ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

25.08.2015

Комітет з торгової діяльності АУФТ вирішив звернутись до НКЦПФР та Мінюсту щодо застосування окремих норм ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Шановні члени Асоціації!

Повідомляємо, що 21.08.2015 відбулось засідання Комітету з торгової діяльності АУФТ на якому було обговорено застосування окремих норм Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року №222-VIII щодо особливостей видачі та переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

З матеріалами, які розглядались на засідання Комітету, Ви маєте можливість ознайомитись на сторінці http://www.aust.com.ua/RobMaterials.aspx

За результатами обговорення Комітет з торгової діяльності рекомендував апарату АУФТ звернутись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також до Міністерства юстиції України (в частині запитань, що стосуються змісту даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) з приводу надання роз'яснень з наступних питань:
- норми якого нормативного акту повинні виконувати професійні учасники фондового ринку, у випадку зміни місцезнаходження товариства? Чи буде переоформлюватись бланк ліцензії, виданої раніше? Чи буде такий бланк ліцензії при зміні місцезнаходження ліцензіата чинним?
Це питання є дуже важливим, тому що на сьогодні актуальна зміна місцезнаходження для професійних учасників із зони проведення антитерористичної операції.
- з якого моменту професійний учасник має право здійснювати діяльність на фондовому ринку при отриманні ліцензії, якщо Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ще не містить необхідної інформації про видачу ліцензії, а Законом передбачено, що набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ? З моменту внесення відомостей про ліцензіата до ліцензійного реєстру НКЦПФР? З моменту внесення відомостей про ліцензіата до Єдиного ліцензійного реєстру? Де буду чітко зафіксована дата такого внесення до реєстру, якщо наразі жоден з цих реєстрів такої інформації не передбачає?
- протягом якого часу НКЦПФР буде передавати актуальні данні або інформацію про прийняті рішення до Єдиний ліцензійний реєстр, якщо містить неактуальну інформацію і перевірити наявність діючих та/або нових (змін даних у ліцензії) не має можливості?
Звертаємо увагу, що Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року №222-VIII датований від 02.03.2015 року, а набрав чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто з 28.06.2015 року!
- протягом якого часу НКЦПФР буде передавати актуальні данні або інформацію про прийняті рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якщо наразі він не містить відповідних полів для внесення інформації про ліцензії? Чи ведуться з Міністерством фінансів України та Кабінетом міністрів України перемовини з цього питання та чи є результати?
- після отримання ліцензій за нормами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року №222-VIII, яким чином професійним учасникам виконувати норми Рішення НКЦПФР "Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами" №1449 від 12.12.2006 року, а також Рішення НКЦПФР "Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 25.09.2012 року №1283 щодо зазначення у договорах та звітності серії, номеру, дати видачі та строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку?

З рішеннями Комітету з торговою діяльності Ви маєте можливість ознайомитись на сторінці http://www.aust.com.ua/KomitetPropositions.aspx

З повагою, Асоціація.