ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту
Усього заповнено анкет - 199
З яких джерел повинна фінансуватись діяльність НКЦПФР?
Бюджету України 74,24%
Зборів з учасників ринку 5,05%
Бюджету України та зборів з учасників ринку одночасно 20,71%
За рахунок яких зборів з учасників ринку може фінансуватись діяльність НКЦПФР
Сплата за надані адміністративні послуги (видача ліцензій, сертифікатів тощо) 23,43%
Збір з обороту на біржовому та позабіржовому ринку 2,93%
Фінансові санкції (штрафи) 7,11%
Збір за реєстрацію емісії ЦП 14,23%
Жодного, фінансування НКЦПФР виключно за рахунок бюджету України 52,30%