ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

03.04.2015

Комітетом з питань обліку та оподаткування прийнято рішення звернутися із запитом до Фіскальної служби щодо оподаткування отриманих процентів по ОВДП у фізичних осіб

З 01.01.2015 року набрали чинності норми ПКУ щодо оподаткування пасивних доходів, до яких, за визначенням пп. 167.5.3 п. 167.5 ст.167 ПКУ, відносяться і проценти (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону.
Оподаткування пасивних доходів здійснюється у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ), де виключенням є лише пасивні доходи, визначені у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 ПКУ (доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат).
При цьому, у переліку доходів, які не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, згідно пп.165.1.2 п. 165.1 ст.165 ПКУ, є «сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов'язання Національного банку України…». Такими доходами є відсотки, що сплачуються за ОВДП (ця норма існувала до 01.01.2015 р. та не змінилася).
До 01.01.2015 року, коли норми пп. 164.2.8 ПКУ у редакції, чинній з 01.01.2015 року, не існувало, відсотки за ОВДП, виключалися із загального місячного (річного) доходу платника податку на підставі пп. 164.2.20, що включав до бази оподаткування «інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу». Тепер проценти за ОВДП не можна вважати «іншими», оскільки вони у складі пасивних доходів, окремо перелічені у одному з підпунктів п.164.2 ПКУ.
Таким чином, маємо дві норми закону, що суперечать одна іншій. Пп. 164.2.8 ПКУ, який приписує оподатковувати усі пасивні доходи, крім процентів за картками для виплат (виключний перелік виключення), та пп. 165.1.41 ПКУ, який приписує виключати з бази оподаткування відсотки за ОВДП, не зважаючи, що це один з пасивних доходів, що оподатковується без виключення.
На користь того, що проценти за ОВДП не мають оподатковуватись, «працює» лише презумпція правомірності рішень платника податку: «…в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу» (п. 4.1.1 ПКУ).
Проте, згідно консультацій ДПС, презумпція правомірності рішень платника податку може застосовуватись лише на етапі винесення рішення про донарахування податкового зобов’язання (оскарження винесеного рішення), а не на етапі здійснення перевірки та складання акту.
З наведеного послідовного аналізу діючих норм ПКУ вбачається колізія в питанні включення/не включення до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу процентів, отриманих фізичною особою, по ОВДП. Ризик фіскального (в т.ч. індивідуального) підходу до вирішення питання не малий. Мова йдеться про суттєві суми доходів у «кінцевого» платника податку, планування яких взагалі неможливо, а судові спори не завжди доречні. На наш погляд питання вимагає більш уважного розгляду (отримання консультацій/ роз’яснень та т.п.).

З огляду на наведене вище, на засіданні Комітету з питань обліку та оподаткування Асоціації "УФТ" було прийнято рішення доручити апарату Асоціації "УФТ" звернутись із запитом до Державної фіскальної служби України.

Слідкуйте за роботою Комітету з питань обліку та оподаткування Асоціації "УФТ" на сторінці Комітету - http://aust.com.ua/Komiteti.aspx

З повагою, апарат Асоціації «УФТ»