якщо у зв'язку з недостатністю наявних коштів платника податку податковий агент не має можливості повністю або частково утримати та перерахувати до бюджету суму податку, обчисленого з інвестиційного прибутку на дату виконання чи розірвання договору або за результатами звітного податкового року, податковий агент зазначає про це у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за той звітний податковий квартал, на який припадає дата виконання чи розірвання договору, або за четвертий квартал звітного податкового року, а також у довідці про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб, визначених у пунктах 2.22, 2.23 цього розділу. У такому випадку сплата податку в сумі, якої не вистачає, здійснюється платником податку самостійно за результатами подання річної податкової декларації (п. 2.20 розділу ІІ). 

Стосовно того, що грошові кошти залишилися на біржі, то це є особливості господарських відносин між торговцем, клієнтом та біржею. Для більш повної відповіді на запитання необхідно розуміти який статус таких  коштів, хто їми розпоряджається і т.п.Номер запитання: 7
Ім'я: Олена
Дата та час: 17.12.2012 16:10:55
Запитання: Згідно закону, датою виникнення податкових зобов'язань за операціями з продажу цп є дата отримання доходу від операцій.Яким чином торговець, що діє за договором доручення може стягнути з клієнта суму податку, якщо кошти через нього не проходять?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

Платниками акцизного податку є особи, що здійснюють операції з відчуження цінних паперів (п.212.9 ПКУ). Податковим агентом є торговець цінними паперами, який зобов`язаний нараховувати, утримувати та сплачувати податок від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі (п.219.2 ). Датою виникнення податкових зобов`язань є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ПКУ (п. 216.7 ПКУ). Таким чином, за відсутністю факту виплати доходу торговцем продавцю цінних паперів у будь-якій формі, обов`язок по утриманню та перерахуванню доходу у такого торговця не виникає.


Номер запитання: 8
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 17.12.2012 17:30:02
Запитання: 1) До п. 153.8.1 ПКУ – Законом не визначено станом на яку дату цінні папери повинні перебувати чи не перебувати в обігу на фондовій біржі: на дату придбання, відчуження чи якусь іншу дату? 2) До п. 153.8.2. На яку дату повинен бути визначений біржовий курс згідно п.153.8.2 в) ПКУ? Чи можна вважати цінні папери такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, якщо останній біржовий курс було розраховано наприклад за 3 місяці до купівлі? Чи можна вважати цінні папери такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, у випадку, коли цінні папери допущені до обігу на декількох біржах, а біржовий курс розраховано тільки на одній з них? 3) До п. 153.8.3 ПКУ – які документи можуть бути підтвердженням факту перебування на біржі? 4) До п. 212.1.9. у третьому абзаці виживається термін «акцій ощадних депозитних сертифікатів», що мається на увазі? 5) У п.212.1.9. в переліку платників податку, які не є платниками особливого податку відсутні операцій платників податку з відчуження інвестиційних сертифікатів та цільових облігацій, а у п. 213.2., що визначає операції, що не підлягають оподаткуванню операцій, такі операції передбачені. І навпаки, у п. 213.2. у переліку операцій відсутні операції з відчуження акцій приватних акціонерних товариств, а п.212.1.9. такі операції передбачені. Тобто питання: Чи потрібно сплачувати податок за операціями з відчуження цільових облігацій, акцій приватних акціонерних товариств чи інвестиційних сертифікатів. 6) До п. 215.1.1 – 1) якщо угода укладається на фондовій біржі а розрахунки здійснюються безпосередньо між Покупцем та Продавцем поза біржею, чи можливо до такою угоди застосовувати нульову ставку? 2) якщо продаж цінних паперів здійснюється на одній фондовій біржі, а біржовий курс розраховується на іншій, чи можливо до таких операцій застосовувати нульову ставку? 3) на яку саме дату потрібен бути розрахований біржовий курс (чи можливо застосовувати нульову ставку за операцією, у випадку коли на дату її укладання біржового курсу розраховано не було, а було розраховано наприклад за 3 місяці до купівлі)? 7) До п. 216.7 є посилання на п.219.2 як на дату отримання доходу від операцій з продажу, обміну або інших способів відчуження ЦП, але п. 219.2 в ПКУ говорить про термін перерахування податку, тобто виникає невідповідність. Що вважати датою виникнення податкових зобов’язань? Чи виникають податкові зобов’язання за угодами, що були укладені до дати набрання чинності змін до ПКУ, але розрахунки за ними будуть здійснені після набрання чинності змін до ПКУ? 8) До п. 219.2 – хто є податковим агентом, якщо немає факту виплати (тобто торговець тільки укладає угоду щодо купівлі-продажу цінних паперів, а розрахунки здійснюються безпосередньо між продавцем та покупцем)? 9) До Абзацу 3 п.30 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення) ПКУ – дату, на яку цінні папери повинні перебувати в обігу на фондовій біржі визначено тільки для ЦП, придбаних до 01.01.2013, чи відноситься це визначення до ЦП, придбаним після 01.01.2013?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

1) Порядок віднесення витрат на придбання цінних паперів, що перебувають чи не перебувають в обігу на фондовій біржі під час їх відчуження визначено абз. 3 п. 30 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідних положень" ПКУ, а саме віднесення таких витрат здійснюється в залежності від того, чи визнані такі  цінні папери в момент їх відчуження  такими, що перебувають в обігу на фондовому ринку чи ні. Але норми ПКУ передбачають особливий порядок визначення біржового курсу окремим документом. Потрібно дочекатись прийняття цього документу. Саме цей документ надасть відповідь щодо податкових зобов‘язань.

2)  За правилами, які діють у поточному періоді, порядок розрахунку біржового курсу визначено у Положенні про функціонування фондових бірж (рішення Комісії № 1542). Згідно встановлених правил, вважається, що біржовий курс розраховується за певних умов як середньозважена цін договорів, укладених на підставі безадресних заявок, станом на дату укладання договору на фондовій біржі та є дійсним лише протягом такого дня. За відсутності укладених угод протягом дня, біржовий курс не розраховується. При цьому ПКУ не обмежує кількість бірж, на яких визначатиметься біржовий курс по певному цінному паперу, та НЕ визначає, на якій біржі має укладатися угода - достатнім є факт здійснення такого розрахунку курсу та укладання договору. Але норми ПКУ передбачають особливий порядок визначення біржового курсу окремим документом. Потрібно дочекатись прийняття цього документу. Саме цей документ надасть відповідь щодо податкових зобов‘язань.

3) Договір про включення у біржовий список (за відсутності операцій, дійсний протягом 60 днів), довідка біржі про біржову ціну на визначений цінний папір.

4) В даному випадку має місце технічна помилка. На думку фахівців Асоціації УФТ, мались на увазі ощадні депозитні сертифікати.

5) Стаття 212 ПКУ визначає перелік платників акцизного податку, а стаття 213 – об'єкти оподаткування, в тому числі пункт 213.2. - операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування. Таким чином, якщо особа не є платником акцизного податку  та/або  проводить операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування,  у такої особи не виникає податкових зобов’язань щодо сплати акцизного податку.
 
6) Станом на теперішній час відсутній документ НКЦПФР, погоджений з Мінфіном, який би встановлював вимоги для розрахунку біржового курсу. Тому виконання цього пункту є досить проблемним. За правилами, які діють у поточному періоді, порядок розрахунку біржового курсу визначено у Положенні про функціонування фондових бірж (рішення Комісії № 1542). Згідно встановлених правил, вважається, що біржовий курс розраховується за певних умов як середньозважена цін договорів, укладених на підставі безадресних заявок, станом на дату укладання договору на фондовій біржі та є дійсним лише протягом такого дня. За відсутності укладених угод протягом дня, біржовий курс не розраховується. При цьому ПКУ не обмежує кількість бірж, на яких визначатиметься біржовий курс по певному цінному паперу, та НЕ визначає, на якій біржі має укладатися угода - достатнім є факт здійснення такого розрахунку курсу та укладання договору.

 7) На нашу думку:
ПКУ не встановлює перехідних положень щодо операцій, угоди за якими укладені до 01.01.2013 року, а розрахунки проводяться після 01.01.2013 року. Датою виникнення податкового зобов`язання є дата виплати доходу продавцю цінних паперів ( пп. 216.7, абз. 2 пп. 219,2 ПКУ). Таким чином, за нормою ПКУ, виплата доходу за відчуження таких  цінних паперів після 01.01.2013 року підлягає оподаткуванню.

Датою виникнення податкових зобов`язань є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ПКУ (п. 216.7 ПКУ). Пп. 219.2 встановлено, що податковий агент сплачує податок від імені та за рахунок доходу, що виплачується платнику податку. Таким чином, датою виникнення податкового зобов`язання є дата виплати доходу у будь-якій формі продавцю цінних паперів. Термін сплати такого податкового зобов`язання встановлено абз. 1 пп. 219.2 ПКУ, а саме 10 календарних днів, що настають за останнім днем терміну подачі квартальної податкової звітності.

 8) На нашу думку:
Платниками акцизного податку є особи, що здійснюють операції з відчуження цінних паперів (п.212.9 ПКУ). Податковим агентом є торговець цінними паперами, який зобов`язаний нараховувати, утримувати та сплачувати податок від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі (п.219.2 ). Датою виникнення податкових зобов`язань є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ПКУ (п. 216.7 ПКУ).
Таким чином, за відсутністю факту виплати доходу торговцем продавцю цінних паперів у будь-якій формі, обов`язок по утриманню та перерахуванню доходу у такого торговця не виникає. Хоча ПКУ і не містить вказівки на процедуру сплати податку безпосередньо платниками цього податку, та він і не забороняє платникам податку самостійно сплачувати акцизний податок. Наприклад, згідно пп. 219.5.1 ПКУ, кожна із сторін деривативу сплачує акцизний  податок за визначеною ставкою. За відсутністю особливих правил сплати, такі особи мають застосовувати правила обліку, звітності та сплати, встановлені для податкового агента, оскільки за загальними правилами податкові агенти мають ті ж самі права та обов`язки, що і платники податку (ст. 18 ПКУ). Так само і інші платники податку, за відсутністю встановленого законом податкового агента, можуть сплатити акцизний податок самостійно визначивши його розмір та дату виникнення зобов`язання по сплаті згідно норм ПКУ.

9) Вказаний текст застосовується до цінних паперів, що придбані до 01.01.2013 року. Проте, після 01.01.2013 року має застосовуватись такий самий принцип і це випливає з наступного. Під час ведення податкового обліку диференціації за принципом "перебуває/не перебуває в обігу на фондовій біржі" підлягають не витрати і доходи, а збитки та прибутки (пп.153.8.3 ПКУ). При розрахунку кожного конкретного збитку або прибутку диференціація не передбачена (пп. 153.8.1 ПКУ).


Номер запитання: 9
Ім'я: Єлизавета
Дата та час: 17.12.2012 17:59:54
Запитання: Згідно змін до Податкового кодексу України Торговець повинен буде сплачувати особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами та відповідно до п.219.2. ст. 219 Закону торговець є податковим агентом. Чи буде удосконалюватися існуюче програмне забезпечення (ПЗ) для торговцем ЦП з урахуванням цих змін? Чи буде ПЗ дозовляти автоматично розраховувати суму податку при внесенні договору? Можливо формування журналу по кожну клієнту та контрагенту з інформацією про утриманий податок та сумою?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

Фахівці Асоціації звернули увагу на деякі прикладні аспекти змін до Податкового кодексу. Існує кілька думок щодо автоматизації обліку податків за операціями з ЦП та деривативами. З одного боку ці операції мають контролюватися у бухгалтерському обліку водночас с впровадженням нової звітності до ГНС (формати якої досить не затверджені), але з іншого боку є розуміння до концептуального суміщення різноманітних функції ТЦП безпосередньо у спеціалізованому програмному забезпеченні.

Зараз Асоціація розглядає можливість подальшого удосконалення ПЗ BIT eReport (яке розповсюджується Асоціацією «Українські фондові торговці») з урахуванням  новин Податкового кодексу та повноти набору даних ТЦП, які використовує це ПЗ. Кінцевий висновок щодо логічності  внесення відповідних даних про суму податків в залежності від операції або ЦП та побудови відповідних реєстрів (журналів)  буде прийнято незабаром, але само запитання вже свідчить про зацікавленість з боку користувачів. Тим часом можливо казати, що ПЗ BIT eReport має майже всі підстави до нарощуванню функціоналу, а завдяки досить вдалої програмної реалізації додати необхідні зміни буде не складно.

Номер запитання: 10
Ім'я: Дмитро
Дата та час: 17.12.2012 18:40:39
Запитання: Яку ставку особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами необхідно застосовувати при здійсненні операцій з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс не у відповідності з вимогами, встановленими НКЦПФБ за погодженням з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

Зазвичай фондові біржі не діють всупереч нормативним актам. Але якщо у члена біржі є сумніви у достовірності визначення окремою біржею мабуть не варто користуватися послугами такої біржі. Щодо погодження правил розрахунку, то до дати набрання чинності зазначеної у питанні норми ПКУ, то ще є час для такого погодження. Це звичайні процедури - спочатку змінюється закон, потім підзаконні акти, а тоді вже суб`єкти приводять у відповідність свої документи.


Номер запитання: 11
Ім'я: Дмитро
Дата та час: 17.12.2012 18:59:09
Запитання: Яку ставку особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами необхідно застосовувати при здійсненні операцій з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс не у відповідності з вимогами, встановленими НКЦПФБ за погодженням з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики?
android hidden spy app click android apps spyНомер запитання: 12
Ім'я: Дмитро
Дата та час: 17.12.2012 19:05:38
Запитання: Чи враховується збиток отриманий як різниця між доходом від відчуження акцій приватних акціонерних товариств та витратами понесеними на придбання таких цінних паперів у складі витрат (ст.138 ПКУ), або який порядок врахування даного збитку? Чи застосовуються норми п.п.153.8.2, п.153.8.3 ПКУ до збитку отриманого як різниця між доходом від відчуження акцій приватних акціонерних товариств та витратами понесеними на придбання таких цінних паперів?
android hidden spy app turbofish.com android apps spy


Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

Збиток отриманий від операцій відчуження акцій приватних акціонерних товариств включається до складу витрат у загальній декларації з податку на прибуток (ст. 138. Норми п.п.153.8.2, п.153.8.3 ПКУ до збитку отриманого як різниця між доходом від відчуження акцій приватних акціонерних товариств та витратами понесеними на придбання таких цінних паперів не застосовується, оскільки має місце спеціальна норма для такого виду цінних паперів).


Номер запитання: 13
Ім'я: Ігор
Дата та час: 17.12.2012 19:18:53
Запитання: Як враховуються прибутки/збитки отримані як різниця між доходом від відчуження акцій приватних акціонерних товариств та витратами понесеними на придбання таких цінних паперів, або: 1) у загальному порядку до складу доходів/витрат згідно норм ст.135, ст.138 ПКУ?; 2) у порядку встановленому ст.153.8? 2) у якомусь іншому порядку?

Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці": 

Терміни "доходи, що враховуються при визначені об`єкту оподаткування" та "витрати, що враховуються при визначені об`єкту оподаткування" - терміни, якими оперують з метою визначення об`єкту оподаткування у загальному порядку за правилами, встановленими ст. 135 та ст. 138 ПКУ. Тому вважаємо, що прибутки та збитки за такими операціями мають включатися до складу доходів та витрат, відповідно, у загальній декларації про прибуток товариства.

 
Шановні колеги, час надання питань закінчився. Якщо на Ваше питання за час проведення конференції не отримано відповіді, відповідь буде надана пізніше та розміщена на сайті Асоціації.