ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

02.10.2018

28 вересня представник Асоціації взяв участь у спільному засіданні Комітету НКЦПФР з  питань функціонування депозитарних установ та посттрейдингової інфраструктури та Комітету з питань функціонування торговців фондового ринку та бірж

Шановні члени Асоціації "УФТ"!

28 вересня відбулось спільне засідання Комітету з  питань функціонування депозитарних установ та посттрейдингової інфраструктури  та Комітету з питань функціонування торговців фондового ринку та бірж.

Серед питань порядку денного було розглянуто доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  (далі - Комісія) «Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства» та проект Рішення Комісії "Про затвердження Змін до Правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами".

Щодо Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариств, то проект був опрацьований профільними саморегулівними організаціями оцінювачів майна та доопрацьований у частині уточнення термінології, вимог до оцінювачів, вимог до включення та виключення оцінювачів з реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.

Так, у новій редакції проекту розширений перелік напрямів оцінки майна відповідно до кваліфікаційного свідоцтва, які може мати оцінювач для включення його до Реєстру. Крім того, залишається норма щодо обов'язку оцінювача мати чинний європейський/міжнародний сертифікат, але, наразі, Комісія розглядає можливість додати до сертифікатів, виданих міжнародними організаціями АССА/CFА, ще сертифікати, видані Європейською сертифікацією оцінювачів (TEGoVA) та Королівським інститутом дипломованих оцінювачів (RICS).

Щодо проекту Змін до Правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, то особливої уваги заслуговує спроба додати до тексту нові терміни та норми, наприклад:

1. мобільний додаток – програмний засіб, розміщений в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого електронного пристрою клієнта банку, що виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів банку, за допомогою якого вчиняються правочини щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів у випадках передбачених Правилами.

Зазначимо, що на сьогоднішній день нормативно-правові акти не забороняють торговцям цінними паперами використовувати у роботі з клієнтами які-небудь мобільні додатки, програмні продукти, кабінет користувача та інше.

2. кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) - інвестори у фінансові інструменти, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.
Кваліфікованими інвесторами є:
1) міжнародні фінансові організації;
2) іноземні держави та їх центральні банки;
3) держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Національний банк України;
4) професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;
5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:
 - підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності;
 - річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності;
- власні кошти становлять не менше 2 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності.

Слід звернути увагу, що наступне визначення та перелік осіб, які вважається кваліфікованими інвесторами, не відповідає вимогам Директиви Європейського парламенту та Ради від від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів (MiFid II), перелік осіб - кваліфікованих інвесторів штучно звужений Комісією, а також не зазначена процедура, за якою торговець цінними паперами має відносити юридичну особу, відповідно до пп. 5) до кваліфікованих інвесторів.

3. Торговець - банк, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, має право у випадках, передбачених Правилами, укладати договори, зміни до них або розірвання договорів з клієнтами із застосуванням мобільного додатку. Предметом таких правочинів можуть бути:
об’єкти інвестування, якщо сторонами правочину є торговець – банк та кваліфіковані інвестори;
державні цінні папери та облігації місцевих позик, якщо сторонами правочину є торговець – банк та некваліфіковані інвестори.

Асоціація “УФТ” вважає, що Комісія, пропонуючи наступні зміни, свідомо обмежує конкуренцію на фондовому ринку серед торговців цінними паперами, надаючи права, відмінні від загальних, торговцям цінними паперами, що є банками, що у свою чергу є порушенням норм Конституції України.

З метою подальшого обговорення запропонованих Комісією змін, Асоціацією будуть надіслані до Комісії пропозиції та коментарі до проекту змін до  Правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами.

З повагою, Асоціація “УФТ”.


Останні новини
24.06.2019 р.
20.06.2019 р.
19.06.2019 р.
18.06.2019 р.
18.06.2019 р.
12.06.2019 р.
10.06.2019 р.
07.06.2019 р.
31.05.2019 р.
30.05.2019 р.