ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

08.04.2015

14 квітня 2015 року відбудеться засідання Комітету з питань обліку та оподаткування щодо обговорення проекту Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Шановні члени Асоціації!

14 квітня 2015 року відбудеться відбудеться засідання Комітету з питань обліку та оподаткування.

Для вирішення питань, що надані членами Асоціації "УФТ" стосовно обговорення проекту Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, Комітет з питань обліку та оподаткування Асоціації "УФТ" розглянув законодавчі вимоги та повідомляє наступне.

Державна фіскальна служба України (далі – ДФСУ) 31.03.2015 р. оприлюднила проект наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (далі - Проект), розроблений на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №5380/15/1-12 та листа Міністерства юстиції України від 26.01.2015 №9825-0-04-11/10.1 про вжиття відповідних заходів для приведення нормативно-правових актів у відповідність з Конституцією та законодавством України та у зв’язку з необхідністю вдосконалення процедури формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків контролюючими органами.

Основною метою прийняття даного регуляторного акта є організація формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердження переліку ризиків господарської діяльності платників податків та їх поділу за ступенями згідно ст. 77 ПКУ.

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків складається з чотирьох розділів.
Розділ 2 – «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» і складається з таких підрозділів:
I. Банківські установи.
ІІ. Страховики.
ІІІ. Торговці цінними паперами.
ІV. Інші небанківські установи.

До Розділу 2 плану-графіку включаються суб’єкти господарювання, що ведуть фінансово-господарську діяльність, використовують схеми мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування, повинні сплачувати податки та взяті на облік або зареєстровані у контролюючих органах як платники податків за основним місцем обліку, або до яких порушено провадження у справі про банкрутство, або які знаходяться у стані переходу до іншого територіального органу ДФС.

При плануванні враховуються показники за результатами діяльності підприємств за попередній рік.

Критерії відбору банківських установ:
1) високого ступеня ризику:
- декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток протягом одного податкового (звітного) періоду;
- сума страхового резерву за рахунок витрат становить більше 50 відсотків суми витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування;
- перевищення прибутку до оподаткування у фінансовому обліку над прибутком, що підлягає оподаткуванню в податковому обліку;
- наявність операцій факторингу (відступлення права вимоги);
- наявність інформації щодо здійснення банківською установою операцій з купівлі-продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітенти яких перебувають у переліку фіктивних емітентів, які визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;
- здійснення операцій з цінними паперами, обіг яких скасовано, зупинено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

2) середнього ступеня ризику:
- обсяг податкових пільг з податку на прибуток та ПДВ перевищує 0,2 відсотка мінімального розміру статутного капіталу для банківської діяльності;
- рівень сплати податку на прибуток банківської установи нижчий за рівень сплати податку по відповідній галузі;
сума страхового резерву за рахунок витрат становить більше 50 відсотків суми витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування;
- декларування оборотів за операціями з купівлі-продажу цінних паперів понад 20 відсотків мінімального розміру статутного капіталу для банківської діяльності;
- декларування від’ємного фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього податкового (звітного) періоду;
- здійснення правочинів з цінними паперами емітентів, щодо яких винесено постанову суду про припинення юридичної особи або визнання юридичної особи банкрутом;
- наявність інформації від структурних підрозділів органів державної фіскальної служби, правоохоронних органів щодо взаємовідносин із платниками податків, які мають ознаки фіктивності або реєстрацію яких скасовано у судовому порядку, або до яких порушено кримінальну справу, або які знаходяться у розшуку, або не звітують, або визнані банкрутами,

Критерії відбору небанківських установ:
1) високого ступеня ризику:
- декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток протягом одного податкового (звітного) періоду;
- перевищення прибутку до оподаткування у фінансовому обліку над прибутком, що підлягає оподаткуванню в податковому обліку;
- наявність операцій факторингу (відступлення права вимоги);
- здійснення операцій з цінними паперами, обіг яких скасовано, зупинено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
- наявність інформації щодо здійснення небанківською установою операцій з купівлі-продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітенти яких перебувають у переліку фіктивних емітентів, які визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України,

2) середнього ступеня ризику:
- рівень сплати податку на прибуток небанківської установи (крім неприбуткових установ і організацій) нижчий за рівень сплати податку по відповідній галузі;
- декларування небанківськими установами обсягів операцій з цінними паперами понад 50 відсотків зареєстрованого статутного капіталу;
- декларування від’ємного фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього податкового (звітного) періоду;
- здійснення правочинів з цінними паперами емітентів, щодо яких винесено постанову суду про припинення юридичної особи або визнання юридичної особи банкрутом;
- наявність інформації від структурних підрозділів органів державної фіскальної служби, правоохоронних органів щодо взаємовідносин із платниками податків, які мають ознаки фіктивності або реєстрацію яких скасовано у судовому порядку, або до яких порушено кримінальну справу, або які знаходяться у розшуку, або не звітують, або визнані банкрутами,

3) незначного ступеня ризику:
- сума інших витрат перевищує 30 відсотків суми витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;
здійснення правочинів з цінними паперами, емітентів щодо яких є відомості про відсутність за місцезнаходженням юридичної особи або відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу;
- виплата доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах;
- коригування платником податків податкової звітності з податку на прибуток у бік зменшення податкових зобов'язань (понад 10 відсотків);
- відсутність у неприбуткових установ і організацій інших доходів, які підлягають оподаткуванню.

Зауваження та пропозиції до проекту ДФСУ приймає протягом одного місяця з дати оприлюднення.

З огляду на наведене вище, на засіданні Комітету з питань обліку та оподаткування Асоціації "УФТ" буде сформовано позицію щодо проекту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» .

З матеріалами, що винесено на обговорення Комітету можна ознайомитися за посиланням http://aust.com.ua/RobMaterialsNalog.aspx

З повагою,
апарат Асоціації «УФТ».