ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

06.05.2019

НКЦПФР планує зміни до деяких нормативно-правових актів щодо скасування обов’язку публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР повідомлень та рішень НКЦПФР

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Повідомляємо, що на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оприлюднений проект рішення про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства.

Проектом рішення передбачається внести зміни до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР щодо скасування обов’язку публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР повідомлень та рішень НКЦПФР в ході проведення нею реєструвальної діяльності.

Зміни пропонується внести до наступних нормативно-правових актів:
1. Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року № 1753, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за № 1689/24221.
 Інформація про емітентів, цінних паперів, яких не можуть входити до складу активів ІСІ буде оприлюднюватись виключно на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

2. Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 року № 1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за № 475/24007.

Рішення НКЦПФР про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів буде оприлюднюватись на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

 3. Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665.

Виключено термін «офіційний друкований орган». Розміщення інформації щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду здійснюватиметься в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду. Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками Фонду при його ліквідації буде розміщуватись у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду). Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія буде подавати до НКЦПФР довідку, складену в довільній формі, із зазначенням посилання на конкретну веб-сторінку веб-сайту (URL-адреси) компанії з управління активами, а також вихідного реєстраційного номеру та дати реєстрації електронного документа в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, де розміщено Повідомлення про розрахунки (у разі публічного розміщення акцій Фонду), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії. НКЦПФР буде оприлюднювати Розпорядження про скасування випуску акцій фонду на своєму офіційному веб-сайті.

 4. Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660.

Ліквідаційна комісія Фонду буде розміщувати інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА. Повідомлення про розрахунки з учасниками фонду при його ліквідації буде розміщуватись у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду). Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА будуть подавати довідку, складену в довільній формі, із зазначенням посилання на конкретну веб-сторінку веб-сайту (URL-адреси) КУА, а також вихідного реєстраційного номеру та дати реєстрації електронного документа в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, де розміщено Повідомлення про розрахунки (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії. НКЦПФР буде оприлюднювати Розпорядження про скасування випуску інвестиційних сертифікатів Фонду та розпорядження щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру на своєму офіційному веб-сайті.

 5. Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджений рішенням  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 № 972, зареєстрований у Міністерстві юстиції 24 грудня 2014 року за № 1631/26408.

 Ліквідаційна комісія зобов’язана забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та письмово повідомити про неї кожного з таких учасників ІСІ.

 6. Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2004 № 348 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2013 № 1186), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.08.2004 за № 1049/9648.

 Протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення від ради фонду про неукладання договору про управління активами пенсійного фонду НКЦПФР оприлюднює інформацію про цей пенсійний фонд, склад та структуру активів фонду на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
 
 7. Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012  №1925, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 р. за  №182/22714.

Рішення НКЦПФР про реєстрацію ОПУ та про надання ОПУ статусу СРО, видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ/СРО, або відмову в реєстрації ОПУ/СРО і видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

 8. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013  № 816, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за №862/23394.

 НКЦПФР буде розміщувати на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформацію про зупинення (відновлення) дії ліцензії професійних учасників фондового ринку.
У разі якщо рішення про анулювання ліцензії скасовується НКЦПФР, то воно набирає чинності з дати його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

У разі якщо рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії скасовується в судовому порядку, то це рішення суду підлягає обов'язковому опублікуванню НКЦПФР на її офіційному веб-сайті.

 9. Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску ), затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014  № 805, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 за № 1021/25728.

Емітент після прийняття рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску здійснює публікацію (повідомлення) про прийняття такого рішення в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також в одному з друкованих видань за місцезнаходженням емітента.

 10 Ліцензійні умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку), затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №818, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 856/23388.

 Додано обмеження, що ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.
Ліцензіат (у тому числі  новостворене товариство, перший звітний період якого менше 12 місяців або перевищує 12 місяців, але менше 15 місяців), зобов’язаний у строки, передбачені частиною 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, підписані відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) на власному  веб-сайті (у повному обсязі).
Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності), який оприлюднюється ліцензіатом, має бути складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства.
Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності) можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені,  у тому числі на період проведення перевірки,  до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,  а саме до розділу цього Реєстру, що включає суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Розділ ІV ліцензійних умов «Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку» виключено.

Крім того, зміни до декількох нормативно-правових актів включають приведення їх до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», в частині виключення вимоги щодо наявності на документах, що подаються суб’єктом господарювання, відбитка його печатки.

Ознайомитись з повною версією проекту змін можна за посиланням.

Пропозиції до проекту змін можна надсилати до 15 травня 2019 року на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів, електронні адреси: maryna.gorela@nssmc.gov.ua, iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua, або на адресу Асоціації «УФТ» м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, електронна пошта: info@aust.com.ua в електронному або письмовому вигляді.


З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
21.02.2020 р.
21.02.2020 р.
20.02.2020 р.
20.02.2020 р.
20.02.2020 р.
13.02.2020 р.
10.02.2020 р.
07.02.2020 р.
06.02.2020 р.
05.02.2020 р.