ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

03.12.2018

Проекти змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та до Положення про провадження депозитарної діяльності обговорили на Комітеті НКЦПФР

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Повідомляємо, що 30 листопада відбулось спільне засідання Комітету з питань функціонування депозитарних установ та пост-трейдингової інфраструктури та Комітету з питань функціонування торговців фондового ринку та бірж, на якому був присутній представник Асоціації «УФТ».

На засіданні обговорювались проекти змін до нормативно-правових актів з питань здійснення депозитарної діяльності, пов’язані, в першу чергу, із набранням чинності 24 листопада 2018 р. ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Цей Закон передбачає надання можливості відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах іноземною фінансовою установою  номінального утримувача в депозитарній установі, право депозитарної установи відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів.

Зазнають змін:
-  Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Положення про провадження депозитарної діяльності Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача;
- Положення про провадження депозитарної діяльності;
- Положення про клірингову діяльність;
- Рішення НКЦПФР «Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Крім того, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» до Положення про провадження депозитарної діяльності вносяться зміни, метою яких є забезпечення виконання Національним агентством функцій, покладених на нього законодавством: забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Також, на засіданні були обговорені пропозиції та зауваження СРО до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами. Частина пропозицій Асоціації «УФТ» була врахована. Враховано пропозиції виключити дискримінаційну норму щодо можливості надання послуг  торговця цінними паперами через програмний модуль (мобільний додаток) виключно банками та зазначити більш узагальнене визначення програмного продукту, а не обмежуватись визначенням мобільного додатку.

На жаль, НКЦПФР не врахувала пропозиції Асоціації «УФТ» щодо виключення, або приведення у відповідність до Директиви №2014/65/EU Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиви 2002/92/EC і Директиви 2011/61/EU  (MiFid ІІ), визначення кваліфікованого інвестора та перелік установ та осіб, які можуть бути визнані кваліфікованими інвесторами. НКЦПФР підтвердила, що такі норми необхідно встановлювати на рівні закону України, проте аналогічне визначення та перелік осіб, які віднесено до кваліфікованих, вже міститься у Положенні про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджене рішенням НКЦПФР № 425 від 21.06.2018.  Тому навести інше визначення НКЦПФР не може.

Найближчим часом вищезазначені проекти будуть винесені на засідання Комісії для схвалення.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
25.04.2019 р.
24.04.2019 р.
24.04.2019 р.
15.04.2019 р.
12.04.2019 р.
10.04.2019 р.
10.04.2019 р.
05.04.2019 р.
05.04.2019 р.
05.04.2019 р.