ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

05.09.2014

Звернення Асоціації «УФТ» до НКЦПФР і ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» щодо розрахунку показників продуктивності торговців цінними паперами.

Асоціація «Українські Фондові Торговці» (далі – Асоціація «УФТ») 02.09.2014 р. на вимогу членів Асоціації «УФТ» звернулась до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР)  та  ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - ПАТ «РЦ»)  з наступним.

Після введення нового механізму здійснення операцій з цінними паперами, тобто з набуттям чинності Закону України «Про депозитарну систему України» у 2013 року, який змінив механізм здійснення операцій з цінними паперами, торговці цінними паперами, укладаючи договори/контракти від свого імені, за рахунок та в інтересах клієнта за принципом «поставка проти оплати», що передбачають виконання сторонами такого договору своїх зобов'язань у майбутньому зіштовхнулись з проблемою щоденного виконання показників продуктивності, передбачених "Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами", затвердженим  Рішенням НКЦПФР №1900 від 25.12.2012 року.

 Відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру, торговці цінними паперами безальтернативно повинні укладати з клієнтами (юридичними та фізичними особами) договори комісії або договори на брокерське обслуговування – комісії, діючи таким чином від свого імені, за рахунок та в інтересах клієнта. Такі умови договору передбачають здійснення розрахунків за цінними паперами кожного клієнта виключно за участю торговців цінними паперами та обов’язково шляхом переказу коштів клієнтів на рахунки таких торговців.

Отже, розрахунки за операціями з цінними паперами за принципом «поставка проти оплати» можливо здійснювати лише з обов’язковою участю двох торговців цінними паперами, що в свою чергу позбавляє клієнтів цих торговців цінними паперами права самостійно проводити розрахунки.

У той же час, для торговців цінними паперами встановлений обов'язок щодо забезпечення дотримання показників продуктивності, що розраховуються як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру власного капіталу торговця цінними паперами.

При розрахунку показників продуктивності:
-  враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які не виконані на день проведення розрахунку, та сума договорів, які були укладені в день розрахунку;
- не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які були виконані торговцем цінними паперами в день розрахунку;
- не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, підписання та виконання яких здійснювалися в один день.

Згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1283 від 25.09.2012 р., відкриті позиції це договори купівлі-продажу цінних паперів, договори на виконання (крім договорів, відповідно до яких розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються клієнтом торговця цінними паперами самостійно), договори на придбання цінних паперів, що укладені торговцем цінними паперами, але не виконані на звітну дату.

Тобто, в умовах обмежень здійснення розрахунків за операціями з цінними паперами між клієнтами торговців цінними паперами самостійно, торговці цінними паперами, не перевищуючи нормативних значень показників продуктивності, не можуть виконувати всі отриманні доручення клієнтів та працювати згідно із існуючою фінансовою політикою підприємства.

У зв'язку з цим, Асоціація «УФТ» пропонує НКЦПФР та ПАТ «РЦ» розглянути наступні шляхи вирішення вищезазначеного проблемного питання:
1. Внести зміни до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 25.12.2012 р. № 1900 в частині підходу до розрахунку показників ліквідності та переглянути нормативні значення показників продуктивності;
2. Внести зміни до внутрішніх документів ПАТ «РЦ» щодо приведення практики розрахунків до вимог законодавства;
3. НКЦПФР розглянути можливість не застосовувати до торговців цінними папера заходи впливу та норми «Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності та внесення змін до нормативно-правових актів щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку», що затверджене Рішенням НКЦПФР від 03.06.2014 р. № 731 до внесення змін до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 25.12.2012 р. № 1900.

Текст Листа вих. № 08/1-405 від 02.09.2014 р. додається.

Про результати розгляду такого звернення Асоціацією «УФТ» до вищезазначених органів, членів Асоціації «УФТ» буде повідомлено одразу після отримання відповіді.

З повагою, Асоціація «УФТ».