ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

29.01.2019

АУФТ, УАІБ та ПАРД звернулись до Державної регуляторної служби щодо проекту змін до Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Повідомляємо, що Асоціація «УФТ», Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу та Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів, які є саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність та діяльність з управління активами (далі разом – СРО) звернулись до Державної регуляторної служби України щодо проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» (далі – Проект).

СРО вважають, що зміни, які пропонуються НКЦПФР у Проекті щодо надання права торговцю, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР, укладати договори, зміни до них або розірвання договорів з клієнтами із застосуванням програмного модуля, обмежують право торговців цінними паперами, які не мають ліцензії НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати послуги своїм клієнтам із використання програмного модуля.
 
СРО вбачають в такій редакції Проекту штучне обмеження конкуренції на фондовому ринку та нав'язування інвестору обслуговування рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, яка, як торговець цінними паперами, обслуговує операції з купівлі-продажу цінних паперів.
 
Крім того, СРО звертають увагу Державної регуляторної служби України на необґрунтованість введення нового терміну «програмний продукт» та нового інституту «кваліфікованого інвестора» виключно для цілей даного Проекту та реалізації задач щодо купівлі-продажу окремих цінних паперів.
 
Щодо запровадження інституту «кваліфікованого інвестора» у нормативно-правовому акті НКЦПФР, то СРО впевнені, що визначення «кваліфікований інвестор у фінансові інструменти», перелік осіб, які відносять до кваліфікованих інвесторів у фінансові інструменти та порядок визнання особи кваліфікованим інвестором, по-перше, повинно встановлюватись законом України, а не нормативно-правовим актом НКЦПФР, по-друге, має відповідати визначенню та положенням, наведеним у  Директиві №2014/65/EU  Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиви 2002/92/EC і Директиви 2011/61/EU  (далі - MiFid ІІ).
 
Детально ознайомитись з позицією СРО можна за посиланням.
 
З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
19.08.2019 р.
15.08.2019 р.
13.08.2019 р.
12.08.2019 р.
09.08.2019 р.
06.08.2019 р.
02.08.2019 р.
02.08.2019 р.
02.08.2019 р.
31.07.2019 р.