ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

05.09.2019

Асоціація «УФТ» направила до НКЦПФР запит щодо застосування норм положення про здійснення фінансового моніторингу  профучасниками фондового ринку

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Асоціацією «УФТ» за результатами звернення члена Асоціації було направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про надання роз’яснення щодо застосування норм Положення  про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 року №309, в редакції змін, що діє від 6 серпня 2019 року (далі  - Положення).

Асоціація «УФТ» просить роз’яснити застосування  абзацу четвертого пункту 2 розділу V Положення, а саме: навести вичерпний перелік осіб із осіб, зазначених в абзацах першому та другому пункту 2 розділу V Положення щодо яких суб'єкт фінансового моніторингу у разі виявлення факту їх належності до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, зобов'язані вжити заходів щодо з'ясування джерел походження коштів та активів, підтвердження джерел походження їх активів, прав на такі активи тощо. Чи до такого переліку осіб мають належати виключно клієнт або особа яка діє від його імені, номінальний утримувач або клієнт номінального утримувача.

А також надати відповідь на питання: чи має суб’єкт первинного фінансового моніторингу під час виконання вимог абзацу четвертого пункту 2 розділу V Положення вживати заходів щодо з’ясування джерел походження коштів та активів, підтвердження джерел походження активів, прав на такі активи національних,  іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, якщо встановлено факт належності до них осіб визначених в абзацах першому, другому пункту 2 розділу V Положення?

Ознайомитись з повним текстом запиту.

Отримана відповідь НКЦПФР буде оприлюднена на сайті.

Шановні члени Асоціації «УФТ», якщо у вас є питання, які потребують обговорення на засіданнях Комітету з торгової діяльності  Асоціації, або звернення до регулятора для офіційного роз’яснення, то прохання звертались до Асоціації за телефонами 056 373 97 84, або 044 500 18 92, або електронною поштою Info@aust.com.ua.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
17.01.2020 р.
17.01.2020 р.
16.01.2020 р.
16.01.2020 р.
10.01.2020 р.
08.01.2020 р.
27.12.2019 р.
27.12.2019 р.
26.12.2019 р.
24.12.2019 р.