ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

27.07.2015

24 липня Комітет з обліку та оподаткування АУФТ затвердив позицію щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України за операціями з цінними паперами (визначення справедливої вартості цінних паперів)

Шановні члени Асоціації!

Повідомляємо, що 24 липня 2015 року Комітет з обліку та оподаткування Асоціації "УФТ" (далі - Комітет) провів обговорення питань застосування окремих норм Податкового кодексу України щодо операцій з цінними паперами (визначення справедливої вартості цінних паперів).

На засіданні Комітету було досліджено наступні питання, що надійшли від члена Асоціації:
 1. Яким чином враховувати балансову вартість цінних паперів, по яких здійснювалась переоцінка справедливої вартості  до і після 01.01.2015 р., при формуванні фінансового результату від продажу таких цінних паперів для визначення об’єкту оподаткування?
 2.Чи можна прийняти за справедливу вартість біржовий курс цінних паперів, якщо обсяг торгів (кількість цінних паперів в здійснених операціях на фондовій біржі) суттєво відрізняється від об’єму (кількості) цінних паперів, що враховуються на балансі?

 3.Чи є проміжок часу, в який біржовий курс, зафіксований на фондовій біржі, є дійсним для прийняття його в якості справедливої вартості цінного паперу на дату балансу? Чи можна прийняти за справедливу вартість біржовий курс цінних паперів, зафіксований, наприклад, за 30 днів до дати балансу?

 4.Чи можливо прийняти за справедливу вартість цінного паперу ціну, по якій планується продати цінний папір на основі попереднього договору. Навіть якщо за такими цінними паперами є біржові курси?

Проаналізувавши діючі нормативні акти, Комітет, по зазначеним вище питанням, затвердив наступну позицію:
Щодо використання ціни цінного паперу для визначення його справедливої вартості на підставі попереднього договору то, що за нормами Цивільного та Господарського кодексів попередній договір лише породжує у сторін обов’язок укладення відповідного договору у майбутньому. Встановлена в договорі ціна не може свідчити про високий рівень вірогідності збереження такої ціни на дату продажу активу, у зв’язку з чим не може впливати на визначення справедливої вартості фінансових активів (ст.635 ЦКУ, ст.182 ГКУ).
Щодо визначення справедливої вартості цінних паперів: керівництво компанії має використовувати ті методики оцінки, які відповідають конкретним обставинам і для яких є достатній об'єм даних. У деяких випадках для цього необхідне буде використання більш ніж однієї методики (наприклад, використання як доходного, так і ринкового підходу).
Незалежно від застосовуваної методики (методик) керівництво компанії повинно в максимально можливому ступені використовувати спостережувані вхідні дані і звести до мінімуму використання неспостережуваних вхідних даних (наприклад, вхідні дані при дилерській діяльності, коли в наявності ціни попиту та ціни пропозиції; ціна у межах спреду найкраще представляє справедливу вартість, п.70 МСБЗ 13).  
Якщо допустимо застосування декількох методик оцінки, керівництву необхідно оцінити результати і вибрати те значення з отриманого діапазону, яке дає найкраще уявлення про справедливу вартість в даних обставинах.
З метою оподаткування біржовий курс, зафіксований на фондовій біржі за 30 днів до дати балансу, не може бути прийнятий за справедливу вартість.

Позиція щодо методів оцінки повинна бути чітко аргументована і закріплена в обліковій політиці підприємства.

Ознайомитись з повною формою матеріалів засідання (аналіз нормативних актів).

З повагою, Асоціація.