ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

05.11.2019

НКЦПФР на запит Асоціації «УФТ» роз’яснила деякі питання вивчення та уточнення інформації про клієнта при здійсненні фінансового моніторингу

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Асоціація «УФТ» на прохання членів СРО звернулась із запитом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) щодо застосування у діяльності професійних учасників фондового ринку норм Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії  від 17 березня 2016 р. №309, у редакції рішення Комісії від 04 червня 2019 р. №307 (далі – Положення), що діє з 06 серпня 2019 р., а саме пункту 2 Розділу V Положення.

Перший та другий абзаци пункту 2 Розділу V Положення передбачають, що:

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку в цінних паперах та під час вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта забезпечує виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

2. У разі якщо клієнтом є номінальний утримувач або номінальний утримувач діє як представник чи від імені або в інтересах свого клієнта, суб'єкт первинного фінансового моніторингу до встановлення з ним ділових відносин, відкриття рахунку в цінних паперах та під час його вивчення, уточнення інформації про нього, у разі виникнення підозри, проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, забезпечує виявлення факту належності до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб: номінального утримувача, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), клієнта номінального утримувача, в інтересах якого проводитимуться фінансові операції за участю цього суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його вигодоодержувачів та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) вигодоодержувачів.

Абзац четвертий пункту 2 Розділу V Положення передбачає, що «у разі виявлення факту належності осіб, визначених в абзацах першому, другому цього пункту, до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний вжити заходів щодо з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо.».

У зв'язку з цим, Асоціація звернулась до НКЦПФР з проханням надати офіційне роз’яснення та навести вичерпний перелік осіб, із зазначених у абзацах першому та другому пункту 2 Розділу V Положення, щодо яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу у разі виявлення факту їх належності до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, зобов'язаний вжити заходів щодо з'ясування джерел походження їх коштів та активів, підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо. Чи до такого переліку осіб мають належати виключно клієнт або особа, яка діє від його імені, номінальний утримувач або клієнт номінального утримувача?

А також надати відповідь на питання: чи має суб’єкт первинного фінансового моніторингу під час виконання вимог абзацу четвертого пункту 2 Розділу V Положення в редакції, що діє з 06 серпня 2019 р., вживати заходів щодо з'ясування джерел походження коштів та активів, підтвердження джерел походження активів, прав на такі активи національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, якщо встановлено факт належності до них осіб, визначених в абзацах першому, другому пункту 2 Розділу V Положення?

Ознайомитись з відповіддю НКЦПФР можна за посиланням.

З повагою, Асоціація «УФТ».