ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

05.11.2019

НКЦПФР на запит Асоціації «УФТ» роз’яснила питання внесення змін до договорів, укладених іншим торговцем, або їх розірвання

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Асоціація «УФТ» отримала відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на запит щодо дій торговця цінними паперами у випадку укладення договору про внесення змін до договору доручення/договору на виконання договору доручення, укладених за участю іншого торговця цінними паперами, у якого  на дату укладання таких договорів не має ліцензії на провадження професійної діяльності  на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.

Асоціація «УФТ» зверталась до НКЦПФР з проханням надати відповіді на наступні питання:

1. Який саме договір має бути укладений між торговцем цінними паперами та клієнтом, який має намір внести зміни/розірвати до договору доручення та/або договору на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю торговця, у якого на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами? Що має бути предметом такого договору між клієнтом та торговцем цінними паперами та яка має бути літерна ознака такого договору?

2. Яким чином має бути відображений у внутрішньому обліку та адміністративних даних торговця цінними паперами зазначений у питанні 1 договір між клієнтом та торговцем цінними паперами (укладення/виконання/розірвання)?

3. Чи зобов’язаний торговець цінними паперами вносити до внутрішньому обліку та адміністративних даних договір (-ри) укладений (-ні) між клієнтом та торговцем цінними паперами, якому було анульовано ліцензію, та надавати за цим (-ими) договором (-ами) адміністративні дані до Комісії у випадку внесення змін до нього (-их)/його (їх) розірвання/виконання, у тому числі у складі Довідки про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця (Додаток 2 до Положення № 1283 про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)?

4. Чи зобов’язаний торговець цінними паперами, який укладає з клієнтом іншого торговця цінними паперами, у якого було анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), встановлювати обставини або іншу інформацію про виникнення ситуації, коли клієнт звертається до торговця з проханням розірвати невиконані договори доручення та/або договори на виконання доручення, які супроводжував інший торговець, ліцензія якого була анульована, якщо під час процесу анулювання ліцензії інший торговець мав забезпечити розірвання або закриття всіх невиконаних договорів доручення з договорами на виконання згідно пункту 17 Розділу ХV Правил?

Ознайомитись з відповідями НКЦПФР можна за посиланням.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
25.05.2020 р.
22.05.2020 р.
27.04.2020 р.
16.04.2020 р.
31.03.2020 р.
19.03.2020 р.
05.03.2020 р.
02.03.2020 р.
28.02.2020 р.
26.02.2020 р.