ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

27.09.2019

Пропозиції до проекту Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у профучаснику можна подати до 04.10.2019

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Звертаємо Вашу увагу  на проект Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 % статутного капіталу (далі – Проект), який був оприлюднений на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

Асоціація «УФТ» вже звертала увагу, що Проект є результатом імплементації НКЦПФР не тільки норм Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиви 2002/92/ЄC і Директиви 2011/61//ЄC (MiFid II), а і Регламенту Комісії (ЄС) 2017/1946 від 11 липня 2017 року щодо імплементації Директив 2004/39/ЄС і 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно нормативно-технічних стандартів, які визначають вичерпний перелік інформації, яку потенціальний набувач повинен розкрити в повідомленні про намір набуття значного пакету акцій в інвестиційній фірмі.

Посилання на новини Асоціації «УФТ».

Попри норми згаданих вище документів Європейського Союзу, Проект містить і деякі інші новели, з якими варто ознайомитись.

Посилання на текст Проекту.

Останній день подачі пропозицій до Проекту – 04 жовтня 2019 року.

Надати власні пропозиції до Асоціації «УФТ» ви можете будь-яким зручним для вас способом:
- на електронну адресу: info@aust.com.ua;
- на поштову адресу: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30;
- за телефонами: 056 373 97 84 , або 044 500 18 92.

Самостійно надати пропозиції та зауваження можна до НКЦПФР за адресою: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів), та на електронну пошту: natasha.karavanska@nssmc.gov.ua.

З повагою, Асоціація «УФТ».