ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

26.12.2019

Увага! 01.01.2020 набирають чинності зміни до порядку складання та подання адміністративних даних торговцями цінними паперами

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Звертаємо Вашу увагу на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №562 від 26.09.2019 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», що було оприлюднено 20.12.2019 в Офіційному віснику України та набере чинності 01.01.2020 року (далі – Рішення №562).

Зміни, що вносяться Рішенням №562 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачають наступне:

1. Впровадження квартальних адміністративних даних для торговців цінними паперами, які будуть складатись з:
- Довідки про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);
-  Довідки про зобов'язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);
- Довідки про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);
- Довідки про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків).

2. До складу квартальних адміністративних даних буде входити проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, та місячні Дані за останній місяць звітного кварталу.

3. До складу місячних Даних за березень місяць буде входити річна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, та довідка про аудиторський звіт.

4. Від 01.01.2020 нерегулярні дані включатимуть: Дані щодо виконання та розірвання договору(ів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку та Дані щодо укладення договору(ів), у тому числі "підозрілого(их)" договору(ів), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.

Відповідно нерегулярні Дані будуть складатись з Довідки про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку та Довідки про укладений(і) договір(ори), в тому числі "підозрілий(і)" договір(ори), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.

Нерегулярні адміністративні дані торговця цінними паперами подаються за фактом їх виникнення, а саме при виконанні та/або розірванні договорів, при укладанні договорів, у тому числі "підозрілих" договорів, з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.

У разі якщо дата укладання торговцем цінними паперами договору з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на неорганізованому ринку збігається з датою його виконання або розірвання, нерегулярні Дані торговця цінними паперами подаються щодо його виконання або розірвання.

5. Змінено строки подання адміністративних даних до НКЦПФР:

- місячні подаються не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Місячні адміністративні дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних адміністративних даних;

нерегулярні подаються не пізніше 24:00 наступного робочого дня після дати виникнення нерегулярних адміністративних даних;

- квартальні подаються не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом.";

6. Додаток 2 «Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця1» викладено у новій редакції;

7. До  Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків) додано нові строки щодо «Балансової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)» та «Справедливої вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)».

Рішення №562 набирає чинності з 01.01.2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Отже, передбачається, що з 01.01.2020 торговці цінними паперами мають подавати до НКЦПФР адміністративні дані з урахуванням вимог рішення №562.

У разі наявності у Асоціації «УФТ» інформації про перенесення строку, з якого адміністративні дані будуть надаватись до НКЦПФР з урахуванням вимог рішення №562, про це буде повідомлено додатково.

Інформація щодо доопрацювання програмного забезпечення BIT eReport відповідно до нових вимог подання адміністративних даних торговцями цінними паперами буде оприлюднена згодом.

Ознайомитись з текстом Рішення №562 можна за посиланням.

З повагою, Асоціація «УФТ».