ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Конференція

Інтернет-конференція для членів СРО АУФТ на тему: «Ліцензування депозитарної діяльності відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України"» 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!
Відповіді на питання надані на підставі проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. Сьогодні на сайті Міністерства юстиції України з’явилась новина, що Порядок та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджений Рішенням НКЦПФР №817 від 14.05.2013р. пройшов процедуру реєстрації 01 червня 2013р. за №854/23386. Вищезазначеного Порядку, який зареєстрований Міністерством юстиції України, у загальному доступі станом на 17.00 годину 11.06.2013р. немає. Тому відповіді надані на підставі проекту Порядку будуть виправлені у разі, якщо Порядок зареєстрований в Міністерстві юстиції відрізняється від Проекту на підставі якого надавались відповіді.
 

Дата початку: 30.05.2013 0:00:00
Дата закінчення:11.06.2013 18:00:00

Задати запитання.
Номер запитання: 1
Ім'я: Александра
Дата та час: 30.05.2013 15:53:04
Запитання: Подскажите пожалуйста, если у Хранителя нет главного бухгалтера, но есть и.о. главного бухгалтера, нужно ли подавать для получения лицензии депозитарной установы квалификационное свидетельство специалиста по вопросам бухгалтерского учета? То есть должен ли и.о. главного бухгалтера быть обученным как главный бухгалтер?

 Ні, не повинен. У відповідності до  п. 3.20. Розділу ІІ проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, у разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.
Звертаємо Вашу Увагу, що з 01.01.2014р. набуде чинності  Рішення НКЦПФР «Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку ціфнних паперів» від 25.04.2013р. №769 відповідно до якого, у разі якщо в професійному учаснику фондового ринку відсутня посада головного бухгалтера, зазначені вимоги застосовуються до особи, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку в професійному учаснику фондового ринку. Головний бухгалтер професійного учасника фондового ринку повинен відповідати таким професійним вимогам:
мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр);
мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року N 215, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за N 584/1609 (зі змінами). У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки;
не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;
мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п'яти років в будь-якій іншій установі.
 

Номер запитання: 2
Ім'я: Владимир
Дата та час: 30.05.2013 17:07:21
Запитання: 1. Какие документы нужно подавать для филиала (не банк)? 2. Какие документы подаются для обособленного подразделения? Может ли быть несколько обособленный подразделений?

 Так, може бути декілька відокремлених підрозділів.

Відповідно до Розділу 5 Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, у разі наявності в ліцензіата відокремленого підрозділу, розширення переліку діючих, які будуть провадити окремі види професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією або розширення переліку видів діяльності, які провадить цей відокремлений підрозділ, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії заяву про видачу копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 2) та такі документи:

1.1. Для всіх ліцензіатів, крім банку, копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата та копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами.

1.4. Довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку та для яких отримуються копії відповідної ліцензії (додаток 10).

1.5. Довідку про керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку (додаток 11).

1.6. Засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

1.7. Засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Подається ліцензіатом, який згідно з вимогами цього Порядку надає ці документи при отриманні ліцензії.

У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, то вказаний документ не надається.

1.8. Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за видачу копії ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цього Порядку. Подається у строк не пізніше місяця після прийняття рішення про видачу копії ліцензії.

Номер запитання: 3
Ім'я: Наталья
Дата та час: 30.05.2013 17:23:05
Запитання: Если у торговца 1 учредитель, который владеет 100% уставного фонда,должен ли он получать согласование НКЦПФР на владение істотною участю при увеличении уставного капитала для получения лицензии на діяльність із зберігання активів ІСІ.

Відповідно до Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 № 394 Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що цей заявник самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі - набуття або збільшення істотної участі), повинен не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії. Таким чином, погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку необхідно у разі набуття або збільшення істотної участі. Якщо при збільшення статутного капіталу відбувається за рахунок внесення вкладу (оплати акцій) 1 засновника, та його частка при збільшенні не зміниться (складатиме 100% після збільшення) погодження юридичною чи фізичною особою істотної участі не потребується.

Номер запитання: 4
Ім'я: Лариса
Дата та час: 31.05.2013 10:23:38
Запитання: Чи повинен керівник служби внутрішнього аудиту бути сертифікований та який сертифікат він повинен мати торговця чи зберігача, якщо ліцензіат торговец-зберігач?

Ні, не повинен. Положенням про особливовості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 19.07.2012р. №996 встановлено вичерпний перелік вимог до посадових осіб служби внутрішнього аудиту.

Номер запитання: 5
Ім'я: Лариса
Дата та час: 31.05.2013 10:27:38
Запитання: Прошу надати приклад заповнення таблиць щодо інформації про Структуру власності заявника (ліцензіата) В проекті це був додаток 19
android hidden spy app turbofish.com android apps spy


 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше.


Номер запитання: 6
Ім'я: Лариса
Дата та час: 31.05.2013 10:28:41
Запитання: Чи необхідно надавати Аудит разом з усіма документами якщо статуний капітал не змінювався

 Відповідо до п.3.7. Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії до заяви про видачу ліцензії додається аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів). Подаються щодо заявника, який вперше отримує ліцензію для підтвердження, зокрема сплати статутного капіталу, та щодо заявника у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу, для підтвердження сплати такого збільшення.  

Таким чином, якщо після отримання попередньої ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, розмір статутного капіталу не змінювався, то подавати аудиторський висновок відповідно до вимог п.3.7. Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії не потрібно.


Номер запитання: 7
Ім'я: Лариса
Дата та час: 31.05.2013 10:30:01
Запитання: Які документи необхідно надати якщо повноваження головногшо бухалтера здійснює юридична особа згідно договору

 У відповідності до  п. 3.20. Розділу ІІ проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії у разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника

Номер запитання: 8
Ім'я: Ольга
Дата та час: 31.05.2013 11:15:58
Запитання: У переліку документів, подання яких є необхідним для отримання ліцензії, вживається поняття "заявник, який вперше отримує ЛІЦЕНЗІЮ". Що мається на увазі, яку іменно ліцензію? Якщо це ліцензія депозитарної установи, то її зараз усі зберігачі, що мають ліцензію зберігача цінних паперів, будуть отримувать вперше. Чи мається на увазі, що це стосується юр. осіб, які раніше взагалі не мали ліцензію зберігача, а тільки зараз будуть вперше отримувать ліцензію депозитраної установи?

 Під поняттям «Заявник, який вперше отримує ліцензію», що вживається у  Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії мається на увазі, юридична особа, яка подає документи на отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку будь-якого виду вперше. Тобто, до моменту подання заяви у неї не було жодних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.


Номер запитання: 9
Ім'я: Ольга
Дата та час: 31.05.2013 11:23:00
Запитання: Що стосується Статуту. Що краще зробити: 1. внести зміни, де вказати новий вид діяльності, а саме діяльності депозитарної установи, та зазначити, що ці зміни набирають чинності після 10.10.2013 року? 2. Чи все ж таки зробити нову редакцію Статуту, але прописати обидва вида діяльності, а саме депозитарної дільності - зберігача цінних паперів та діяльності депозитарної устанои? Заздалегіть вдячна за конкретні і чіткі відповіді!

 Професійний учасник фондового ринку, який на даний час здійснює депозитарну діяльність відповідно до чинного законодавства, бажає отримати нову ліцензію для провадження депозитарної діяльності відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України", який набере чинності в повному обсязі 12.10.2013, то такий професійний учасник має зазначити у статуті вид діяльності - депозитарна діяльність із зазначенням конкретних видів, визначених Законами України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та "Про депозитарну систему України". Тобто залишаються діючі види діяльності та прописуються нові, із зазначенням, що депозитарна діяльність здійснюватиметься відповідно до законодавства України на підставі відповідної(их) ліцензії(ій), виданої(их) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер запитання: 10
Ім'я: Элеонора
Дата та час: 31.05.2013 11:29:34
Запитання: При наличии у лицензиата двух лицензий на осуществление депозитарной деятельности (депозитарного учреждения и деятельности по хранению активов ИСИ) требуется ли создание двух структурных подразделений?

 Так, потрібно. Відповідно до п. 3 Глави 1 Розділу 2 Проекту Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)- депозитарної діяльності депозитарними установами та клірингової діяльності для провадження депозитарної діяльності депозитарна установа зобов’язана створити структурний підрозділ. Відповідно до п. 1 Глави 2 Розділу 2 Проекту Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)- депозитарної діяльності депозитарними установами та клірингової діяльності діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування здійснюється депозитарною установою, яка отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів та дотримується всіх вимог глави 1 цього розділу.

Таким чином, для провадження професійної депозиатрної  діяльності на фондовому ринку, а саме: діяльності депозитарної установи, та діяльності із зберігання активів ІСІ необхідно створити два  структурні підрозділи.


Номер запитання: 11
Ім'я: Элеонора
Дата та час: 31.05.2013 11:31:44
Запитання: Каково должно быть количество сертифицированных сотрудников при наличии у лицензиата (не банка) двух лицензий на осуществление депозитарной деятельности: депозитарного учреждения и деятельности по хранению активов ИСИ?

 У відповідності до  п. 5 Глави 4 Розділу ІІ проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії   Для заявника при отриманні ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та одного із видів діяльності із зберігання активів інституціональних інвесторів, а саме: діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії такі: сертифіковані в установленому Комісією порядку повинні бути керівні посадові особи, яким надані повноваження щодо провадження депозитарної діяльності та не менше двох фахівців в підрозділах, яким надані повноваження щодо здійснення депозитарної діяльності (у тому числі, два спеціалісти, а саме керівна посадова особа та фахівець у відповідному підрозділі) повинні мати сертифікат на провадження депозитарної діяльності та сертифікат на провадження діяльності з управління активами), та по два спеціалісти (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого структурного підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності. Таким чином,  в кожному підрозділі повинно працювати не менше двох сертифікованих фахівців.  Сертифіковані фахівці, які будуть працювати у підрозділі зберігання активів ІСІ повинні мати окрім сертифікатів депозитарної діяльності,  ще й сертифікати КУА.

Номер запитання: 12
Ім'я: Олег
Дата та час: 31.05.2013 11:34:02
Запитання: В зв'язку з необхідністю надання в складі документів на отримання ліцензії депозитарної установи інформації щодо керівника служби внутрішнього аудиту (підпункт 11 ст. 27-1 ЗУ"Про ЦП та фондовий ринок")просимо надати відповіді на наступні питання : 1. Чи може бути керівник служби внутрішнього аудиту призначений з числа усіх осіб які мають трудові відносини з Товариством чи лише з числа осіб які є посадовими особами Товариства згідно ст.1 підпункту 14 закону "Про цінні папери та фондовий ринок" ? 2. У разі якщо після призначення керівником служби внутрішнього аудиту особу перевели з посади економіста на посаду заступника директора чи потрібно повторно затверджувати її призначення внутрішнім аудитором на загальних зборах учасників Товариства ? 3. У разі призначення керівником служби внутрішнього аудиту заступника директора чи потрібно в статуті товариства вказувати що заступник директора є посадовою особою Товариства ?

1. Керівник служби внутрішнього аудиту повинен бути посадовою особою Товариства згідно підпункту 14 ст.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2. Повторне призначення не потрібне.

3. Норма ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» про визначення поняття «посадові особи» є прямою, тому прописувати додатково що заступник директора є посадовою особою Товариства у Статуті не обов’язково.


Номер запитання: 13
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 31.05.2013 15:39:55
Запитання: 1) Будь-ласка, чи можливо запропонувати зразок змін, які необхідно внести до Статуту підприємства, щодо видів діяльності - діючих та майбутніх.

 Професійний учасник фондового ринку, який на даний час здійснює депозитарну діяльність відповідно до чинного законодавства, бажає отримати нову ліцензію для провадження депозитарної діяльності відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України", який набере чинності в повному обсязі 12.10.2013, то такий професійний учасник має зазначити у статуті вид діяльності -- депозитарна діяльність із зазначенням конкретних видів, визначених Законами України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та "Про депозитарну систему України". Тобто залишаються діючі види діяльності та прописуються нові, із зазначенням, що депозитарна діяльність здійснюватиметься відповідно до законодавства України на підставі відповідної(их) ліцензії(ій), виданої(их) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер запитання: 14
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 31.05.2013 16:01:55
Запитання: 1) Будь-ласка, чи можливо запропонувати зразок змін, які необхідно внести до Статуту підприємства, щодо видів діяльності - діючих та майбутніх.

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше.

Номер запитання: 15
Ім'я: Татьяна Н.
Дата та час: 01.06.2013 13:29:01
Запитання: 1. Известно ли, какие именно внутренние положения (копии) предоставляются в Комиссию. 2. В случае если депозитарную деятельность в юр.лице-Торговце осуществляет только филиал как "спеціалізований структурний підрозділ", можно ли одновременно подавать документы на получение лицензи депозитарного учреждения и на получение копии этой лицензии для филиала? Спасибо.

 1.Відповідно до п.3.31 Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії   До заяви про видачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності додаються  Копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.

Внутрішніми документами, що визначають порядок надання фінансових послуг відповідно до проекту Положення про депозитарну діяльність є:

- внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи

- регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Документи на отримання копії ліцензії можна надавати одночасно з пакетом документів на отримання ліцензії 

Номер запитання: 16
Ім'я: Лариса
Дата та час: 03.06.2013 11:28:27
Запитання: Для заміни ліцензії зберігача необхідно надавати Заяву на видачу чи переоформлення ліцензії

 Відповідно  до  п. 1 Розділу 6 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії у разі виникнення у процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 3) разом з оригіналом ліцензії, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями чи органом, який видав документ, які підтверджують зазначені зміни
 
Таким чином,  для отримання ліцензії на здійснення діяльності депозитарної установи необхідно подавати заяву про видачу ліцензії.
 

Номер запитання: 17
Ім'я: Лариса
Дата та час: 03.06.2013 11:33:39
Запитання: Чи необхідно надавати разом з копією сертифікатів працівників копію трудової книжки спеціаліста

 До заяви про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності копії трудових книжок сертифікованих фахівців не додаються.

Номер запитання: 18
Ім'я: Владимир
Дата та час: 03.06.2013 14:04:30
Запитання: 1.Нужно ли "на сегодня" иметь "корочку" про обучение бухгалтера для Руководителя который выполняет его функции? (должности гл.бух. нет). 2.то же самое только после вступления рішення НКЦПФР від 25.04.2013 року № 769, № 793/23325 Минюст.

На сьогоднішній день вимоги мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку особою, яка виконує обов’язки головного бухгелтера немає.
У відповідності до  п. 3.20. Розділу ІІ проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії у разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

  

Відповідно до Рішення НКЦПФР від 25.04.2013р. №769 «Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів» Ці Професійні вимоги поширюються на осіб, які займають посаду головного бухгалтера професійних учасників фондового ринку (крім банків). У разі якщо в професійному учаснику фондового ринку відсутня посада головного бухгалтера, зазначені вимоги застосовуються до особи, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку в професійному учаснику фондового ринку.
Головний бухгалтер професійного учасника фондового ринку повинен відповідати таким професійним вимогам:
 
мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр);
 
мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року N 215, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за N 584/1609 (зі змінами). У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки;
 
не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;
 
мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п'яти років в будь-якій іншій установі.
 
З 01 січня 2014 року особа, що займає посаду головного бухгалтера, повинна відповідати вимогам, затвердженим цим рішенням.
 
Таким чином, на момент подання заяви про видачу ліцензія особа, що виконує обов’язки головного бухгелтера може не мати кваліфікаційного посвідчення, але повинна буде отримати таке посвідчення до 01.01.2014р.
 

Номер запитання: 19
Ім'я: Татьяна Н.
Дата та час: 04.06.2013 10:31:18
Запитання: Письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявника в Україні відсутній. Його необхідно отримувати? Дякую.

 Якщо законодавством держави  юридичної особи, яка є власником істотної участі заявника, передбачено отримання такого дозволу, тоді брати його необхідно.  Якщо ні, тоді надається письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

Номер запитання: 20
Ім'я: Артем
Дата та час: 04.06.2013 12:32:10
Запитання: Якщо ліцензія буде видана Комісією після 11.10.2013 р., які дії необхідно буде здійснити зберігачу цінних паперів, враховуючи те, що документи для отримання ліцензії подані в Комісію?

 Якщо нова ліцензія  буде видана після 11.10.2013р., то до моменту її видачі, зберігач повинен призупинити свою діяльність.

Номер запитання: 21
Ім'я: Александра
Дата та час: 04.06.2013 16:57:39
Запитання: Согласно п. 3.8. Лицензионных условий: подается "Довідка державного органу, що відповідає за сплату податків та зборів, про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) установленої форми, та/або копія податкової декларації, засвідчена підписом та печаткою заявника;". То есть можно подать копию декларации за прошлый отчетный период без справки налоговой?

 Так, достатньо подати один документ, або декларацію або довідку державного органу.

Звертаємо Вашу увагу, що зазначені дркументи подаються заявником, який вперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки.


Номер запитання: 22
Ім'я: Александра
Дата та час: 04.06.2013 17:09:54
Запитання: Добрый день, подскажите пожалуйста такой момент. При перечислении документов на получение лицензии после определенного документы есть фраза: "Подається заявником, який вперше отримує ліцензію". То есть если хранитель получает лицензию на "депозитарну установу" это считается получением такой лицензии впервые?

 Під поняттям «Заявник, який вперше отримує ліцензію» відповідно до проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії мається на увазі, юридична особа, яка подає документи на отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку будь-якого виду вперше. Тобто, до моменту подання заяви у неї не було жодних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Номер запитання: 23
Ім'я: Татьяна Н.
Дата та час: 05.06.2013 10:13:30
Запитання: Згідно з п. 3.11. проекту, подається аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого учасника (акціонера) за останній звітний рік та за період, у якому відбулась сплата статутного капіталу заявника. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника. В нашій ситуації власник з істотною участю не був засновником (не сплачував С.К.). Який аудиторський висновок потрібен. Дякую!

 Аудиторський висновок відповідно до п. 3.11 Проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії подається заявником, який вперше отримує ліцензію.

Під поняттям «Заявник, який вперше отримує ліцензію» відповідно до проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії мається на увазі, юридична особа, яка подає документи на отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку будь-якого виду вперше. Тобто, до моменту подання заяви у неї не було жодних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Таки чином, подання аудиторського висновку  відповідно до п. 3.11 Проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії не потрібне.

Номер запитання: 24
Ім'я: Татьяна Н.
Дата та час: 05.06.2013 11:05:55
Запитання: Згідно з п. 3.11. проекту, подається аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого учасника (акціонера) за останній звітний рік та за період, у якому відбулась сплата статутного капіталу заявника. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника. В нашій ситуації власник з істотною участю не був засновником (не сплачував С.К.). Який аудиторський висновок потрібен. Дякую!

 Див. відповідь на питання 23.

Номер запитання: 25
Ім'я: Анна
Дата та час: 05.06.2013 12:20:42
Запитання: При заповненні Додатка 8 Порядку "Відомості щодо структурних підрозділів заявника" під час подання документів на ліцензію депозитарної установи та зберігача активів ІСІ необхідно зазначати лише інформацію стосовно лише цих підрозділів? Чи може треба зазначати інформацію ще й стосовно підрозділу торговця? Що саме ми повинні відображатися у графі "посадові обов'язки"? Також відповідно до п. 3.29 ми подаємо витяг зі штатного розпису. Чи достатньо буде копії штатного розкладу?
android hidden spy app turbofish.com android apps spy


 
  1. При заповненні Додатку 8 Проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, що додається до заяви про видачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності вказується інформація щодо структурних підрозділів, пов’язаних із депозитарною діяльність, інформація щодо стурктурного підрозділу торговця цінними паперами не зазначається.
  2. Оскільки форма витягу зі штатного розпису заявника щодо прізвища, ім’я, по батькові та посади не затверджена, то можна подавати і копію штатного розкладу.
  3. У графі «посадові обов’язки» зазначаються відомості щодо обов’язків фахівців, наприклад: «На начальника Відділу депозитарної діяльності покладаються такі обов’язки: консультування депонентів по питанням функціонування Національної депозитарної системи та фондового ринку, залучати клієнтів на депозитарне обслуговування, розробляти внутрішні документи та ін.»

Номер запитання: 26
Ім'я: Анна
Дата та час: 05.06.2013 12:42:15
Запитання: Питання стосовно внутрішнього аудитора. Згідно штатного розкладу введено окрему посаду "внутрішній аудитор". На цю посаду призначено загальними зборами учасників внутрішнього аудитора. Аудитор призначений на посаду за сумісництвом. Основне місце роботи - головний бухгалтер в іншому проф. учаснику. Яку саме інформацію по аудитору слід зазначити в п. 6 анкети (чи зазначати основне місце роботи без інформації про звільнення)? Яке саме місце вважати останнім для заповнення п. 7 (попереднє місце роботи згідно трудової книжки чи основне місце роботи на сьогодні)?

 В п. 6 Додатку 14 Анкети щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудитора зазначається інформація щодо всіх займаних посад у професійних учасниках фондового ринку, також вказується інформація поосновне  місце роботи на сьогодні, без інформації про звільнення.

В п. 7. Додатку 14 Анкети щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудитора вказується  інформація шодо професійного учасника, в якому внутрішній адуитор працює на момент подання документів на ліцензію.


Номер запитання: 27
Ім'я: Анна
Дата та час: 05.06.2013 12:58:09
Запитання: Питання стосовно заповнення Додатку 14 Порядку "Анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи.." В п. 8 "освіта та кваліфікація" зазначати дані по диплому? Якщо 2 освіти - зазначати усю інформацію? Якщо у особи є диплом з курсів бухгалтерів, че теж зазначати? Чи необхідно зазначати інформацію щодо сертифікатів на право здійснення проф. діяльності на фондовому ринку?

 При заповненні Додатку 14 Проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії у п. 8 «Освіта та кваліфікація» вказується освіта, науковий ступінь, професійна ліцензія, диплом: №, дата видачі, ким виданий, спеціалінсть і кваліфікація. Якщо особа має 2 вищі освіти, то така інформація зазначається. Інформація щодо закінчених курсів, сертифікатів на здійснення проф. діяльності не вказується.


Номер запитання: 28
Ім'я: Олена
Дата та час: 05.06.2013 13:45:48
Запитання: Згідно п.3.12 Проекту "Порядку та умов видачі ліцензії" заявником подається анкета щодо ділової репутації керівника (членів) виконачого органу, голови та членів наглядової ради власників з істотною участю у заявника (ліцензіата), які мають пряме володіння у статутному капіталі заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль. Питання: Потрібно подавати анкети керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради самого заявника (ліцензіата), якщо ці особи володіють істотною участю у статутному капіталі заявника? Чи потрібно подавати анкети керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради власників заявника (юридичних осіб), які володіють істотною участю у заявника?

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше.

Номер запитання: 29
Ім'я: Олена
Дата та час: 05.06.2013 13:47:29
Запитання: Згідно п.3.18 Проекту "Порядку та умов видачі ліцензії" заявником заповнюється Довідка щодо структури власності заявника та власників з істотною участю в ньому. Виникло питання щодо табл.6 п.8 розділу І цієї довідки під назвою "Інформація про взаємозв’язки власників з істотною участю у заявника (ліцензіата)". У заголовку колонки 5 написано, що потрібно показати взаємозв’язки власників заявника та осіб, що володіють опосередкованою істотною участю у заявника. Згідно роз’яснення під таблицею у колонці 5 зазначається взаємозв’язок між прямим власником заявника (ліцензіата) та опосередкованим власником, що зазначається у колонці 4 (згідно таблиці - це особа, яка здійснює опосередкований контроль). Питання: У колонці 5 потрібно зазначати взаємозв’язок між власниками заявника та особами, які володіють опосередкованою істотною участю у заявника, чи які здійснюють опосередкований контроль?

 У колонці 5  потрібно зазначати взаємозв’язок між власниками заявника та особами,  які здійснюють опосередкований контроль

Номер запитання: 30
Ім'я: Олена
Дата та час: 05.06.2013 13:48:45
Запитання: Згідно п.3.18 Проекту "Порядку та умов видачі ліцензії" заявником заповнюється Довідка щодо структури власності заявника та власників з істотною участю в ньому. Виникло питання щодо табл.1 п.1 розділу ІІ цієї довідки під назвою "Перелік власників з істотною участю у власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)". Питання: У колонці 2 цієї таблиці потрібно вказувати власників заявника чи власників з істотною участю у власника з істотною участю у заявника? Інформація щодо власників заявника вже зазначалася у таблиці 1 попереднього розділу цієї довідки.

 У таблиці 1 Розділу 2 Додатку 19 до Проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії вказується інформація про власників з істотною участю у власника з ітотною участю у заявника, тобто вказується інформація щодо осіб які мають істотну участь у власника заявника. 


Номер запитання: 31
Ім'я: Анна
Дата та час: 05.06.2013 16:47:47
Запитання: Питання стосовно кількості сертифікованих працівників, які необхідні для отримання ліцензії депозитарної установи та зберігача активів ІСІ. Для отримання ліцензій необхідно створити 2 підрозділи: відділ депозитарної діяльності та відділ зі зберігання активів ІСІ. В кожному підрозділі повинен бути керівник відділу та фахівець, які мають відповідно сертифікати зберігача (для відділу депозитарної діяльності) та сертифікати зберігача та КУА (для відділу зі зберігання активів ІСІ). Чи можливе призначення однієї особи, яка має сертифікати зберігача та КУА, на посаду фахівця відділу депозитарної діяльності та за сумісництвом на посаду фахівця відділу зберігання активів ІСІ? Також питання, чи підпадає під категорію "фахівець" особа, яка займає посаду заступника керівника відповідного відділу?

 Так, суміщення роботи у підрозділі депозитарної діяльності та у підрозділі  зберігання активів ІСІ одним фахівцем не забороняється. Заступник керівника відділу не підпадає під категорію «фахівець».

Номер запитання: 32
Ім'я: Олег
Дата та час: 06.06.2013 10:54:23
Запитання: Торговці цінними паперами відповідно до гл.2 п.5 чинних на 06/06/2013 року "Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" повинні розробити систему управління ризиками. Згідно підпункту 13 пункту 2 ст. 27-1 "Про цінні папери та фондовий ринок" для отримання ліцензії необхідно надати систему управління ризиками. Питання: Система управління ризиками яку треба надати для отримання ліцензії депозитарної установи має відноситись виключно до депозитарної установи чи треба надати систему управління ризиками торговця цінними паперами на основі якого створено депозитарну установу ?
android hidden spy app read android apps spy


 Відповідь: Відповідо до пункту 3.31 Розділу 2 Проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії до заяви про видачу ліцензії надаються копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками. Внутрішній документ про систему управління ризиками не обов’язково повинен містити  тільки ризики щодо депозитарної діяльності, можна розробити  один документ, але в ньому обов’язково визначити всі види ризиків ( торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності). 


Номер запитання: 33
Ім'я: Галина
Дата та час: 06.06.2013 11:32:54
Запитання: 1. Якими нормативними документами НКЦПФР керуватись при складанні пакету документів для переоформлення ліцензії? 2. Чи є у АУФТ приклад змін до Статуту, які необхідно внести для заміни ліцензії, щодо предмету діяльності депозитарної УСТАНОВИ? 3. Чи є у АУФТ професійні участники, які вже замінили ліцензію зберігача на ліцензію ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ?

 
  1. При складанні пакету документів  для отримання ліцензії  Депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи зберігання активів ІСІ, зберігання активів пенсійних фондів),  необхідно керуватися ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» та Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013р. №817, зареєстрованому Міністерством юстиції 01 червня 2013р. за №  854/23386 (з моменту набрання його чинності).
  2. Професійний учасник фондового ринку, який на даний час здійснює депозитарну діяльність відповідно до чинного законодавства, бажає отримати нову ліцензію для провадження депозитарної діяльності відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України", який набере чинності в повному обсязі 12.10.2013, то такий професійний учасник має зазначити у статуті вид діяльності - депозитарна діяльність із зазначенням конкретних видів, визначених Законами України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та "Про депозитарну систему України". Тобто залишаються діючі види діяльності та прописуються нові, із зазначенням, що депозитарна діяльність здійснюватиметься відповідно до законодавства України на підставі відповідної(их) ліцензії(ій), виданої(их) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  3. У розпорядженні Асоціації «УФТ» відсутня інформація щодо професійних учасників, які замінили ліцензію за видом професійної діяльності - депозитарна установа.

Номер запитання: 34
Ім'я: Галина
Дата та час: 06.06.2013 11:33:06
Запитання: 1. Якими нормативними документами НКЦПФР керуватись при складанні пакету документів для переоформлення ліцензії? 2. Чи є у АУФТ приклад змін до Статуту, які необхідно внести для заміни ліцензії, щодо предмету діяльності депозитарної УСТАНОВИ? 3. Чи є у АУФТ професійні участники, які вже замінили ліцензію зберігача на ліцензію ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ?

 Див. відповідь на питання 33

Номер запитання: 35
Ім'я: Татьяна Н.
Дата та час: 06.06.2013 13:21:39
Запитання: На официальном сайте Комиссии размещена автоматиз. система для предоставления документов в электронной форме, но информация в ней не соответствует проекту "Порядок та умови видачі ліцензії ..." 2013 г.

 Так, дійсно  форми документів для заповнення в електронному вигляді не відповідають вимогам Порядку та умов видачі ліцензії.Інформація щодо строку приведення ел. форм на сайті НКЦПФР у відповідність до Порядку на сьогодні відсутня. 

Номер запитання: 36
Ім'я: Ірина
Дата та час: 06.06.2013 15:07:17
Запитання: Закон "Про депозитарну систему України" набуває чинності з 11.10.13. Коли потрібно надати пакет документів до НКЦПФР для заміни ліцензії зберігача на ліцензію депозитарної установи ( з урахуванням терміну розгляду документів 3 місяці)

 Відповідно до п. 6 ст. 27-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому  нею  порядку  видає ліцензію на провадження певного виду  професійної  діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі  протягом  трьох  місяців  з  дня  надходження  документів, зазначених  у частині другій цієї статті. Для перевірки інформації про  іноземних  юридичних  осіб  або  фізичних  осіб  - іноземців, включених  до  структури  власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

  ЗУ  «Про депозитарну систему України» набирає чинності 11.10.2013р.

Таким чином, вищевказані строки, документи необхідно подати за 3 місяці до моменту набрання чинності закону (якщо у структурі власності юридичної особи  відсутні нерезиденти).


Номер запитання: 37
Ім'я: Ірина П.
Дата та час: 07.06.2013 9:54:41
Запитання: Які вимоги Ліцензійних умов НКЦПФР до приміщення для здійснення депозитарної діяльності (площа, обладнання), якщо заявник банк-зберігач?

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше.


Номер запитання: 38
Ім'я: Олена
Дата та час: 07.06.2013 10:08:43
Запитання: Згідно п.3.3 Проекту "Порядку та умов видачі ліцензії" письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи (фізичної особи – іноземця) у заявника потрібно подавати тільки стосовно власників з істотною участю, які мають пряме володіння у статутному капіталі заявника, чи стосовно також усіх опосередкованих власників істотної участі (послідовно аж до кінцевого власника-фізичної особи)? В яких країнах в законодавстві немає вимог щодо отримання такого дозволу?

 Відповідно до п.3.3. Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії Письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявника  в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, та письмовий дозвіл на участь фізичної особи – іноземця у заявника в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) у відсутності в законодавстві відповідної держави  вимог щодо отримання такого дозволу.

Подається заявником щодо іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) власника з істотною участю у заявника.
Тобто, вищезазначений дозвіл не подається щодо опосередкованих власників.
 


Номер запитання: 39
Ім'я: Олена
Дата та час: 07.06.2013 10:09:10
Запитання: Згідно п.3.13 Проекту "Порядку та умов видачі ліцензії" подається анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у заявника. Якщо власник з істотною участю є нерезидентом, на якій мові повинна заповнюватися анкета (українській, англійській чи на мові держави нерезидента), та чи потрібно потім перекладати анкету українською мовою?

 Якщо власником істотної участі заявника є нерезидент, то Анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у заявника заповнюється на мові нерезидента, та надається переклад завірений нотарусом, або анкета заповнюється українською мовою уповноваженою особою, та надається відповідне доручення.

Номер запитання: 40
Ім'я: Ірина П.
Дата та час: 07.06.2013 10:14:45
Запитання: Які вимоги Ліцензійних умов до структури підрозділу депозитарної установи, кількості сертифікованних фахівців при отриманні банком-зберігачем ліцензії на депозитарну діяльність, діяльність із зберігання активів ІСІ, діяльність із зберігання активів ПФ. Чи обов`язково ділення відділу на сектори по видам діяльності, а саме сектор депозитарної діяльності, сектор на здійснення діяльності із зберігання активів ІСІ, та сектор на здійснення діяльності із зберігання активів ПФ ? Чи може один фахівець депозитарного відділу, який має сертифікат зберігача та сертифікат з управляння активами суміщати обов`язки фахівців сектора депозитарної діяльності та сектора діяльності із зберігання активів ІСІ та ПФ.

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше.


Номер запитання: 41
Ім'я: Виктория М.
Дата та час: 07.06.2013 15:14:53
Запитання: Два вопроса: 1. Где конкретно на официальном сайте Комиссии размещена автоматиз. система для предоставления документов в электронной форме? 2. Хранитель(банк)получает 2 лицензии: депозитарного учреждения (уже имея лицензию Хранителя) и по облсуживанию ИСИ (в первый раз)- нужно ли подавать внутренние Положения (на каждый вид отдельно)? Спасибо.

 1. Так. Відповідно до п.3.31 Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії  до заяви про видачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності додаються  Копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.

Внутрішніми документами, що визначають порядок надання фінансових послуг відповідно до проекту Положення про депозитарну діяльність є:

- внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи

- регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Автоматизована система НКЦПФР для надання документів в елекронному вигляді знаходиться за посиланням http://lr.nssmc.gov.ua/

Звертаємо Вашу увагу, що на даний момент не всі форми документів в електронному вигляді, які заповнюються на сайті НКЦПФР відповідають вимогам проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії


Номер запитання: 42
Ім'я: Наталия
Дата та час: 10.06.2013 11:55:41
Запитання: Могут ли в структуре управления (отдела), который выполняет депозитарные операции быть поразделения которые обслуживают ИСИ и НПФ ?

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше.


Номер запитання: 43
Ім'я: Світлана
Дата та час: 10.06.2013 14:04:51
Запитання: Чи треба довідкою про несудимість підтверджувати анкету щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у заявника(ліцензіата) та всіх осіб через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) (додаток 17)?

 Анкети щодо ділової репутації, що додаються до заяви про видачу ліцензії, необов’язково підтвержувати довідкою з органів нутрішніх справ про відсутність судимості.  Звертаємо Вашу увагу, що наявність таких довідок може пришвидшити розгляд пакетів документів на отримання ліцензії в Комісії, та запобігти можливим зауваженням зі сторони  НКЦПФР при проведенні перевірок.

Номер запитання: 44
Ім'я: Світлана
Дата та час: 10.06.2013 14:06:27
Запитання: Чи треба вимагати таку довідку про несудимість від фізичних осіб для підтвердження інформації в анкеті?

 Див. відповідь на питання 43

Номер запитання: 45
Ім'я: Наталья Г.
Дата та час: 10.06.2013 14:38:38
Запитання: Чи треба до копії генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій яка видана НБУ подавати додатки з переліком валютних операцій які має право здійснювати заявник - банк, чи достатньо копії тільки генеральної ліцензії без додатків.

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше.

Номер запитання: 46
Ім'я: Наталья Г.
Дата та час: 10.06.2013 14:49:55
Запитання: Чи повинен заявник-банк, який має ліцензію зберігача цінних паперів, до пакету документів на отримання ліцензій на провадження трьох видів депозитарної діяльності подавати аудиторський висновок, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії збільшення (зменшення)розміру статутного капіталу не відбувалося.

 Відповідо до п.3.7. Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії до заяви про видачу ліцензії додається аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів). Подаються щодо заявника, який вперше отримує ліцензію для підтвердження, зокрема сплати статутного капіталу, та щодо заявника у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу, для підтвердження сплати такого збільшення.  
Таким чином, якщо після отримання попередньої ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, розмір статутного капіталу не змінювався, то подавати аудиторський висновок відповідно до вимог п.3.7. Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії не потрібно.

Номер запитання: 47
Ім'я: Наталья Г.
Дата та час: 10.06.2013 15:05:44
Запитання: Які вимоги НКЦПФР до приміщення (площа, обладнання) для здійснення депозитарної діяльності депозитарною установою, якщо заявник -банк. Які відомості повинні бути відображені в Довідкі про наявність відокремленого приміщення. Чи можливо надати примір цієї довідки, який буде согласований з НКЦПФР.

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше. 

Номер запитання: 48
Ім'я: Наталья Г.
Дата та час: 10.06.2013 15:12:01
Запитання: До заяви на видачу ліцензії подаєтся довідка у довільній формі щодо штрафних санкцій, якщо такі накладались на заявника протягом останніх двох років. Маєтся на увазі штрафні санкції які накладалися на заявника НКЦПФР за правопорушення на фондовому ринку, чи штрафні санкції які накладались на заявника за цей період взагалі.

 До заяви про видачу ліцензії відповідно до вимог п. 3.29 Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії додається  довідка щодо штрафних санкцій, та копії платіжних документів (якщо такі штрафні санкції сплачувались), за правопорушення, які вчинялись на фондовому ринку.

Номер запитання: 49
Ім'я: Наталья Г.
Дата та час: 10.06.2013 15:18:30
Запитання: 1. Чи повинен заявник - банк який має ліцензію зберігача цінних паперів, та який має намір отримати ліцензії на депозитарну діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів ІСІ, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів подавати до пакету документів копії внутрішніх положень заявника. 2. Депозитарна установа -банк повинен розробити одне положення яке буде регулювати три види депозитарної діяльності, чи на кожний вид депозитарної діяльності повинно бути окреме внутрішнє положення.

 Ви можете розробити одне положення, яке буде включати три види діяльності.

 Відповідно до п.3.31 Розділу 2 проекту Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії   До заяви про видачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності додаються  Копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.

Внутрішніми документами, що визначають порядок надання фінансових послуг відповідно до проекту Положення про депозитарну діяльність є:

- внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи

- регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи. 


Номер запитання: 50
Ім'я: Світлана
Дата та час: 10.06.2013 15:44:57
Запитання: Чи треба вимагати довідку про несудимість від керівників для підтвердження інформації в анкеті (додаток 14 проекту ліценз. умов) ?

 Див. відповідь на питання 43

Номер запитання: 51
Ім'я: Анна Б.
Дата та час: 10.06.2013 16:07:31
Запитання: 1. Чи обов'язково заявник –банк який має намір отримати ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів ІСІ та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів повинен ділити відділ на сектори по видам діяльності, а саме сектор здійснення депозитарної діяльності, сектор здійснення діяльності із зберігання активів ІСІ, та сектор здійснення діяльності із зберігання активів ПФ? 2. Чи обов’язково відділ повинен бути поділений на сектори по видам діяльності при наданні до НКЦПФР пакету документів на отримання ліцензій , чи законодавством буде надаватися час для приведення структури заявника до відповідності до вимог законодавства? 3. Чи передбачено законодавством відстрочка в отриманні фахівцями відділу сертифіката на здійснення діяльності КУА? 4. Чи передбачено ліцензійними умовами відстрочка в приведенні у відповідність до законодавства кількості сертифікованих на КУА спеціалістів які здійснюють депозитарну діяльність у секторі з обслуговування активів ІСІ та сектрі з обслуговування активів ПФ, чи заявник повинен мати фахівців які мають сертифікати КУА вже при наданні документів на отримання ліцензій до НКЦПФР?

 Так, на момент подання документів на отримання ліцензії повинно бути створено окремий підрозділ для кожного виду депозитарної діяльності (депозитарної  діяльності депозитарної установи, депозитарної діяльності із зберігання активів ІСІ,  депозитарної діяльності із зберігання активів  пенсійних фондів), та кількість сертифікованих фахівців повинна відповідати вимогам встановленим для цього виду діяльності. Відстрочок законодавством не передбачено.


Номер запитання: 52
Ім'я: Анна Б.
Дата та час: 10.06.2013 16:20:13
Запитання: 1. У статутному капіталі заявника - банка є юридична особа – резидент власник з істотною участю, а у статутному капіталі цієї юридичної особи- резидента (власника з істотною участю), істотною участю володіє юридична особа - нерезидент (опосередковане володіння). Чи повинен заявник – банк подавати документи передбачені ст. 27-1 п. 3. Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» на юридичну особу –нерезидента, яка має опосередковане володіння у заявника-банка.? 2. Які сроки передбачені законодавством для розгляду пакета документів на отримання ліцензії, якщо у заявника –банка у статутному капіталі є опосередковане володіння юридичною особою – нерезидентом?

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше. 

Номер запитання: 53
Ім'я: Яна
Дата та час: 10.06.2013 16:49:08
Запитання: Не прошло ли Решение НКЦПФР «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії» регистрацию в Минюсте? Документы на получение новых лицензий можно подавать сразу после его регистрации?
android hidden spy app read android apps spy


 Рішення  НКЦПФР від 14 травня 2013 року № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії» зареєстровано Міністерством юстиції України 01 червня  2013р. за №  854/23386.

Документи на отримання ліцензії відповідно до цього порядку можна подавати до НКЦПФР з моменту набрання чинності  цього  Рішення. До моменту набрання чинності цим Порядком, документи на отримання ліцензії  можно подавати відповідно до ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок України»


Номер запитання: 54
Ім'я: Яна
Дата та час: 10.06.2013 16:56:11
Запитання: 1. Какое минимальное количество сертифицированных специалистов ДЛЯ БАНКА, который собирается проводить «Депозитарну діяльність депозитарної установи» и «Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування»? 2. Руководящим должностным лицам (Председатель Правления, Начальник управления) нужны сертификаты по управлению активами или достаточно сертификатов на депозитарную деятельность? 3. Сколько в сумме сертификатов и каких должен иметь хранитель-БАНК, который занимается 2-мя вышеперечисленными видами деятельности? 4. Подразделений (отделов) должно быть 2? Каждое в «відокремленому приміщенні»? Без совмещения работы специалистов между отделами?

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше. 

Номер запитання: 55
Ім'я: Яна
Дата та час: 10.06.2013 17:09:06
Запитання: Вид деятельности «Зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним ЦП, а саме: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів» что предусматривает? Что конкретно хранитель может делать? Дематериализации ценных бумаг и хранения дематериализованных ценных бумаг на счетах собственников это касается?

 Діяльність зберігача цінних паперів за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність регулюється наступними нормативно-правовими актами:

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні

Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності
Положенням про депозитарну діяльність

Про Глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат
Щодо захисту прав власників цінних паперів при здійсненні депозитарного обліку
Норми та правила обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі
Порядком складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до
НКЦПФР
Порядком складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до
НКЦПФР
Порядком приймання уповноваженим на зберігання документів та копій архівів баз даних від зберігача цінних паперів та Порядку взаємодії уповноваженого на зберігання та депозитарію цінних паперів
Порядком приймання Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів
Порядком складання та подання до
НКЦПФР працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, щорічних відомостей про цінні папери, що є у власності цих працівників та членів їх сімей
Порядком взяття на облік у
НКЦПФР банку як розрахункового
Положенням  про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів.

 

Керуючись, не виключно, наведеними регуляторними актами, зберігач для здійснення депозитарної діяльності виконує такі основні функції:

- зберігання цінних паперів;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

- послуги щодо здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів, які укладає Зберігач або його депоненти на ринку цінних паперів.

 Для забезпечення зберігання цінних паперів Зберігач здійснює такі депозитарні операції:

- приймання сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника;

- зберігання свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- транспортування сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- видача сертифікатів цінних паперів, які зберігалися депозитарною установою;

- перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність) і на наявність усіх установлених законодавством України реквізитів;

- інвентаризація сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- інші операції, що можуть бути віднесені законодавством до функції зберігання цінних паперів.

 Для виконання функції обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах Зберігач здійснює такі депозитарні операції:

- адміністративні операції;

- облікові операції;

- інформаційні операції.

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміна режиму та місця зберігання (знаходження) депозитарних активів. До облікових операцій Зберігача відносяться операції зарахування; списання; переказу; переміщення цінних паперів.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів (клієнтів) з рахунками у цінних паперах за запитами депонентів (клієнтів) та інших осіб згідно з їх повноваженнями на отримання такої інформації.

До інформаційних операцій Зберігача відносяться операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;

- інформаційних довідок;

- інформації щодо операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

 Видання виписки з рахунку у цінних паперах, яка є підтвердженням прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, є виключно операцією зберігачів.


Номер запитання: 56
Ім'я: Жанна
Дата та час: 11.06.2013 8:11:59
Запитання: Все же, когда будет наиболее правильно подать пакет документов для замены лицензии и каковы границы подачи (начиная с_______ заканчиваю _______)? Спасибо.

 Відповідно до п. 6 ст. 27-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому  нею  порядку  видає ліцензію на провадження певного виду  професійної  діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі  протягом  трьох  місяців  з  дня  надходження  документів, зазначених  у частині другій цієї статті. Для перевірки інформації про  іноземних  юридичних  осіб  або  фізичних  осіб  - іноземців, включених  до  структури  власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

ЗУ  «Про депозитарну систему України» набирає чинності 11.10.2013р.

Таким чином, враховуючи вищевказані строки, документи необхідно подати за 3 місяці до моменту набрання чинності закону (якщо у структурі власності юридичної особи  відсутні нерезиденти).


Номер запитання: 57
Ім'я: Людмила
Дата та час: 11.06.2013 16:44:04
Запитання: Якщо банк бажає отримати ліцензію на новий вид діяльності - діяльності із зберігання активів ІСІ, при цьому на сьогодні вже є ліцензія зберігача, які внутрішні положення потрібно додавати до заяви? Ці положення подаються одночасно с пакетом документів до заяви, або спочатку їх треба зареєструвати в комісії, а потім подати с пакетом документів до заяви в комісію?

 Відповідь на Ваше питання потребує узгодження з представниками Комісії та буде надана пізніше. 

Номер запитання: 58
Ім'я: жанна
Дата та час: 11.06.2013 17:35:27
Запитання: коли набере чинності рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 року № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії» зареєстровано Міністерством юстиції України 01 червня 2013р. за № 854/23386.?

 Оскільки Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії» , затвердженого Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013р. № 817, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01 червня 2013р. за № 854/23386 в загальному доступі станом на 11.06.2013р. немає,  тому ознайомитися з ним немає можливості. Відповідь буду надана  пізніше.

Номер запитання: 59
Ім'я: жанна
Дата та час: 11.06.2013 17:41:38
Запитання: где можно скачать зарегистрированное решение № 817?

 Суміщення посад начальника відділу депозитарної діяльності та начальника відділу депозитарної установи дозволяється. На момент подачі документів фахівці повинні вже бути сертифіковані в установленому Комісією порядку. 

Номер запитання: 60
Ім'я: Виктория
Дата та час: 11.06.2013 17:49:34
Запитання: Возможно ли совмещение начальником отдела депозитарной деятельности (в наличии 2 сертификата: ИСИ и хранитель) должности начальника отдела по обслуживанию ИСИ? Можно ли подавать в Комиссию документы на получение лицензии ИСИ если специалист еще проходит обучение и не получил сертификат ИСИ?

 Суміщення посад начальника відділу депозитарної діяльності та начальника відділу депозитарної установи дозволяється. На момент подачі документів фахівці повинні вже бути сертифіковані в установленому Комісією порядку. 

 
Шановні колеги, час надання питань закінчився. Якщо на Ваше питання за час проведення конференції не отримано відповіді, відповідь буде надана пізніше та розміщена на сайті Асоціації.