ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Конференція

Інтернет-конференція «Фінансовий моніторинг на фондовому ринку». 

 

Дата початку: 16.12.2010 16:00:00
Дата закінчення:16.12.2010 18:30:00

Задати запитання.
Номер запитання: 1
Ім'я: Ігорь, м. Харків
Дата та час: 13.12.2010 17:36:05
Запитання: Просимо надати відповідь: Чи повинні суб'єкти первинного фінансового моніторингу звітувати перед правоохоронними органами та надавати відповіді на їх запити?

Доброго дня, шановні колеги.

 Ми розпочинаємо нашу першу конференцію з питань, пов’язаних із здійсненням фінансового моніторингу  професійними учасниками. Звертаємо Вашу увагу, що відповідні, які будуть надані під час конференції не є офіційним роз’ясненням. Частина питань, які є найбільш актуальними  додатково будуть опрацьовані та оприлюднені ДКЦПФР.

 

О.П. Мисюра:

Коли суб‘єкти первинного фінансового моніторингу виявляють фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вона пов‘язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, вони зобов‘язані в день їх виявлення інформувати про це визначені законом правоохоронні органи.

Також, суб‘єкти первинного фінансового моніторингу повинні надавати відповіді на запити, які, в межах компетенції визначеною законами, надсилаються правоохоронними органами.

 

М.Єремєєва

Відповідно до пп.в п.6. ч.2 ст. 6 Закону передбачено інформування компетентних органів у разі виявлення операцій, які пов‘язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму. Порядок інформування визначається СПФМ самостійно та відображається в Правилах СПФМ.  Наприклад шляхами такого інформування можуть бути: факсограма, телефонограма, письмове повідомлення, тощо.Номер запитання: 2
Ім'я: Елена,Днепропетровск
Дата та час: 13.12.2010 17:46:16
Запитання: Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 липня 2010 року N 1155 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», розділу ІІ, п.18. : «Відповідальний працівник не рідше одного разу на місяць складає письмові звіти довільної форми про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Відповідальний працівник підписує звіт.» Чи потрібно складати ці звіти, якщо відповідальним працівником є керівник? Якщо потрібно, то в якій формі, хто підписує цей звіт?

О.П. Мисюра

Звіт складати потрібно, навіть якщо відповідальною особою є керівник - це вимога законодавства. Звіт складається в довільній формі, може містити інформацію відповідно до п. 18 Положення №1155 та підписується відповідальною особою. Звіт використовується при внутрішніх перевірках діяльності суб‘єкта  та під час перевірок діяльності Комісією. У разі, якщо особа, яка є відповідальним працівником одночасно є керівником  СПФМ - підпис про ознайомлення керівника зі звітом не ставиться.Номер запитання: 3
Ім'я: ТЦП, м. Львів
Дата та час: 13.12.2010 17:53:34
Запитання: Чи планує Державний комітет фінансового моніторингу України розробляти типові програми та правила для окремих видів діяльності згідно чинного законодавства?

О.П. Мисюра:

Відповідно до Базового закону надання методологічної, методичної та іншої допомоги – це обов‘язок Комісії. На цей час спільно з АУФТом проводиться робота щодо підготовки методичних матеріалів з розробки внутрішніх документів для суб‘єктів первинного фінансового моніторингу

Номер запитання: 4
Ім'я: ТЦП, Харків
Дата та час: 14.12.2010 10:13:51
Запитання: Просимо відповісти на питання: Як з'ясувати фінансовий стан фізичної особи при проведенні ідентифікації? Які документи для цього повинна надати ця особа?

О.П.Мисюра

З‘ясувати фінансовий стан фізичної особи можливо на підставі опитувальника, передбачивши в ньому відповідні питання (джерело коштів, які використовуються для операцій з цінними паперами, посада та місце роботи тощо).

Номер запитання: 5
Ім'я: Оксана
Дата та час: 14.12.2010 10:19:37
Запитання: В Законі, ст.15 - "Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу"-п.9:9)проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника; - будь ласка розїясніть, про які векселя йде мова- про векселя що мають в індосаментом ряді бланковий індосамент, або про векселя у яких індосаментний ряд закінчується бланковим індосаментом.

О.П.Мисюра

Йдеться про безпосереднє проведення суб‘єктом фінансової операції з векселєм, який в цій операції передається за бланковим індосаментом. Якщо в індосаментом ряду є бланковий індосамент, після якого є також і іменні, то це може бути предметом оцінки ризику та внутрішнього фінансового моніторингу.Номер запитання: 6
Ім'я: Оксана
Дата та час: 14.12.2010 10:28:34
Запитання: В "Положенні про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів" за №1155 - в розділі VI. "Проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу" є п.3. "Перевірка здійснюється працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту ревізійного органу або іншого незалежного підрозділу органу,створення якого передбачено установчими та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу. У разі відсутності відповідних підрозділів (органів) перевірку здійснює посадова особа суб'єкта первинного фінансового моніторингу, визначена керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки. Запитання: якщо,у суб'єкта не має ані підрозділу внутрішнього аудиту ревізійного органу або іншого незалежного підрозділу, ані посадової особи окрім директора - чи може директор покласти на себе функцію по перевірці діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання ...


О.П.Мисюра:

Головним принципом внутрішньої перевірки діяльності суб‘єкта первинного фінансового моніторингу є об‘єктивна та незалежна оцінка діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом. Тобто, неможливо за зазначеними принципами перевіряти самого себе. Тому, якщо керівник не є відповідальною особою, він може провести таку перевірку, якщо він є відповідальною особою, то необхідно визначити іншу посадову особу, яка проведе перевірку.

Окремо слід зазначити, що маються на увазі посадові особи (органи СПФМ), які підпорядковуються керівнику  СПФМ.


Номер запитання: 7
Ім'я: Оксана
Дата та час: 14.12.2010 10:39:39
Запитання: Раніше порядок доступу до Правил та Програми здійснення фінансового моніторінгу суб'єктом фінансового моніторингу були були два окремих документа (Положення №538 -"Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єкта та програми здійснення фінансового моніторингу є окремими документами з обмеженим доступом. "), зараз в Положенні №1155 викладено наступним чином - Порядок доступу до Правил і Програми являє собою окремий документ - ЗАПИТАННЯ: чи потрібно суб'єкту первинного фінансового моніторінгу який вже має два документа об'єднати ці документи в один, чи ця норма стосується новостворених суб'єктів первинного фінансового моніторінгу?
android hidden spy app turbofish.com android apps spy


О.П. Мисюра:

Відповідно до п.6 рішення Комісії від 27.07.10р. №1155 професійні учасники ринку цінних паперів повинні привести внутрішні документи у відповідність до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів. Враховуючи зазначене, необхідно розробити єдиний документ щодо порядку доступу до Правил та Програм.

Номер запитання: 8
Ім'я: Костянтин, Київ
Дата та час: 14.12.2010 12:19:12
Запитання: Треба остаточно визначитись чи підпадає під обов'язковий фінансовий моніторинг операція з придбання цінних паперів за рахунок готівки, яка була переказана на рахунок професійного учасника ринку цінних паперів через касу банку без відкриття рахунку? Поза всі посилання, суди приймають рішення на користь ДКЦБФР.

О.П.Мисюра:

Відповідно до п.2.5 постанови Національного банку України, від 15.12.2004р. №637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими. Враховуючи, що суб‘єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють моніторинг операцій особи, яка сплачує за цінні папери, то висновки щодо форми розрахунку повинні робитись на підставі операції переказу коштів, а не їх отримання. Крім цього, відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 05.08.10р. №128 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України», який можна використовувати як аналогію, під фінансовими операціями з товарами (виконанням робіт, наданням послуг) за готівку розуміється:
- внесення готівки у касу суб'єкта;
- внесення готівки у касу банку (філії іноземного банку), в якому відкрито рахунок суб'єкта;
-внесення готівки у касу банку (філії іноземного банку) з подальшим її перерахуванням на рахунок, відкритий суб'єктом в іншому банку (філії іноземного банку).

Номер запитання: 9
Ім'я: Ірина
Дата та час: 14.12.2010 12:23:05
Запитання: Чи підлягає обов"язковому фін.моніторингу наступна операція: трасант видає вексель на пред"явника трасату. Трасат перепродає цей вексель наступному векселедержателю. При цьому передавальний надпис не робиться. Т.ч. при даній операції прослідковується ланцюжок передачі векселя (при наступному продажі він вже не прослідковуватиметься).

О.П. Мисюра

Якщо суб‘єкт проводить фінансову операцію з векселем, який в цій операції передається  за індосаментом «на пред‘явника», то така операція підлягає обов‘язковому фінансовому моніторингу.Номер запитання: 10
Ім'я: Полина, м.Київ
Дата та час: 14.12.2010 13:23:40
Запитання: Чим відрізняються вимоги проведення ідентифікації для учасників фондового ринку до контрагентів та для клієнтів при укладенні договорів, та яка різниця в переліку документів, які треба вимагати торговцю ЦП від контрагентів та клієнтів при проведенні ідентифікації? Дякую.

О.П.Мисюра:

Самі вимоги та перелік необхідних документів при ідентифікації клієнтів та контрагентів не відрізняється. Ідентифікація контрагента здійснюється тільки у випадках виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов‘язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або проведенню фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.

Номер запитання: 11
Ім'я: Тетяна, м. Київ
Дата та час: 14.12.2010 14:14:17
Запитання: Чи планує АУФТ допомогти торговцям ЦП з розробкою шаблонів програм та правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу?

М.Єремєєва:

Як зазначалось вищє, зараз ведеться  спільна робота з напрацювання методичного матеріалу, в тому числі мова йде і про внутрішні документи. 
Типові документи  ми сподіваємось  надати членам АУФТ  одразу після Нового року.Номер запитання: 12
Ім'я: Юлія, м.Київ
Дата та час: 14.12.2010 14:22:20
Запитання: Чи потрібно заступнику відповідального за фінансовий моніторинг мати справку про несудимість?

О.П. Мисюра:

Якщо мається на увазі особа, що тимчасово виконує обов‘язки відповідального працівника, то при її призначенні вона повинна надати довідку про відсутність судимості.
Відповідно до п.14 Розділу 2 Положення 1155 однією з вимог до такої особи є відсутність судимості.Номер запитання: 13
Ім'я: Павел
Дата та час: 14.12.2010 14:37:02
Запитання: Бывают случаи, что инвесторы через операции с ценными бумагами осуществляли отмывание и легализацию доходов. Чем грозят для таких операций и для таких лиц нововведения в финансовом мониторинге?

О.П. Мисюра:

 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за Кримінальним кодексом України є злочином, за яке встановлена кримінальна відповідальність.Номер запитання: 14
Ім'я: Інна
Дата та час: 14.12.2010 15:32:44
Запитання: Торговцем ЦП укладено договір комісії з фізичною особою-клієнтом на купівлю простих іменних акцій, сума за яким перевищує 150000 грн. Грошові кошти від клієнта вносилися готівкою, отже, операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу. На виконання договору комісії торговець уклав договори купівлі-продажу цінних паперів з фізичними особами-продавцями, сума за кожним з яких незначна. Чи підлягають фінансовому моніторингу операції за договорами купівлі-продажу ЦП, укладені на виконання договору комісії на купівлю? Чи необхідно вносити в реєстр фінансових операцій зазначені вище фінансові операції і за якою ознакою, та в які терміни повідомляти Держфінмоніторинг?

О.П. Мисюра:

Договір комісії є договором на обслуговування клієнта, безпосередньо за яким фінансові операції не здійснюються. Фінансовому моніторингу підлягають фінансові операції за договорами купівлі продажу цінних паперів на виконання договору комісії. Якщо кошти на виконання договору комісії були внесені готівкою а сума операції за договором купівлі-продажу цінних паперів на виконання цього договору комісії не перевищує 150 000 грн., то такий договір не підлягає обов‘язковому фінансовому моніторингу, якщо перевищує суму 150 000 грн. - то підлягає обов‘язковому фінансовому моніторингу в залежності від виявлених ознак (за наведеним прикладом це - «здійснення фінансових розрахунків за фінансовою операцію у готівковій формі»). Крім цього, якщо сума операції за договорами купівлі продажу цінних паперів на виконання договору комісії є незначною, в залежності від інших критеріїв (зокрема, тип клієнта, вид цінних паперів, контрагент операції) можуть бути і ознаки внутрішнього фінансового моніторингу або інші ризики, які виявляються суб‘єктом. В разі виявлення відповідних ознак або ризиків, операція вноситься до реєстру фінансових операцій та приймається рішення про повідомлення про неї Держфінмоніторингу. Про таки фінансові операції Держфінмоніторинг повідомляється у день виникнення підозр, що операції пов‘язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, але не пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій.

Номер запитання: 15
Ім'я: Інна
Дата та час: 14.12.2010 15:38:25
Запитання: Чи підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу операція з придбання суб’єктом первинного фінансового моніторингу цінних паперів у фізичної особи за готівкові кошти на суму, що перевищує 150000 грн.?

О.П. Мисюра:

Враховуючи, що суб‘єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють моніторинг операцій клієнтів (контрагентів) ознака «здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі» стосується операцій клієнтів (контрагентів). Якщо розрахунок за придбання цінних паперів у клієнта (контрагента) здійснюється суб‘єктом первинного фінансового моніторингу у готівковій формі, то така операція для нього не підлягає обов‘язковому фінансовому моніторингу за ознакою «здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі»Номер запитання: 16
Ім'я: Олег
Дата та час: 14.12.2010 15:39:59
Запитання: Відповідальний працівник призначається на рівні керівництва. Запитання: як визначається цей рівень "на рівні керівництва"? Дякую.

О.П. Мисюра:

Відповідно до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України  від 12.05.2003р. «Про затвердження вимог до кваліфікації працівника суб‘єкта первинного фінансового моніторингу» (із змінами), посада на рівні керівництва – посада, що передбачає здійснення функцій управління суб‘єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або управління окремим (окремим)підрозділами (підрозділом).Номер запитання: 17
Ім'я: Тетяна
Дата та час: 14.12.2010 16:23:57
Запитання: Згідно п.14 ст.9 Закону, СПФМ може здійснити спрощену ідентифікацію клієнта. Які саме документи необхідно вимагати від клієнта, якщо операції з ним проводяться на організованому ринку ЦП?

О.П.Мисюра

Поняття «організований ринок цінних паперів», наведений в п. 14 статті 9 Базового закону потребує додаткового тлумачення законодавцем, адже чинне законодавство про цінні папери не містить такого визначення.

В любому випадку, спрощена ідентифікація по суті не відрізняється від звичайної ідентифікації і при її проведенні необхідно вимагати всі необхідні документи передбачені законодавством. Відмінність від звичайної ідентифікації полягає в тому, що суб‘єкт первинного фінансового моніторингу може не проводити заходи, спрямовані на перевірку інформації щодо ідентифікації, на вивчення клієнта та на встановлення вигодо одержувача.


Номер запитання: 18
Ім'я: Ирина
Дата та час: 14.12.2010 16:24:07
Запитання: У відповідності до п.3 ст. 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" в новій редакції СПФМ повинен забезпечувати виявлення фінсових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення і т.інш. Цю фразу слід розуміти, що СПФМ повинен виявляти фін. операції або до початку або у процесі і т.інш. тобто на власний розсуд? Чи він повинен виявляти ці операції і до початку і в процесі їх здійснення.

О.П. Мисюра:

Враховуючи норми постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. №747 «Про взяття на облік суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов‘язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», слід розуміти, що фінансові операції, що підлягають обов‘язковому фінансовому моніторингу повинні виявлятися суб‘єктом або до початку, або у процесі або не пізніше наступного робочого дня після їх проведення. Моментом виявлення є отримання повної інформації, яка дає змогу виявити ознаки таких операцій. Наприклад, якщо після підписання  договору купівлі-продажу цінних паперів, виявлено, що предметом договору є цінні папери на пред‘явника не депоновані в депозитарній установі – то це є виявленням фінансової операції до її проведення. Якщо, договором передбачено, що форма розрахунку за цінні папери встановлюється в день оплати за договором і суб‘єкт в день оплати виявив готівковий спосіб розрахунку, то це є виявленням фінансової операції у процесі її здійснення.

Оптимальним є виявлення фінансової операції на якомога ранішній стадії, що повинно бути визначено у внутрішніх документах суб‘єкта, адже тоді є можливість Держфінмоніторингу зупинити операцію, якщо виявиться, що вона пов‘язана з відмиванням коштів та не дати можливості цим коштам бути переведеними на рахунки за кордон.

Що стосується виявлення фінансової операції в в день виникнення підозр – то це слід розуміти у відношенні фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.
Номер запитання: 19
Ім'я: Олена
Дата та час: 14.12.2010 17:16:57
Запитання: Чи може тимчасово виконуючий обов'язки відповідального працівника працювати в СПФМ за сумісництвом?

О.П.Мисюра:

Хоча законодавство на цей час не містить прямої вимоги щодо обов‘язку особи, що тимчасово виконує обов‘язки відповідального працівника працювати за основним місцем роботи, але виходячи із прав та обов‘язків, які покладаються на відповідального працівника, функцій, які він виконує особисто, в тому числі щодо прийняття рішень при ідентифікації клієнтів, зупинення операцій, виконання запитів Держфінмоніторингу, підписання форм подання інформації та обмеження в часі на прийняття рішень, він може належно виконувати свої функції тільки в разі знаходження на робочому місті повний робочий час. Це неможливо забезпечити в разі його роботи за сумісництвом в іншому суб‘єкті. Тому особа, що тимчасово виконує обов‘язки відповідального працівника не може працювати за сумісництвом в іншому суб‘єкті первинного фінансового моніторингу.Номер запитання: 20
Ім'я: Інна, м. Київ
Дата та час: 14.12.2010 17:50:08
Запитання: Суб’єкт первинного фінансового моніторингу(торговець ЦП) забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, але не пізніше наступного робочого дня після проведення фінансової операції. Чи означає це першу подію: або коли відбувся розрахунок, або коли поставлені ЦП, та договір ще не виконаний?
android hidden spy app read android apps spy


О.П.Мисюра

Враховуючи норми постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. №747 «Про взяття на облік суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов‘язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», слід розуміти, що фінансові операції, що підлягають обов‘язковому фінансовому моніторингу повинні виявлятися суб‘єктом або до початку, або у процесі або не пізніше наступного робочого дня після їх проведення. Моментом виявлення є отримання повної інформації, яка дає змогу виявити ознаки таких операцій. Наприклад, якщо після підписання  договору купівлі-продажу цінних паперів, виявлено, що предметом договору є цінні папери на пред‘явника не депоновані в депозитарній установі – то це є виявленням фінансової операції до її проведення. Якщо, договором передбачено, що форма розрахунку за цінні папери встановлюється в день оплати за договором і суб‘єкт в день оплати виявив готівковий спосіб розрахунку, то це є виявленням фінансової операції у процесі її здійснення.

Оптимальним є виявлення фінансової операції на якомога ранішній стадії, що повинно бути визначено у внутрішніх документах суб‘єкта, адже тоді є можливість Держфінмоніторингу зупинити операцію, якщо виявиться, що вона пов‘язана з відмиванням коштів та не дати можливості цим коштам бути переведеними на рахунки за кордон.

Що стосується виявлення фінансової операції в в день виникнення підозр – то це слід розуміти у відношенні фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.Номер запитання: 21
Ім'я: Олександр
Дата та час: 14.12.2010 17:58:19
Запитання: Яким чином ідентифікувати власника рахунку, у разі якщо фізична особа відкриває рахунок у цінних паперах?

О.П.Мисюра:

Ідентифікація фізичної особи при відкритті рахунку у цінних паперах здійснюється на підставі наданих ним документів під час підписання договору на відкриття рахунку.

Номер запитання: 22
Ім'я: Олександр
Дата та час: 14.12.2010 17:59:26
Запитання: Яким чином ідентифікувати власника рахунку, у разі якщо фізична особа відкриває рахунок у цінних паперах за довіреністю?

О.П.Мисюра:

Якщо фізична особа відкриває рахунок у цінних паперах за довіреністю, її ідентифікація здійснюється на підставі наданих представником копій документів. При цьому слід врахувати, що оскільки суб‘єкт не має безпосереднього контакту з клієнтом (довірителем) та не бачить оригіналів документів - є сумніви у достовірності поданих документів, що є критерієм ризику такого клієнта, та вимагає від суб‘єкта вжиття відповідних заходів (зокрема для перевірки ідентифікаційних даних витребувати інформацію стосовно ідентифікації клієнта у державних органів).

При цьому також суб‘єкт зобов‘язаний ідентифікувати за правилами законодавства і представника клієнта.Номер запитання: 23
Ім'я: Ганна
Дата та час: 15.12.2010 11:15:00
Запитання: Просимо роз"яснити, Згідно Положення ДКЦПФР № 1155: " 5. Якщо під час ідентифікації або вивчення клієнта (особи, яка діє від його імені) суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановив відношення клієнта до публічних діячів, або пов'язаних з ними осіб, або до БЛАГОДІЙНОЇ, або НЕПРИБУТКОВОЇ організації, він повинен: ................................. в) проводити моніторинг операцій такого клієнта у порядку, визначеному для клієнтів виского ризику. 4. При виявленні фінансової операції, що має високий ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, суб'єкт первинного фінансового моніторингу: ............................................ б) приймає рішення про направлення повідомлення Держфінмоніторингу про таку операцію. Ст 10 ЗАКОНА "Про запобігання та протидію" 10) внутрішній фінансовий моніторинг - сукупність заходів..................................подання інформації Спеціально уповноваженому органу про операції, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, .......................;" Виникли наступні запитання: 1. Що мається на увазі під словами "МОНІТОРИНГ операцій такого клієнта у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику"? 2. Якщо клієнт СПФМ (торговця ЦП)- Недержавний пенсійний фонд (неприбуткова організація) - то чи повинен СПФМ відправляти операції за участю даного клієнта до ДКФМУ, як операції, що мають високий ступінь ризику? Чи в цьому випадку саме Клієнт має високий рівень ризику, та операції з ним не треба відправляти до ДКФМУ?

О.П.Мисюра:
У свої внутрішніх документах суб’єкт первинного фінансового моніторингу самостійно визначає порядок моніторингу операцій клієнта з високим ризиком, тобто яким чином проводиться
відстеження (моніторинг) фінансових операцій такого клієнта. А саме вивчає попередні операції (якщо проводились), наприклад, за типом країни, предмету операції, періодичності проведення, результати операцій (дохід або збитки) наміри щодо майбутніх операцій тощо.

 Недержавний пенсійний фонд - юридична особа, яка за законодавством має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства). Але така особа функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами.

Недержавний пенсійний фонд звертається до СПФМ за отриманням послуг, через управителя і є представником учасників пенсійного фонду. Він немає високого рівня ризику як неприбуткова організація, оскільки провадить виключну діяльність, а джерелом внесків є відповідні офіційні відрахування.

Проте фінансова операція за участю недержавного пенсійного фонду може мати підвищений рівень ризику, наприклад при розміщені активів фонду у боргові фінансові інструменти із низьким значенням рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою.Номер запитання: 24
Ім'я: Ольга
Дата та час: 15.12.2010 12:15:47
Запитання: У відповідального працівника термін дії кваліфікаційного посвідчення був до 26.11.2010 року, а нове кваліфікаційне посвідчення він отримав 03.12.2010 року. Чи є це порушенням? Дякуємо.

О.П. Мисюра:

Так, це є порушенням. Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок, про відповідність її діяльності вимогам законодавства і зокрема, про належні професійні та управлінські здібності.
Документом, що дає інформацію про належні професійні здібності – є, в тому числі, і кваліфікаційне посвідчення працівника відповідального за фінансовий моніторинг.
Однак при кожному випадку необхідно враховувати  об’єктивні обставини, що стали причиною порушення термінів підвищення кваліфікації.Номер запитання: 25
Ім'я: Сергій Вікторович
Дата та час: 15.12.2010 12:41:22
Запитання: Яким чином ми визначаємо ступінь ризику? Як це повинно відображатися(в електроному вигляді, анкеті)? Наші дії після визначення ступеня ризику?

О.П.Мисюра:

Питання визначення та використання ризиків досить складне, щоб коротко на нього відповісти. Законодавство вимагає від суб‘єктів здійснювати оцінку ризику клієнтів та фінансових операцій на підставі критеріїв, які самостійно розробляються суб‘єктом з урахуванням вимог наказу Держфінмоніторингу від 03.08.2010р. №126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» . Важливим елементом оцінки ризику є його визначення у цифровому вигляді, наприклад  балів. Оцінка може фіксуватись в анкеті клієнта, або зазначається в довідці, за результатами аналізу фінансової операції. Порядок фіксації ступеню ризику може бути визначений у внутрішніх документах СПФМ.

Після визначення ступеню ризику суб‘єктом можуть застосовуватись поглиблена ідентифікація клієнта, уточнення або перевірка інформації про клієнта (клієнт з високим ризиком) або прийматись рішення про направлення інформації до Держфінмоніторингу (операція з високим ризиком).Номер запитання: 26
Ім'я: Алла
Дата та час: 15.12.2010 15:22:35
Запитання: Чи потрібно, якщо так, то яким чином повідомляти ДКФМУ про ознайомлення зі змінами в переліку осіб пов'язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?(інформацію про які, ДКФМУ публікує на своєму сайті) осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

О.П. Мисюра:

Наказом ДКФМУ від 27.08.2010 року №149 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» не передбачено повідомлення ДКФМУ про ознайомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу з переліком (зі змінами в переліку) осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Номер запитання: 27
Ім'я: Тамара Миколаївна, м.Маріуполь
Дата та час: 15.12.2010 15:42:28
Запитання: Суб'єкт ФМ (м.Маріуполь) у своєму складі має відокремлений підрозділ (філія м.Донецьк)без права юридичної особи. Питання у наступному:1.Чи є Правила та Програма здійснення ФМ єдиними для суб'єкта та його філії? 2.Приймає участь у розробці Програми та Правил відповідальний працівник філії? 3. Підготовка персоналу для виявлення фінансових операцій, що підлягають ФМ у філії здійснюється відповідальним праівником суб'єкта або відповідальним працівником філії?

О.П.Мисюра:

Правила та Програми проведення фінансового являють собою окремий єдиний внутрішній документ суб’єкта первинного фінансового моніторингу в тому числі і для відокремленого підрозділу. Слід зазначити, Правила містять внутрішню систему фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, де і визначаються функції відокремленого підрозділу у система фінансового моніторингу суб‘єкта, порядок взаємодії, подання повідомлень тощо. При цьому, відповідальний працівник відокремленого підрозділу може брати участь у розробці Правил та Програми. Підготовка персоналу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу здійснюється відповідальним працівником відокремленого підрозділу. Також участь у відповідних заняттях може брати і відповідальний працівник суб‘єкта.

Номер запитання: 28
Ім'я: Алла Михайлівна, м. Київ
Дата та час: 15.12.2010 16:55:40
Запитання: Маю намір отримати кваліфікаційне посвідчення відповідального працівника за проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Де можна скласти іспит до 01.01.2011 р.? Дякую

О.П.Мисюра:

Єдиним екзаменаційним центром, який забезпечує прийняття іспитів з питань фінансового моніторингу є Інститут розвитку фондового ринку м. Київ ( в тому числі і в інших містах де є навчальні центри, з яким Комісією укладені відповідні договори).Номер запитання: 29
Ім'я: Валентина
Дата та час: 15.12.2010 17:08:07
Запитання: Чи потрібно мати (розробляти) окремий документ оцінки критеріїв ризику, чи достатньо розділу Правил.

О.П.Мисюра:

У разі необхідності, можна розробити і окремий документ, але, відповідно до п. 8 Розділу 3 Положення 1155 Правила повинні містити розділ "Критерії ризику та порядок оцінки ризику" , таким чином необхідний і спеціальний розділ Правил.

Номер запитання: 30
Ім'я: Ольга Николаевна
Дата та час: 15.12.2010 17:40:46
Запитання: По статье 16 Закона п.1 абзац "2)" прошу дать разьяснение, что означает ..."характер та зміст діяльності клієнта;"? В каком нормативно-правовом акте определены эти термины? Каким образом Торговец ЦБ должен определить характер деятельности клиента? Означает ли данная формулировка Закона, что ВСЕ клиенты Торговца ЦБ, сумма операций которых превышает 150 тыс. грн. подпадают под внутренний финансовый мониторинг, т.к. в их Уставе нет вида деятельности "купля-продажа ценных бумаг"?

Відповідь на це запитання буде надана додатково.

Номер запитання: 31
Ім'я: Ольга Николаевна
Дата та час: 15.12.2010 17:48:30
Запитання: Что следует описать в разделе "типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню дохолів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Правил по Рішенню Комісії № 1155? Что является "видатковою операцією" для Торговця ЦБ?

О.П. Мисюра:

1) На сайті Комісії у підрозділі «фінансовий моніторинг» розділу «діяльність Комісії» розміщений типологічний звіт FATF щодо відмивання коштів та фінансування тероризму у секторі цінних паперів. На підставі цього звіту необхідно розробити схеми операцій з цінними паперами (з урахуванням специфіки діяльності СПФМ), за якими буде здійснюватись перевірка відповідності операцій клієнтів цим схемам.

2) На цей час, це питання ще розглядається і Комісією і Держфінмоніторингом. На думку Комісії, якщо річ йде про обов‘язок зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів за рішенням Держфінмоніторингу під час зупинення фінансових операцій, то для торгівця цінними паперами слід розуміти зупинення ініціювання видаткових операцій на банківських рахунках клієнта під час здійснення діяльності з управління цінними паперами.Номер запитання: 32
Ім'я: Дмитро Т.
Дата та час: 15.12.2010 21:26:45
Запитання: Може є за потрібне СРО разом з ДКЦПФР детально опрацювати діючу нормативку з фінансового моніторингу та запропонувати законопроект щодо змін до діючого законодавства, в якому з огляду на існуючу практику відмовитись від тих норм які крім як шкоди для нормальної роботи нічого не дають? ...у тому числі, не дають ніякої пользи й самому Держфінмоніторингу. Але виникають цілком неприємні покарання за ці дрібні порушення.

О.П. Мисюра:

Комісією обов‘язково буде узагальнено практику застосування законодавства та розроблені пропозиції щодо внесення необхідних змін.

М.Єремєєва:

СРО професійних учасників фондового ринку, в т.ч. АУФТ, брали активну участь на стадії роботи над законопроектом, а також під час розробки нормативно-правових актів.
Питання вдосконалення норм, дійсно, і досі є актуальним, особливо враховуючи підвищену відповідальність. Зараз ведеться робота в цьому напрямку.
В той же час ми сподіваємось на активну участь членів АУФТ у цьому процесі.Номер запитання: 33
Ім'я: Анжеліка Л.
Дата та час: 16.12.2010 9:56:16
Запитання: Ст.1 п.6 Закону говорить, що "об'єкт фінансового моніторингу - дії з активами . . ." ст. 1 п. 17 говорить, що "активи - кошти, майно, майнові та немайнові права;" Суть питання: чи повинні ТЦП моніторити укладення договору, рух коштів, передачу ЦП клієнту, перереєстраціію в системі реєстру по одній операції? по-друге, якщо оплата відбувається траншами і межа в 150000,00 грн. перетинається за декілька траншів як правильно провести моніторинг. Пропозиція: ДКЦПФР з ДКФМУ розробити інструкцію де детально розписати всі моменти, пов'язані з ідентифікацією та описати алгоритм проведення моніторингу по найбільш розповсюджених операціях з ЦП та варіантами їх оплати і перереєстрації, тому що на сьогоднішній день по деяких питаннях думки представників Комісії та ДКФМУ не співпадають, а нормативні документи, видані на сьгоднішній день не дають чіткого роз'яснення на ці питання.

О.П. Мисюра:

Так, питання важливі і потребують додаткового вивчення та тлумачення. Робота з напрацювання методичних  рекомендацій зараз ведеться.Номер запитання: 34
Ім'я: Ольга Анатоліївна
Дата та час: 16.12.2010 10:02:47
Запитання: Згідно Методичних рекомендацій ДФМУ, затверджених Наказом ДФМУ від 09.10.09 за № 143, «…у випадку, якщо банк є професійним учасником ринку цінних паперів, відповідно до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 № 562 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.2004 за № 176/8775, працівник, відповідальний за здійснення фінансового моніторингу, повинен мати також сертифікат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (який повинен відповідати ліцензії (або одній із ліцензій) на право здійснення банком професійної діяльності на ринку цінних паперів)….». Питання в наступному: Банк має 4 ліцензії ДКЦПФР на здійснення операцій на ринку цінних паперів, відповідно до яких банк здійснює торговельні операції та надає послуги зберігача та реєстратора. Ці операції та послуги здійснюються різними структурними підрозділами банку. «працівник, відповідальний за здійснення фінансового моніторингу повинен мати також сертифікат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів» - це відповідальний працівник Банку, особа якого була погоджена в НБУ, дані про яку зазначаються у формі 1-ФМ та надаються до ДФМУ, або - це може бути інший працівника банку, на якого відповідним наказом Голови Правління покладено обов‘язок щодо здіснення фінансового моніторингу в частині операцій банку, пов‘язаних з цінними паперами. Та чи повинен цей працівник бути співробітником структурного підрозділу, функціональними обов‘язками якого є здійснення фін. моніторинг в банку? Заздалегідь вдячна за відповідь
android hidden spy app read android apps spy


О.П. Мисюра:

Комісія не регулює та не здійснює контроль за діяльністю банків у сфері фінансового моніторингу. На думку Комісії, таким працівником може бути як відповідальний працівник банку так і співробітник структурного підрозділу, який здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів. Все залежить від рішення керівництва банку і внутрішньої структури фінансового моніторингу банку.

Номер запитання: 35
Ім'я: Ольга
Дата та час: 16.12.2010 10:31:32
Запитання: Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 липня 2010 року N 1155 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» розділу ІІІ, п.8. Правила проведення фінансового моніторингу містять:… «к) типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму…». Питання: Де знайти ці типології? Дякуємо.

О.П. Мисюра:

На сайті Комісії у підрозділі «фінансовий моніторинг» розділу «діяльність Комісії» розміщений типологічний звіт FATF щодо відмивання коштів та фінансування тероризму у секторі цінних паперів.

М.Єремєєва

Згідно домовленості, досягнутой під час  засідання тимчасової робочої групи при Держфінмоніторингу, матеріали з питань фінансового моніторингу професійні об`єднання, до яких належить і АУФТ,  будуть розміщуватись на сайтах об`єднань. Зараз ведеться робота з модернізації сайту АУФТ на предмет  створення відповідних  тематичних розділів.Номер запитання: 36
Ім'я: Ірина
Дата та час: 16.12.2010 10:33:46
Запитання: Реєстр фінансових операцій ведемо в електронному вигляді за допомогою програми "Сфера-КС". Програма й досі не поновлена з урахуванням змін (значних) у законодавстві. Одже кодировка у значній мірі порушена. Деякі операції моніторити просто неможливо. Зверталися до розробника - запропонували самостійно змінити коди у довідниках, після чого програма "вилетіла" й прийшлося її переустановлювати. І все повернулося на свої кола. Програма погоджена ДКФМУ. Яким чином можна виправити цю ситуацію і до кого звертатися? Може СРО спробує нам домомогти, адже ми не єдині користувачі програми. Дякую.

М.Єремєєва:
Питання приведення у відповідність програмного забезпечення знаходиться поза межею компетенції СРО та Комісії.
Можемо порекомендувати діяти відповідно п.26 Порядку  взяття на облік СПФМ, затвержнего Постановою КМУ № 747, який передбачає, що  у разі неможливості у встановлені Базовим законом строки надіслати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансову операцію в електроному вигляді таке повідомлення надсилається на паперових носіях.


Номер запитання: 37
Ім'я: Елена П.
Дата та час: 16.12.2010 10:38:24
Запитання: В "Положенні про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів" за №1155 є два вида критеріїв ризику: 1. в розділі IV - суб"єктом розробляються критерії класифікації ризиків клієнтів; 2. в розділі V - розробляються ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом. Суб"єктом встановлюються категорії клієнтів за рівнем ризику, та окремо проводиться оцінка ризику легалізації (відмивання) фінансових операцій. Питання: Чи повинен СПФМ визначити ризик всіх клієнтів, з якими були встановлені ділові стосунки до вступу нового Закону в силу, а цим клієнтам досі відкриті рахунки, але вони не звертаються з приводу проведення фінансових операцій тривалий час? Питання: як зафіксувати присвоєний клієнту ступінь ризику, якщо додаткові анкети не є обов"язковими? А також, де фіксується визначення ризику легалізації (відмивання) доходів?

О.П. Мисюра:

Для клієнтів, з якими укладені договори на обслуговування , але які не звертались до суб‘єкта  для отримання послуг більше трьох років, ідентифікація або оновлення інформації щодо ідентифікації здійснюється в разі звернення такого клієнта до суб‘єкта. В якому документі фіксується рівень ризику можна визначити у внутрішніх документах. Анкета не формується, якщо рівень ризику клієнта є низьким.  Якщо рівень ризику підвищений доцільно запровадити обов‘язкове анкетування таких клієнтів.Номер запитання: 38
Ім'я: Ірина
Дата та час: 16.12.2010 10:41:20
Запитання: До Правил фінмоніторингу повинен входити розділ щодо порядку повідомлення правоохоронних органів про виявлені фіноперації, стосовно яких є достатні підозри щодо фінансування тероризму. Але у законодавстві я не знайшла жодного документа, яких би регламентував цей порядок. Лише єдина відповідь ДКФМУ, у якій написано, що це є СБУ і надано перелік їх відділень у різних містах. А деж брати сам "Порядок повідомлення"? Чи видумувати його самому суб"єкту? Але цеж безглуздо!

О.П. Мисюра

Є різні суб‘єкти (за структурою та чисельністю) і різний порядок прийняття рішень та підписання документів. Тому, кожний суб‘єкт самостійно розробляє порядок виявлення таких операцій, подання інформації про таки операції до відповідних осіб та спосіб направлення інформації про таки операції до правоохоронних органів.

М.Єремєєва
Порядок повідомлення  повинен визначатись самим СПФМ виходячи з  встановленого у Товаристві  порядку організації діяльності. Номер запитання: 39
Ім'я: Ірина
Дата та час: 16.12.2010 10:47:21
Запитання: Питання щодо ідентифікації. За Законом юрособа повинна надавати відомості про власників істотної участі та контролерів. У якому об"ємі можуть надаватися такі відомості? Чи це повні пакеті документів щодо їх ідентифікації, чи можна обмежитися довідкою клієнта з зазначенням ПІБ та паспортних даних і кода ІПН для фізосіб та назви, коду ЄДРПОУ та місцезнаходження для юросіб? Дякую.

О.П.Мисюра:

Це може бути як пакет документів так і інформація самого клієнта. В разі отримання довідки, можливо, виникне необхідність в уточнені відомостей щодо ідентифікації.Номер запитання: 40
Ім'я: Ірина
Дата та час: 16.12.2010 10:53:11
Запитання: До якого "коліна" треба ідентифікувати юросіб? Якщо до фізосіб (як вимагає ДКФМУ), то це не завжди є можливим. Чи буде вважатися порушенням, якщо суб"єкт ідентифікує лише самого клієнта, включаючи відомості про саме його засновників, і внесе операцію до реєстру фіноперацій за ознакою "ненадання клієнтом відомостей, передбачених законодавством"? Взагалі, який мінімальний пакет документів для ідентифікації, який дозволить запобігти санкцій ДКЦПФР при перевірці?

О.П. Мисюра:

Якщо річ іде про контролера  юридичної особи, то необхідно встановити фізичну особу, яка прямо або опосередковано або спільно з близькими родичами володіє часткою у еквіваленті 50% статутного капіталу або голосів, або має вплив на управління чи діяльність цієї особи незалежно від володіння часткою в статутному фонді.
Якщо клієнт не може надати таких відомостей, то суб‘єкт має право відмовитись від проведення операції або оцінити ризик за критерієм ненадання клієнтом відомостей, передбачених законодавством і прийняти рішення щодо віднесення операції до внутрішнього фінансового моніторингу.

Мінімальний перелік ідентифікаційних даних встановлений Базовим законом, а перелік документів може бути різним в залежності від клієнта (резидент, резидент – неповнолітня особа, нерезидент тощо).Номер запитання: 41
Ім'я: Максим
Дата та час: 16.12.2010 11:15:58
Запитання: Доброго дня! Відповідно до підпункту к) пункту 8 розд. ІІІ Положення про порядок здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1155 від 27.07.2010р. правила внутрішного фінансвого моніторингу повинні містити типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Що це означає: які саме типології (конктретні назви, реквізити та джерело - де вони занходяться українською або росфйською мовою) мають бути використані при підготовці Правил? чи зобо'язаний СПФМ включати повний текст таких типологій до Правил? якщо ні, то яким чином має заповнуватися такий розділ Правил? Дякую за відповідь!

О.П. Мисюра

На сайті Комісії у підрозділі «фінансовий моніторинг» розділу «діяльність Комісії» розміщений типологічний звіт FATF щодо відмивання коштів та фінансування тероризму у секторі цінних паперів. На підставі цього звіту необхідно розробити схеми операцій з цінними паперами, за якими буде здійснюватись перевірка відповідності операцій клієнтів цим схемам.Номер запитання: 42
Ім'я: Володимир
Дата та час: 16.12.2010 12:20:17
Запитання: Добрий день.Питання наступне: чи має право/чи зобов'язаний реєстратор здійснювати ідентифікацію торговця цінними паперами, за участю якого був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів, при внесенні зареєстрованою особою відповідних змін до системи реєстру за наслідком цивільно-правових договорів?

О.П. Мисюра

Якщо торговець цінними паперами виступає представником зареєстрованої особи, то  здійснюється  ідентифікація такого торговця відповідно з діючим законодавством 


Номер запитання: 43
Ім'я: Олександр
Дата та час: 16.12.2010 15:14:42
Запитання: Обов'язково мати при ідентифікації фіз.осіб який небудь опитувальник, він являєтся внутрішнім документом і при перевірки його обовязково надавати перевіряючому?

О.П.Мисюра

Наявність опитувальника є обов`язковою, зокрема для фіксації мети ділових відносин та характеру ділових відносин,  як для фізичних, так і для юридичних осіб.
Опитувальник є внутрішнім документом. При перевірці порядку проведення ідентифікації  СПФМ, фахівцями Комісії може бути здійснена перевірка наявності цих документів.


Номер запитання: 44
Ім'я: Марина
Дата та час: 16.12.2010 16:07:25
Запитання: Чи обовязково ідентифікувати власників істотної участі-юридичних осіб (згідно Закону "Про запобігання.." або достатньо ідентифікувати лише фізичних осіб-власників істотної участі, як передбачено Законом "Про фінансові послуги"? Дякую

О.П. Мисюра:

При ідентифівкації юридичної особи СПФМ має з`ясувати відомості про власників істотної участі юридичної особи та відомості про контролерів юридичної особи


Номер запитання: 45
Ім'я: Назар
Дата та час: 16.12.2010 16:21:02
Запитання: Доброго дня. Чи доступні нові шаблони програм та правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу?

М.Єремєєва

 Документи, розроблені АУФТ, знаходяться  на стадії погодження  в Комісії.


Номер запитання: 46
Ім'я: Елена П.
Дата та час: 16.12.2010 16:24:15
Запитання: з якої дати відповідальний працівник повинен призначатись на рівні керівництва? Чи потрібно переназначати відповідального працівника, якщо він був призначений до передбачення такої вимоги.

О.П.Мисюра

Норма щодо призначення  відповідального працівника на рівні керівництва міститься у Базовому законі в новій редакції (ст. 7) та набула чинності 21.08.2010 року.
Перепризначати відповідального працівника не обов`язково.


Номер запитання: 47
Ім'я: Елена П.
Дата та час: 16.12.2010 16:28:17
Запитання: якщо СПФМ здійснює декілька видів профдіяльності на фондовому ринку, то повинні бути єдині Правила та програми проведення фінмогіторингу чи окремо по кожному виду профдіяльності?

О.П.Мисюра

Правила та Програми є єдиними  внутрішніми документами, які розробляються з урахуванням  видів професійної діяльності.


Номер запитання: 48
Ім'я: Катерина
Дата та час: 16.12.2010 16:54:32
Запитання: якщо документи на переход прав власності на цінні папери надаються реєстратору поштою, у тому числі копії поспортів та довідок про присвоєння кодів платника податку, якими повинні бути дії реєстратора: 1) відмовити у проведенні операції в системі реєстру, у зв"язку з неможливістю проведення ідентифікації. 2)провести операцію та зареєструвати операцію, як таку, що підлягає внутрішньому фінмоніторингу? 3) або інші дії.

Якщо документи на перехід прав власності на цінні папери надаються реєстратору поштою і при цьому рахунок особі, до якої переходять права власності раніше не відкривався, реєстратор, за вимогами закону, зобов‘язаний провести ідентифікацію цієї особи. При цьому, фінансова операція такої особи одразу підпадає під критерій ризику «передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб‘єктом». Враховуючи вищезазначене, в залежності від обставин реєстратор може здійснити наступні дії:
1) у разі недостатності даних в отриманих документах для проведення ідентифікації витребує інформацію стосовно ідентифікації у цієї особи;
2) відмовляє в проведенні фінансової операції, якщо за отриманими документами (втому числі додатково витребуваними) здійснити ідентифікацію особи неможливо та протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмові повідомляє Держфінмоніторинг про проведення операції та осіб які мають або мали намір її провести;
3) в разі достатності даних для проведення ідентифікації проводить операцію, заносить її в реєстр за виявленим ризиком та здійснює аналіз операції на наявність підозр у відмиванні доходів одержаних злочинним шляхом. В разі виявлення підозр не пізніше 10 робочих днів після реєстрації направляє повідомлення про таку операцію до Держфінмоніторингу;
4) в разі відсутності підозр у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, складає довідку, в який обґрунтовує рішення щодо не направлення повідомлення про цю операцію до Держфінмоніторингу. 5) в разі виникнення сумнівів у достовірності отриманої інформації щодо ідентифікації витребує інформацію стосовно ідентифікації цієї особи для перевірки та уточнення у державних органів.

Номер запитання: 49
Ім'я: Ганна
Дата та час: 16.12.2010 17:53:04
Запитання: Просимо пояснити, про що йдеться в п. 15, ст. 15, розділу ІІІ Закону "Про запобігання…", а саме: "здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт, послуг" Щодо даного пункту виникли наступні запитання: 1) Під словами "здійснення розрахунків" йдеться про сплату безпосередньо суб"єктом ПФМ коштів за зовн.економ. контрактом, де друга сторона - нерезидент, та СПФМ виступає саме ПОКУПЦЕМ? (Якщо так, то чи можна відносити до цього твердження ситуацію, де за договором купівлі-продажу з нерезидентом, СПФМ виступає покупцем, але діє від імені третьої особи(на підставі договору -комісії) , та платіж при цьому за договором купівлі-продажу здійснює саме третя особа, а не СПФМ?) Чи під цими словами мається на увазі здійснення розрахунків за будь-яким контрактом, навіть таким, де СПФМ - продавець, і отримує кошти від другої сторони-нерезидента? 2) щодо частини статті "..за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт, послуг" виникло питання: - якщо предметом зовнішньоекономічного контракту є цінні папери, котрі обліковуються депозитарними установами в Україні, та передаються з рахунку на рахунок в ЦП в депозитарних установах, зареєстрованих в Україні - то чи підлягає платіж Нерезиденту в розмірі 150 000 і більше за такі ЦП підлягає обов"язковому ФМ? - якщо предметом зовнышньоекономічного контракту є форвардний контракт, укладений на території іноземної держави, який передається актом прийому-передачі ЦП, що підписується на території України та СПФМ здійснено платіж нерезиденту в розмірі більше 150 000 грн, - чи підлягає така операція ОМ за цією ознакою? --якщо предметом зовнішньоекономічного контракту є простий вексель, емітований резидентом України, проте належить нерезиденту (продавцю), та який передається актом прийому-передачі ЦП, що підписується на території України та СПФМ здійснено платіж нерезиденту в розмірі більше 150 000 грн, - чи підлягає така операція ОМ за цією ознакою?

Основним елементом, зазначеної в запитанні ознаки операції, що підлягає обов‘язковому фінансовому моніторингу, який характеризує ознаку є - «зовнішньоекономічний контракт». Зовнішньоекономічна діяльність регулюється Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Відповідно до цього закону - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами - є імпортом товарів. А товар – це будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Відповідно до цього закону цінні папери відносяться до валютних цінностей. Слід зазначити, що визначення «цінні папери» наведено в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок». Цінні папери ? документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Крім цього, строкові контракти (форварди) – відносяться до категорії «фінансові інструменти». Враховуючи зазначене, цінні папери та фінансові інструменти не входять у визначення «товарів» у контексті зовнішньоекономічної діяльності і не є предметом ознаки «здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг».

Номер запитання: 50
Ім'я: Катерина
Дата та час: 16.12.2010 17:53:16
Запитання: у зв"язку зі звільненням відповідального працівника було призначено іншого відповідального працівника у липні 2010 року (до вступу в чинність нових нормативних актів законодавства), але в нього не було кваліфікаційного посвідчення з фінмоніторингу, навчання він проходить лише у грудні 2010 року, чи є це порушенням вимог чинного законодавства.

О.П. Мисюра:
Відповідно до п. 2.2. Положення № 538, яке діяло на момент призначення, було передбачено 2 місячний термін для отримання кваліфікаційного посвідчення. Ця ж норма існує і в Положенні №1155.


Номер запитання: 51
Ім'я: Карина
Дата та час: 16.12.2010 18:05:25
Запитання: Якщо клієнт має високий рівень ризику, то чи означає це, що операції за участю такого клієнта треба відправляти в ДКФМУ? Чи саме фінансова операція повинна мати високий ступінь ризику, щоб бути відправленою до ДКФМУ?

О.П. Мисюра

Наявність високого ризику клієнта не є підставою для направлення повідомлення до Держфінмоніторингу. При виявлені фінансової операції, що має високий ризик легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, СПФМ приймає рішення про направлення повідомлення про таку операцію до Держфінмоніторингу.


Номер запитання: 52
Ім'я: Карина
Дата та час: 16.12.2010 18:12:39
Запитання: Якщо СПФМ приймає рішення про відправлення до ДКФМУ фінансової операції, яка має високий ступінь ризику, чи не буде порушенням направлення повідомлення про дану фінансову операцію на 9 робочий день після її реєстрації?

О.П. Мисюра:

Повідомлення про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, здійснюється не пізніше  ніж через 10 робочих днів  з дня реєстрації такої операції.


Номер запитання: 53
Ім'я: Ксения
Дата та час: 16.12.2010 18:22:28
Запитання: Відповідно до Постанови КМУ № 747 п.24.Повідомлення про фінансову операцію суб'єкт надсилає Держфінмоніторингу в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання (протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції) - на паперових носіях. У разі коли у суб'єкта виникає потреба подати протягом одного календарного року повідомлення про п'яту та наступні фінансові операції, суб'єкт забезпечує його надсилання в електронному вигляді. Але в п.26 цієї ж Постанови сказано, що У разі неможливості у встановлені Законом строки надіслати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансову операцію в електронному вигляді таке повідомлення надсилається на паперових носіях. Чи буде вважатися пяте повідомлення, подане на паперовому носії, порушенням вимог подання інформації ДФМУ
android hidden spy app read android apps spy


О.П. Мисюра
Питання  неможливості забезпечення надіслання інформації про п`яту фінансову операцію в електроному вигляді, в будь-якому випадку  розглядається  за сукупністю об`єктивних обставин.

М.Єремєєва
Враховуючи, що питання надання інформації не регулюється Комісією,  це питання буде опрацьовано спільно з Держфінмоніторингом.


 
Шановні колеги, час надання питань закінчився. Якщо на Ваше питання за час проведення конференції не отримано відповіді, відповідь буде надана пізніше та розміщена на сайті Асоціації.