ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

02.09.2015

03 вересня 2015 р. відбудеться засідання Комітету з торгової діяльності АУФТ

Шановні члени Асоціації "УФТ"!

Комітет з торгової діяльності Асоціації "УФТ" повідомляє, що 03.09.2015 р. на засіданні Комітету буде розглянутий проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині протидії зловживанням на фондовому ринку", а також пройде обговорення пропозицій, зауважень та коментарів апарату Асоціації "УФТ" до нього.

31 липня 2015 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) оприлюднила на своєму офіційному сайті проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині протидії зловживанням на фондовому ринку". (ознайомитись із проектом можна за посиланням http://www.nssmc.gov.ua/law/19495).

Апаратом Асоціації "УФТ" було проаналізовано проектні норми Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині протидії зловживанням на фондовому ринку", а також норми Директиви №2003/6/ЕС Європейського парламенту та Ради ЄС щодо використання інсайдерської інформації в процесі торгів та маніпулюванні ринком (ринкових махінаціях) від 28.01.2003 р. (доступна за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a68), Директиви Комісії Європейських співтовариства №2004/72/ЄC від 29 квітня 2004 року про виконання Директиви 2003/6/ЄC Європейського Парламенту та Ради щодо загальноприйнятих ринкових практик, визначення інсайдерської інформації відносно деривативів на купівлю товарів, складання списків інсайдерів, нотифікації операцій менеджерів і нотифікації підозрілих операцій цілі та принципи регулювання ринків цінних паперів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 р. № 877-V, Принципи та цілі регулювання ринків цінних паперів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), Оцінка імплементації принципів IOSCO НКЦПФР, проведена у 2013 році тощо.

На підставі аналізу вищезазначених документів були складені пропозиції, коментарі та зауваження Асоціації "УФТ" до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині протидії зловживанням на фондовому ринку", що будуть надані членам Комітету з торгової діяльності для опрацювання з наступним затвердженням.

Детальна інформація буде розміщена на сторінці Комітету з торгової діяльності http://www.aust.com.ua/Komiteti.aspx#name.